į pradžią turinys susisiekite  
PSX ŽAIDIMŲ PRAĖJIMAI, PATARIMAI, KODAI
Tomb Raider 1 [Žaidimo Praėjimas] + [Kodai]

*Ginklų tipai:

Šautuvas. Tai yra pats vertingiausias papildomas ginklas, kurį reikia surasti žaidimo pradžioje. Jis randasi Lost Valley lygyje. Šalia dantračių jungiklių stokime veidu į upės srovę. Eikime prie didžiųjų vartų. Priešingoje nuolydžio vietoje pastebėsime padarą, sėdintį šalia skeleto. Tai ir yra mūsų šautuvas - eikime ir paimkime jį!

*Automatai Uzi. Juos galime rasti "The Lost City Natla's Mines" lygyje.

*Pistoletai Magnum. Mes jų negausime tol, kol nebus nužudytas Pierre Dupont, niekšas-prancūzas, kuris nori mus nužudyti Romėnų lygiuose. Nepriklausomai nuo to, kiek šaudysime į jį, jis mirs tik po susidūrimo prie Tihokano kapo (Tomb Of Tihokan). Po jo nužudymo apieškokime lavoną. Rasime antrą "Scion" gabalėlį, "magnum clip" ir didelį vaistų paketą. Pažvelgę dabar į savo arsenalą, rasime čia garbingai uždirbtus porą Magnum pistoletų!

 

PATARIMAI

*Kaip pakliūti į Lost Valley slėnį:

Palikus už savęs krioklį, eikime iki urvo, kuriame slepiasi vilkai. Susidoroję su jais, eikime per urvą. Atsistojus nugara tiesiai į įėjimą, eikime į priekį, kol atsiremsime į didelį baltą akmenį. Peršokime ir prisitraukime ant jo. Po to reikės užlipti dar per keliais akmenimis. 

Pasiekę viršūnę, eikime pro skeletą - ir pateksime į Lost Valley slėnį.

 

*"Lost Valley" lygio pradžioje yra niša, iš kurios galėsime sušaudyti T-Rex iš maksimaliai saugios vietos. Ji yra truputį pabėgus į priekį, dešinėje pusėje. Mes turime priversti T-Rex'ą keletą kartų bėgti paskui mus, o tada užlipti į tą nišą, kol jis galės ką nors mums padaryti.

 

*Lara automatiškai nukreipia savo ginklą į priešą. Jei ji tai padarė, šaudykime greitai, net jei ir nematome priešo.

 

*Kai kurie papildomi energijos šaltiniai yra paslėpti už baldų ar šešėlyje. Kad ieškoti iš šio taško perspektyvių vietų, palaikykime nuspaudę R1 ir pereikime iš vienos vietos į kitą, naudodami krypties klavišą.

 

*Kai girdime muzikos garsus ar žvėrių riaumojimą, būkime pasirengę kovoti!

 

*Lara negali saugoti pas save antrojo naudingo daikto egzemplioriaus, kuris pas ją jau yra. Pavyzdžiui, jei, radome didelę pirmosios pagalbos vaistinėlę, o tokią jau turime, tada paimti antrają - bergždžias reikalas.

 

*"Vilcabamba" lygyje viena iš baltų sienų, iš pažiūros, tai tik akmens blokas. Atstūmus jį atgal, aptiksime "Gold idol" ir "Silver key". Vėliau šis blokas padės mums rasti išėjimą iš lygio.

 

*Salto atgal (Backflip) po šaudymo, yra geras būdas išsigelbėti. Su jo pagalba galime atsirasti pakankamai toli nuo priešo. Užsitaisykime šautuvą ir, kai pasirodys monstras, nuspauskime ir laikykime nuspaudę X, tada paspauskime SQ (kvadratas) ir DOWN (žemyn), kad atšoktumėme atgal.

 

SPECIALI ŽAIDIMO TECHNIKA

*Šaudymas:

Susitikę su kai kuriais gyvūnais, geriausia užlipti ant aukštesnės vietos - ant didelio akmens ar stulpo. Žvėris negalės mūsų pasiekti, o jis pats taps mūsų puikiai pasiekiamas. Atminkime, kad į žvėris galima šaudyti, net jei sunku į juos nusitaikyti. Paspauskime apžvalgos mygtuką - ir Lara įgis tam tikrą lokatoriaus sugebėjimą. Šios technikos pagalba, taip pat galima šaudyti ir į vandens gyvūnus - krokodilus ir žiurkes.

*Kritimai: 

Kritus nuo pernelyg didelio aukščio, Lara gali susižeisti. Jei norime sužinoti, ar aukštis yra pavojingas, leiskite Larai pažiūrėti žemyn nuo nuolydžio. Jei matome jos šešėlį, tada aukštis nėra pavojingas. Jei šešėlis yra per mažas, tada Lara gali prarasti dalį savo sveikatos. 

Žaidimo išsisaugojimo vietos: 

Paskutiniuose lygiuose tokių vietų yra daug, todėl ne visada yra protinga išsaugoti žaidimą, kai tik jį pamatome.

 

Lara Croft Namai [paslaptys]

Pirmiausiai, įeikime į namą. Pagrindinėje salėje, dešiniame praėjime, pamatysime uždarytas duris.

Būtent jas, mums ir reikės atidaryti.

Išeikime iš namo ir bėkime į kairę, prie įėjimo į labirintą. Reikia pasiekti įėjimą į nedidelį požeminį tunelį.

Prabėkime tuneliu, paimkime žvakę, uždekime ir spauskime sienoje mygtuką. Dabar, maksimaliai greitai grįžkime į namą (tam yra skirta 72 sekundės laiko), į mūsų atidarytas duris. Patarimas: bėgimo procese, geriausiai yra šokinėti. Tai leis greičiau pasiekti tikslą.

Suspėjus įbėgti pro duris, užsidekime žvakę ir nusileiskime žemyn, į lobyną.

Tuo paslaptys dar nesibaigia. Dar yra galimybė patekti už vartų. Tai galima padaryti taip: praeikime visą standartinę treniruotę iki platformos su lynu. Bet juo nesileiskime, o prieikime prie krašto ir judėkim į dešinę (lėtai), po to pasisukime 45 laipsnių kampu į dešinę. Dabar pašokime ir šuolio metu spauskime "apžvalgos" mygtuką. Gal ir ne iš pirmo karto, tačiau atsidursime ant platformos, aukščiau. Nuo šios platformos šokime ant sienos ir eikime iki vartų. Nusileiskime žemyn.

Pats neišbandžiau, bet girdėjau, kad jeigu labai taisyklingai pereiti treniruotę, per tam tikrą laiką, tai atsidarys durys Laros namuose, antrame aukšte.

Dar yra žaidimo klaida, kai per treniruotę šokant nuo stulpo, priešais namą, tiesiai per stiklą, galima pakliūti į namą.

Čia, jei kam įdomu :)

 

PERU
The Caves


Bėkime pirmyn, stengiantis išvengti išlekiančių iš sienų strėlyčių. 

Toliau bėkime tiesiai, nežiūrint į tai, kad Lara žvilgtels į viršų kairiau. Bėkime iki galo, į kitą salę.

Tolimame, kairiajame kampe, yra niša. 

Šokim ant pasvirusio bloko, nuo jo iškart užšokime į tą mažą nišą, kur rasime vaistinėlę - (secret nr.1

Dabar grįžkime atgal, ten, kur pažiūrėjo Lara. Išsiaiškinkime su trimis šikšnosparniais ir eikime į praėjimą kairėje, kurio gale, dešiniau, užšokame į mažą olą, prieš tai pasislinkus iki maksimumo į kairę, ant pačios aukščiausios vietos.

Paimkime oloje vaistinėlę - (secret nr.2)

Eikime toliau koridoriais, nušokime žemyn ir atsidarykime su svertu duris. 

Nušovus šikšnosparnį, užlipkime į viršų. Ženkime toliau ir nušaukime du vilkus. 

Perėjus tiltelius apačioje sutiksime mešką. Dėl vaistinėlės, manau, galima ir nušokti į apačią, pribaigti ją. Prieš tai darant, reikėtu  peršokti į kitą pusę ir išsisaugoti žaidimą (Mėlynas kristalas). Kas ten žino, kaip ten bus su ta meška :)

Toliau, nusileiskime laipteliais ir nušaukime dar du vilkus. 

Kairėje, kur siena su vijokliais, yra anga. Šokime ten dėl didelės, vaistinėlės - (secret nr.3

Salėje, nuleiskime svertą ir greitai bėkime į duris šalia, į kairę, kol jos neužsidarė. 

Patekus už durų, prabėkime pro iššokančias strėlytes ir nušaukime vilką. 

Savo svoriu pralaužkime netvirtas grindis ir kriskime į apačią. 

Peršokus į kitą pusę ir nušovus vilką, nuleiskime svertą, šokim žemyn ir bėkime pro atsidariusius vartus (durys bus atidarytos tik tam tikrą laiką). 

Lygis praeitas.
 

City of Vilcabamba

 

Iškart prireiks susitvarkyti net su keturiais vilkais.

Po to bėkime kairėn, prie baseino. Dešinėje nuo jo, kambaryje, nušaukime mešką ir viršuje paimkime vaistinėlę.

Šokime į baseiną, plaukime tiesiai ir pasukime į dešinę. Povandeninėje salėje, kairėje, kolonoje, nuleiskime rankeną.

Plaukime lygiagrečiai į kitą salės galą ir nuleiskime kitą rankeną – viršuje atsidarys liukas.

Įplaukiame pro jį ir paimame vaistinėlę - (secret nr.1)

Šokime atgal į vandenį ir plaukime tuo pačiu keliu, tik tuneliu dabar tiesiai ir pasukime į kairę, (ten sienos melsvo atspalvio).

Įplaukus į salę su gyvatės galvomis, eikime į atidarytą praėjimą ir susirenkam šovinius - (secret nr.2

Grįžkime atgal prie pirmo baseino (lygio pradžioje) ir šalia jo suraskime duris su šalia esančiu svertu. Traukime jį žemyn ir atsidarysime   praėjimą. 

Viduje kabo kožkokių žvėrių kailiai. Šalia jų kopėčiomis užlipkime į viršų, peršokime į kitą pusę ir nuo krentančio takelio šokime pirmyn, dėl mažos vaistinėlės. 

Sienoje stumkime bloką pirmyn. Sekančiame kambaryje, nišose iš dešinės ir iš kairės, rasime Sidabrinį Raktą ir Auksinę Dievybę. 

Nuo bloko užlipkime aukštyn (išsisaugokime žaidimą) ir nusileiskime žemyn per skylę sienoje. 

Grįžkime atgal prie baseino ir nuo jo einame į praėjimą tarp dviejų kolonų. 

Panaudokime sidabrinį raktą ir eikime pro duris.

Nušaukime net penkis vilkus! 

Prieikime prie pastato. Eikime prie kairių durų (likusios dvi uždarytos) ir užlipkime į patį viršų, kur rasime vaistinėlę.

Nuleiskime  svertą žemyn. 

Atsargiai nusileiskime žemyn ir eikime pro atsidariusias duris. Kur vėlgi užlipkime į patį viršų, prie sverto, kuris atidarys paskutines, centrines duris. 

Ženkime pro jas, atsargiai praeikime pro siūbuojančius kirvius. Nuleiskime svertą ir kriskime į vandenį. 

Praplaukus truputį pirmyn, neišnerkime, o plaukime į angą sienoje. 

Išlipus ant sausumos, šalia nuleiskime svertą – jis atidarys grotas apačioje.

Šalia baseino vaikšto lokys, išlipkime ir nušaukime jį.. 

Ten, kur jis vaikščiojo, susiraskime praėjimą su plačiais laiptais, kuriais pakilus, matome dar vieną svertą – jis sustabdo  siūbuojančius kirvius. 

Šalia, vienoje iš nišų, yra praėjimas. Eikime tenai ir suraskime šovinius automatui uzi - (secret nr.3)

Eikime prie anksčiau atidarytų grotų ir už jų atsidarykime duris, su Auksine Dievybe.

Lygis praeitas.


Lost Valley


Prabėgus truputį pirmyn, eikime per praėjimą ir atsirasime prie upės. 

Eikime į kairę, per tunelius uolose, šokime per srovę, ir taip toliau keliuku, kol neišeisime ant tilto, kurio kitoje pusėje, matosi dantračių mechanizmas. 

Kaip matosi, jame trūksta trijų dantračių. Juos reikės surasti. 

Nusileiskime kairėje nuo tilto, šalia skeleto. Ten rasime šautuvą. 

Jeigu atsistosime į dantračius veidu, kairėje, sienoje, pastebėsime plyšį. Juo, rankomis, pasislimkime kairiau ir šokime žemyn, kur prasideda upė. Paimkime ten didelę vaistinėlę - (secret nr.1)

Dabar, paprasčiausiai, nušokime į sraunią upę. Srovė nuneš prie krioklio. Ir toliau kriskime į baseiną.. 

Išnirus baseine, pamatysime du vilkus. Išlipkime ir nušaukime juos. Rasime šalia praėjimą, einame pro jį. Ten nušaukime dar vieną vilką.

Užlipkime uolomis į patį viršų ir atsirasime Dingusiame Slėnyje.. 

Nušovus du nedidelius dinozaurus, toliau mūsų laukia trečias, kokius penkis kart didesnis…. Tyrannosaurus Rex

Jį galima sušaudyti iš slėptuvės. Niša randasi dešinėje pusėje. Ir jeigu turime šuolių patirtį, tai jis "lengvai” nusidobia į kaktą, šokinėjant, darant salto atgal ir nuolat šaudant. 

Po to eikime iki pačio slėnio galo, laikantis truputį kairiau, kur pamatysime krioklį. Užlipkime ant iškyšulio ir pasiimkime šovinius šautuvui - (secret nr.2)

Dabar, kairiau nuo to pačio krioklio, užlipkime uolomis. Toliau, rankomis per sieną, perlipkime dešiniau ir užlipkime virš krioklio. Mažytėje oloje rasime šovinius šautuvui ir pistoletui magnum - (secret nr.3

Šokime į baseiną krioklio apačioje, plaukime ir patenksime į olą. Atsargiai, ten dinozaurai !!!

Šaudant dinozaurus, lipkime į viršų uolomis ir pasiimkime pirmąjį dantratį. 

Grįžkime atgal į slėnį, tuo pačiu keliu. Eikime toliau ir išeisime prie šventyklos.

Kairiau, uolomis, lipkime į viršų ir šokime ant pastato stogo. Ten susirinkime šovinius ir mažą vaistinėlę - (secret nr.4

Leiskimės žemyn ir susiraskime praėjimą, ties ta vieta, kur pradėjom lipti į viršų.

Išeikime prie sugriauto tilto. Peršokime į kitą pusę ir paimkime antrąjį dantratį. 

Dabar jau eikime į šventyklą. Įėjus į vidų, dešiniau, nerkime ir pasiimkime trečiąjį dantratį.

Grįžkime atgal prie tilto, kur šituos dantračius reikia panaudoti ( į kairę nuo lygio pradžios). 

Įdėkime visus tris dantračius ir patraukime svertą žemyn. Praėjimas, dešiniau nuo dantračių, dabar bus užpildytas vandeniu. Plaukime juo iki galo ir išnerkime. Rasime šovinius šautuvui ir mažą vaistinėlę - (secret nr.5)

Išeikime į tą vietą, kur buvo krioklys ir šokime žemyn į baseiną. 

Už krioklio matosi praėjimas.

Eikime tenai. 

Lygis praeitas.

 

Tomb of Qualopec


Įeikime į salę. Kairėje yra trys durys, kurias turime atidaryti.

Dešinėje nuleiskime svertą ir susidorokime su dviem dinozaurais.

Toliau, eikime į praėjimą, iš kurio jie išbėgo, t. y. į dešinę. 

Prieš mus bus trys praėjimai. Mes eikime tiesiai.

Artėjant prie sverto, per netvirtas grindis, kriskime žemyn ir greitai nušaukime tris vilkus.

Ištraukime iš sienos bloką, blokuojantį praėjimą. Eikime toliau, susirinkime vaistinėles ir nuleiskime svertą.

Nušokime žemyn, grįžkime į salę su trimis praėjimais.

Šį kartą einame į kairę (jei stovėti, taip kaip mes pirmą kartą atvykome čia). Dešinėje bus svertas. Kol kas jo nelieskime, o eikime į šalia esantį praėjimą ir lipkime aukštyn.

Nuo bloko šokime į sekantį praėjimą dešinėje ir ten nuleiskime svertą. Dabar jau galime suaktyvinti anksčiau praleistą svertą.

Vėl eikime į praėjimą šalia jo, ir ant blokų peršokime per visą kambarį, į nišą prie spyglių. Nuleiskime ten svertą ir grįžkime į salę su trimis praėjimais, pakeliui nušaudami dinozaurą.

O dabar? Teisingai, eikime į paskutinį, dešinį praėjimą.

Du kartus pastumkime bloką pirmyn. Iš kairės stumkime antrą bloką. Nuleiskime žemyn svertą (atsargiai, nestabilios grindys!), ir grįžkime į pirmąją salę, kur dabar visos trys durys jau yra atidarytos.

Eikime per jas, prieinant laiptelius su aukščiau esančiomis statulomis. Kairėje užlipkime aukštyn, tiesiai prie statulos.

Durys atsidarys. Bėkime per krintančias grindis į tolimiausią kairįjį kampą, kur rasime šovinius šautuvui - (secret nr.1)

Pasikabinus rankomis judėkime iki platformos kampo. Šokime žemyn ir pasiimkime šovinius Magnum - (secret nr.2)

Atidžiai (labai lėtai) judėkime per dyglius ir išeikime iš kambario.

Eikime toliau per praėjimą. Salės centre paimkime "Scion" artefakto pirmą dalį ir artėkime prie uždarų vartų - jie tsidarys.

Bėkime per praėjimą, tada tiesiai į tunelį prie baseino (ten, iš kur mes atėjome į šį lygį). Šokime į vandenį, plaukime dešinėn į kanalą. Ten pasiimkime Magnum šovinių ir didelę vaistinėlę - (secret nr.3)

Išlipkime iš ežero ir pakovokime su banditu Larsonu. Šaudykime be perstojo, kol jis nukris.

Lygis praeitas.

 

MONASTERY
St.Francisc Folly

 

Pirmiausiai, nušaukime liūtų porą, trokštančių paragauti švelnaus Laros kūno:)

Toliau bėkime prie šviesių akmenų priekyje. Dešinėje nuo jų, traukime bloką į save (į tą vietą, iš kur mes atvykome).

Viršuje atsivers durys. Tada stumkime šį bloką nuo savęs, iki galo, kol jis atsirems.

Bėkime ta pačia kryptimi link kolonų ir eikime pro atviras duris.

Bėkime tiesiai ir truputį kairiau laipteliais. Nuleiskime du svertus, pakeliui šaudant į beždžiones. Išeikime atgal ir vėl šaudykime į Larseną, tol, kol jis pabėgs.

Toliau lipkime ant bloko, kurį pastūmėme anksčiau, užlipkime ir šokime ant artimesnio, labiau aukštesnio bloko.

Nuo jo į kairę yra slėptuvė, galime eiti tenai. Arba bėkime iškart į dešinę. 

Jei šoksime į kairę, tada nuo šio stulpo pateksime į skylę sienoje. Įeinant į urvą, atsistokime veidu į kairę iki mažo nuolydžio, šokime ant jo ir tada darykime salto atgal, šokime pirmyn ir užsikabinkime rankomis.

Tokiu pačiu būdu užlipkime aukščiau. Paimkime mažą vaistinėlę ir šovinius - (secret nr.1)

Išeikime iš olos, šokinėkime ant stulpų ir toliau ant iškilimo prie atvirų durų. Už jo atsiveria nusileidimas. Juo čiuožkime atbuli, kad pabaigoje galėtumėme užsikabinti. Atleiskime rankas ir nusileiskime žemiau ant nusileidimo. Nuo jo darykime salto atgal.

Kambarėlyje paimkime šovinius šautuvui ir mažą vaistinėlę - (secret nr.2)

Nušaukime vandenyje esantį krokodilą ir šokime į vandenį. Išplaukime pačioje pirmoje skylėje.

Paimkime šovinius šautuvui - (secret nr.3)

Plaukime toliau, vėl išnerkime ir nuleiskime svertą, kuris ištuštins tunelį nuo vandens. 

Tada juo eikime atgal, pasukime į dešinę ir kopėčiomis į viršų. 

Įeikime į nusausintą salę.

Čia už keturių durų, kurios atsidaro svertais, randasi keturi raktai. Pabandykime juos kažkokiu tai būdu paimti :).

Bet, pirmiausiai, kambario apačioje, nušaukime liūtą ir bėgiojantį su juo Larseną.

Šokime ant įrenginio centre ir nusileiskime truputį žemiau. 

Nuleiskime pirmą svertą, kuris atidarys duris su užrašu "THOR" (likusieji svertai taip pat randasi centriniame įrenginyje, o atidarantis duris "ATLAS" svertas, randasi grindyse). Leiskimės dar žemiau ir eikime pro duris.

 

Thor
Viršuje, iš didžiulio rutulio, krenta žemyn žaibai, kurie taikosi į kvadratus ant grindų. Apeikime juos laikydamiesi kairiau pagal sieną. Kitame kambaryje atsistokime ant grindyse esančio mygtuko ir po poros sekundžių greitai atsitraukime. Milžiniškas kūjis ir blokas nukris iš viršaus. Bloką stumkime į sieną, o nuo jo užšokime ant takelio. Stumkime kitą bloką ir užlipkime ant jo. Įsibėgėje peršokime ant platformos ir pasiimkime raktą.

Grįžkime į pagrindinę salę.

Damocles
Virš įėjimo į šias duris pasiimkime vaistinėlę.

Įėję į kambarį, eikime per kolonas prie kitų durų, kurios bus atidarytos.

Ant pjedestalo pasiimkime raktą. Virš jo yra šoviniai karabinui ir pirmos pagalbos maža vaistinėlė.

Grįžkime atgal, vengdami kardų, krintančių nuo lubų. Jie pavojingi dar ir dėl to, kad ne tik krinta vertikaliai, bet ir artėja link mūsų stengdamiesi sužeisti.

Išeikime į pagrindinę salę.

Neptune
Nerkime į baseiną, srovė mus nuneš žemyn.

Mažame koridoriuje, nuleiskime svertą, tada už durelių, atsidarančių šalia, paimkime raktą.

Grįžkime į pagrindinę salę.

 

Atlas
Įėję į kambarį, nušaukime beždžionę ir artėkime prie grotų, kurios atsidarys.

Dešinėje, bus pakilimas, kurio gale yra riedulys, pasirengęs nuriedėti į apačią.

Nugara eikime link jo, kol išgirsime, kad jis atrieda. Tada greitai bėkime į priekį, o pabaigoje nusileidimo - kabinkimės rankomis už atbrailos.

Kitas būdas yra bėgti link riedulio ir greitai įlipti į nišą kairėje. Joje vis tiek reikia anksčiau ar vėliau atsidūrti, nes ten randasi mums reikalingas raktas.

Paimkime raktą ir grįžkime atgal į didžąją salę.

Pirmo sverto aukštyje, grindyse, yra šviesus mygtukas. Paspauskime jį, atsidarysime duris kambario grindyse. Ir tik labai trumpą laiką. Už šių durų yra slėptuvė.

Paspauskime mygtuką ir kuo greičiau nusileiskime žemyn, neužsimušant, kai bėgsime prie durų.

Kaip tai padaryti? Stokime tiesiai priešais mygtuką, šokime žemyn, tada įsibėgėkime į dešinę 45 laipsnių kampu, tada šokime ten, dar žemiau ir ant grindų.

Įbėkime į kambarį, paimkime magnum šovinius ir mažą vaistinėlę - (secret nr.4)

Eikime prie didžiųjų durų, įkiškime raktus į spynas ir keliaukime pro jas.

Lygis praeitas.
 

Colosseum


Pirmiausiai, nušaukime krokodilą baseine, kad nesimaišytu :).

Plaukime į kitą baseino pusę, išlipkime ir nušaukime liūtą.

Dešinėje, viršuje, matome urvą, šokime iki jo ir pasiimkime šovinius - (secret nr.1)

Dabar, iš šio urvo, šokime truputį dešiniau į antrąjį urvą.

Eikime tuneliu prie duobės su dviem krokodilais. Šaudykime į juos iš viršaus ir nusileiskime žemyn prie mažos vaistinėlės, arba iškart lipkime išilgai įskilimo, į kairę, į kitą duobės pusę. Apytiksliai viduryje įskilimo galime išlipti ir paimti šovinius - (secret nr.2)

Eikime toliau, į dešinę, išilgai plačių laiptų, vedančių į Koliziejų. Ir dar kartą šaudykime į Larseną, kol jis pabėgs.

Iš viršaus nušaukime du liūtus ir beždžionę.

Šokime žemyn ir eikime į priešingą pusę, į kairįjį kampą, kuriame matosi praėjimas. Viduje nušaukime porą liūtų ir nuleiskime du svertus. Vienas atvers kelią atgal į Koliziejų, o kitas atvers grotas, kurias mums pademonstruos kamera.

Grįžtant atgal į Koliziejų, susidorokime su naujais liūtais ir bėkime prie atvirų grotų (toje pačioje pusėje).

Įėjus į vidų, matome iš kairės dvi uždarytas grotas, o dešinėje du kambarius. Tolimajame kambaryje atsistokime ant šviesaus kvadrato grindyse, greitai bėkime pro atsidariusias grotas kairėje, nuleiskime svertą ir greitai bėkime į dešinę. Ten taip pat atsidarys grotos ir už jų nuleiskime paskutinį svertą. Jis atvers išėjimą iš šios patalpos.

Eikime žemyn, prie erškėčių ir atsargiai (lėtai) praeikime per juos, kairiau, į praėjimą. Užlipkime uolomis į viršų. Kaip tik užlipsime, kairėje paimkime šovinius šautuvui. Po to šokime įstrižai ant kitų akmenų, dešiniau į priekį. Nuo akmenų eikime į didelę nišą, ten yra sofos, bet akivaizdžiai ne parodoms - nuo jų nieko nesimato :).

Eikime ten, kur einasi ir prieš didelius laiptus, į kairę nuo sienos, pastumkime bloką. Už jo nuleiskime svertą.

Grįžkime į Koliziejų. Judėkime per tribūnas į kairįjį Koliziejaus kampą (jei pažvelgsime į vietą, kur stovime dabar) ir ten įeikime per duris. Grotos už nugaros užsivers, o iš priešais, jei artėti arčiau, pradės riedėti riedmuo. Išvengti jo galima, pakimbant ant rankų, netoliese esančios duobės.

Toliau bėkime aukštyn šlaitu. Kairėje nusileiskime svertą - jis atidarys duris kitame Koliziejaus kampe. Nučiuožkime žemyn ir bėkime tiesiai. Pakeliui šaudome, eilinį kartą į Larseną ir "apraminame" liūtą.

Įėję pro duris, mes atsidursime kambaryje su keturiomis kolonomis. Mažiausia iš jų yra tik kūbas. Atstokime veidu į jį, išgirsime atsidarant duris. Greitai šokime ant kūbo. Tada greitai toliau: salto į dešinę, salto atgal, salto į kairę ir šuolis į priekį - įbėkime pro duris. Čia pasiimkime uzi šovinius, dvi dideles vaistinėles ir pistoletą MAGNUM (!) - (secret nr.4)

Išeikime iš kambario ir šokime ant platformos kairėje. Nuleiskime svertą žemyn.

Grįžkime vėl prie Koliziejaus. Bėkime į kairę iki paskutiniojo kampo ir įeikime pro atidarytas duris. Nuleiskime svertą, šokime į vandenį ir plaukime povandeniniu tuneliu. Išlipkime. Stumkime bloką nuo savęs, kol pasirodys naujas kambarys.

Dabar stumkime šį bloką į dešinę.

Paimkime raktą ir grįžkime į kambarį su sofomis. Galima šokti žemyn ir vėl pakilti ant uolų, arba šokti tiesiai iš tribūnų ir užsikabinti už atbrailos šalia kambario.

Sienos dešinėje, kambaryje, panaudokime raktą ir šokime į vandenį (prieš tai galime pasiimti kitą mažą vaistinėlę už didžiųjų vartų). Plaukime tuneliu ir išnerkime kambaryje su svertu. Nuleidus jį, atidarysim povandenines duris, kurios veda prie išėjimo iš šio lygio.

Plaukime toliau, išvengdami krokodilo.

Lygis praeitas.

 

Palace Midas

 

Plaukime į priekį ir išlipkime į paviršių. Tada eikime į patį plačiausią kanalą.

Turiu pasakyti, kad šiame lygyje sutiksime labai daug beždžionių ir krokodilų, todėl būkime budrūs ir laikykime pistoletus paruoštus. 

Eikime salę su apdaužytomis kolonomis. Eidami į kairę arba į dešinę, pateksime į šventyklą. Prie jos durų paimkime vaistinėlę ir eikime į vidų, kur nuleiskime svertą. Dabar sodo durys bus atidarytos. Eikime į lygio pradžią (t. y. prie baseino). 

Toliau, eikime į paskutinį praėjimą nuo baseino, pakilkime laiptais ir išeikime į didžiąją salę. Nušaukime beždžiones.

Dešinėje, prie tolimos sienos, užlipkime ant kolonų. Nuo jų šokime iki rampos, kur rasime magnum šovinius ir vaistinėlę.

Dabar šokinėkime ant stulpų ant centrinio pastato, prie keletos svertų ir neliečiant jų, leiskimės žemyn, ten nuleisime svertą. Jis atvers grotas grindyse. 

Grįžkime prie svertų. Kiekvienoms durims, šiame kambaryje, yra atskira svertų kombinacija.

Pirmiausia, nuleiskime trečią ir penktą svertus (jeigu stovėti veidu į juos, iš kairės į dešinę). Už nugaros atsidarys kairiosios durys. Leiskimės į apačią ir eikime pro atsidariusias duris, švelniai praeidami spyglius. Toliau, du kartus į save traukime bloką, kad nuleistumėme svertą. Atlikę tai, eikime aukštyn ir šokinėkime kolonomis, iki kambario, kur yra pirmasia švininis strypelis (atsargiai, ten yra beždžionė!).

Grįžus prie centrinio pastato su svertais, surinkime tokį derinį: trečiasis ir ketvirtas svertai yra nuleidžiami. Atsivers durys iš kairės, už nugaros. Eikime pro jas, paskui į praėjimą kairėn ir nusileiskime žemyn laipteliais.

Ištraukus bloką iš sienos, pajusime lengvą žemės drebėjimą.

Grįžkime atgal laiptais į viršų. Šokime dešiniau ant smėlio, toliau ant kolonos, tada į dešinę ir po to į nišą. 

Užlipkime į viršų iki baseino. Sušaudykim keletą šikšnosparnių ir beždžionių. Šokime į baseiną ir nušaukime du krokodilus.

Plaukime į kitą urvą, šalimais. Ten per sieną šokime iki vaistinėlės su šoviniais - (secret nr.1

Dabar grįžkime į tą vietą, kur šokome į baseiną. Apačioje, prie baseino krašto, matosi vaistinėlė su šoviniais.

Nušokime žemyn ir paimkime juos - (secret nr.2)

Peršokime per iškilimą ir vėl pašaudykime beždžiones. Tamsiame praėjime, išskyrus nedidelę vaistinėlę, nėra nieko.

Eikime prie krašto. Iš viršaus nušaukime beždžionę ir liūtą. Peršokime į kitą aikštelę (tame pačiame lygyje) ir nušaukime dar pora beždžionių. Šokime į kitą pusę ir paimkime didelę vaistinėlę.

Per plyšį lipkime iki galo į kairę, tada peršokime į kitą pusę. Pakilkime į viršų. Prabėkime per krentančias grindis ir nučiuožkime žemyn.

Eikime toliau ir atsidursime lygio pradžioje, prie baseino, tik truputį aukščiau.

Nušovus  liūtą, eikime ten, kur einasi, kol papulsime į pažįstamą salę su kolonomis. Šokime į dešinę. Praėjime, nušaukime krokodilą, ir šokime į vandenį. Plaukime truputį į priekį, išlipkime į sausumą ir nušaukime šikšnosparnius.

Šokime į priekį, ant šventyklos stogo ir paimkime antrąjį švininį strypelį.

Nušokime žemyn ir grįžkime prie svertų. Dabar turi būti nuleistas tik kairysis svertas. Tada atsivers durys dešinėje.

Įeikime pro jas. Žemiau, pamatysime platformas su ugnimi ir baseiną. Prieikime prie krašto ir nušaukime žiurkes apačioje.

Dabar reikia šokinėti per platformas.

Jei prieiti prie pirmosios platformos, ugnis užges labai trumpam. Tuo metu reikia prašokinėti iki galo. Šokinėti reikia visą laiką, įsibėgėjus, be sustojimo, ir tik pabaigoje galima užsikabinti ir prisitraukti. 

Atlikus viską, paimkime trečiąjį švininį strypelį ir eikime į parką (šalia baseino, lygio pradžioje). 

Kairėje nuo įėjimo nuleiskime svertą, kuris atvers grotas, toje pačioje pusėje. Šokinėkime per peilius ir paimkime šovinius šautuvui, magnumui ir vaistinėlę - (secret nr.3)

Dabar parke užlipkime ant pavėsinės stogo, ant kurio yra didelė vaistinėlė. 

Eikime į praėjimą.

Priėjus "Midas" ranką (nelipant ant jos) sudėkime visus tris švininius strypelius, kurie pavirs auksu.

Dabar grįžkime prie svertų. Kairį ir dešinį nuleiskime žemyn. Atsidarys durys kairėje.

Eikime pro jas ir sudėkime auksinius strypelius į duris. Durys atsidarys ir eikime pro jas. 

Lygis praeitas.

 

Cistern

 

Šokime žemyn ir nušaukime žiurkes.

Stumkime bloką į priekį iki sverto, dešinėje sienos pusėje. Užlipkime ant bloko ir nuleiskime svertą žemyn. Atsivers durys, iš kurių išbėgs dar dvi žiurkės ir atsidarys liukas grindyse. Šokime žemyn ir išeikime į didelę salę su tiltu. Eikime šiek tiek į priekį, peršokime ant kolonos į dešinę, tada kabinkimės prie įtrūkimo sienoje ir judėkime juo į kampą. Kabinkimės prie kito įtrūkimo, ir dabar judėkime iki galo.

Užlipkime aukščiau, bėkime kraštu ir pasiimkime Surūdijusį Raktą. Grįžkime borteliu į šoną, leiskimės žemyn ir užlipkime ant kolonos, nuo kurios šokime į balkoną.

Vėl šaudykime į priešą, kol jo nebeliks. Į dešinę nuo įėjimo, galime užlipti ir pasiimti šovinius, o nusileidus nuolydžiu ir užsikabinus, dar rasime šovinių - (secret nr.1)

Čiuožkime žemyn. Dabar šokime į kairę kambario pusę. Ten paimkime didžiulę vaistinėlę ir šovinius. Leiskimės žemyn ir nerkime į vandenį. Plaukime į kitą kambarį šalimais. Išlipkime ir šokime dėl antrojo Surūdijusio Rakto.

Paėmus jį, eikime į priekį ir kabinkimės prie įtrūkimo. Toliau šonu judėkime iki galo, į kairę, ir nušokime žemyn.

Nučiuožus žemyn, šokime į kairę ir grįžkime į tą vietą, kur mes įėjome į šią salę - ant tilto. Nuo jo šokime prie pirmų durų ir atrakinkime jas raktu.

Nušaukime pora beždžionių ir užlipkime ant platformos virš durelių. Nuo jos peršokime ant kitos platformos, o tada ant sekančios.

Priešais matome įskilimą sienoje. O žemiau nišą, su šoviniais (priklausomai nuo to, ar juos paėmėme anksčiau). 

Paimti juos paprasta - reikia eiti beveik iki aikštelės krašto ir šokinėti į priekį, neužsikabinant. Tada nuo paskutinės platformos šokime į priekį ir kabinkimės prie įskilimo. Persikelkime rankomis į dešinę, ir kitame kambaryje nuolydžiu nusileiskime žemyn.

Nušovę porą krokodilų, užlipkime ant bloko kampe ir šokinėkime platformomis. Nuo paskutinės, išilgai sienos įtrūkimo, lipkime iki sverto, kuris atidarys šalia esančias duris.

Nušokime žemyn (atsargiai spygliai) ir nušovus porą žiurkių, eikime į kitą kambarį. Užlipkime aukštyn ir šokime į nišą, kur nuleiskime svertą.

Nusileiskime žemyn ir už atsidariusių durų pasiimkime Sidabrinį Raktą.

Dabar šokime į baseiną ir plaukime į centrinę salę. Vėl užlipkime aukštyn į balkoną. Į tą kambarį, kuriame buvo pirmasis susišaudymas su Pjeru. Ir kur sverto nebuvome nuleidę. Šį kartą mes jį nuleiskime ir grįžkime į salę.

Šokime į vandenį (kurio dabar žymiai padaugėjo) ir plaukime į tą patį kanalą, iš kurio neseniai išplaukėme.

Kelio viduryje išplaukime į kambarį ir nuleiskime ant sienos esančią povandeninę svirtį. Apačioje, už atsidariusių durų, pasiimkime antrąjį Sidabrinį Raktą.

Atsidarys dar vienos durys, kurios leis mums grįžti į centrinę salę. Ką mes ir darome. Kaip tik išplauksime iš jos ir atsikvėpsime, plaukime tiesiai, šalia centrinio, žaliojo baseino, kampo, prie vos pastebimos angos, kur paimkime šovinius magnumui - (secret nr.2)

Plaukime prie antrųjų Surūdijusių Durų. Atsidarykime jas raktu ir šokime į vandenį. Praplaukime virš spyglių, paimkime Auksinį Raktą ir vaistinėlę. 

Plaukime iki laiptų ir jais eikime į balkoną. Kairėje pastumkime bloką ir už jo, patalpoje, paimkime šovinius magnumui ir didelę vaistinėlę - (secret nr.3)

Po to asitidarykime abi duris su Sidabriniais Raktais.

Kitame kambaryje užlipkime į viršų ir panaudokime Auksinį Raktą (atsargiai, už kolonos beždžionė). 

Nusileiskime žemyn ir eikime pro duris.

Atsidursime kambaryje su šachmatinėmis grindimis. Kai kurios plytelės krenta žemyn, o po jomis spygliai.

Salės gale ištraukime bloką. Nuo jo užlipkime į balkoną, jei reikia šovinių ir didelės vaistinėlės.

Tada tiesiog šokime į skylę už bloko.

Lygis praeitas.

 

Tomb of Tihocan


Plaukime į pirmyn, iki galo, tada žemyn ir atgal. Nuleidus svertą, plaukime tuo pačiu keliu atgal ir išlipkime ant žemės. Nuleiskime svertą ir eikime į atsidariusį praėjimą. 

Nušovus krokodilą, užlipkime blokais iki pačios viršūnės. Leiskimės žemyn ir išvengdami strėlių, šokime iki sverto. Nuleidus jį, šokime į vandenį ir plaukime iki praėjimo. Išlipkime ant kranto.

Toliau vėl šokime į vandenį, plaukime žemyn iki pačio dugno, kur nuleiskime žemyn svertą.

Plaukime toliau ilgu koridoriumi. Srovė išneš mus į mažą kambarį. Jame patraukime bloką į save, kad juo galėtumėm užlipti į viršų. Tada užlipkime dar aukščiau ir eikime į artimiausią praėjimą.

Ten vėl reikės šaudyti į Pierre, kuris jau tikrai nusibodo. Toliau eikime pro peilį į žalią kambarį. Šovinius rasime ant grindų.

Bėkime per tris kvadratus ant grindų (jie išsiskiria, yra šiek tiek pilki). Atsidarys praėjimas kampe, kuriame, šiek tiek šokinėdami nuolydžiu, pasiimkime didelę vaistinėlę ir šovinius šautuvui - (secret nr.1)

Dabar vėl grįžkime į ankstesnį kambarį ir eikime į tolimąjį praėjimą, saugodamiesi  vertikalių peilių. Priėjus iki galo, kabinkimės rankomis ir judėkime į dešinę, kur galima išlysti ir nuleisti svertą. 

Šokime į vandenį ir išnerkime to paties kambario kampe. Apibėkime aplink konstrukciją, priešais spyglius, ir už jų nusileiskime svertą.

Iš priešingos pusės užlipkime į viršų, nušaukime dvi beždžiones ir šokime, kabindamiesi prie įtrūkimo. Po to užlipkime į praėjimą. 

Grįžkime į žemiau esantį kambarį, kur buvo spygliai, ir panaudokime raktą. Šokinėkime dėžėmis per ilgą kambarį.

Įeikime į mažą salę, kur pastebėsime judantį bloką, kurį reikia perstūmti į artimiausią rudą kvadratą su užrašais. Po to galime užlipti ant jo ir nušauti beždžionę.

Eikime į pirmąsias atsidariusias duris. Ten paimkime šovinius šautuvui ir magnumui.

Grįžkime prie bloko ir perstumkime jį ant kito kvadrato, į vandens pusę (įėjimą į kambarį). Eikime į atsidariusias duris ir, saugodamiesi riedulių, paimkime raktą.

Perstumkime bloką ant artimiausio kvadrato. Nušaukime keturias žiurkes ir kambaryje paimkime vaistinėlę.

Vėl perstumkime bloką ant paskutinio kvadrato ir, šaudydami į beždžionę, šokime nuo bloko į duris viršuje.

Ten prabėkime per peilius, paimame antrą raktą ir vaistinėlę.

Nusileiskime žemyn ir raktais atidarykime šalia esančias duris. 

Prieikime prie nusileidimo, šokime į dešinę ir spauskime "šokimo" mygtuką ir rodyklę "pirmyn", kol neatsirasime ant aikštelės. Pamatysime kambarį su judančiomis plokštėmis. Priartėkime prie krašto ir šokim: į priekį, į kairę, į priekį, į priekį, į dešinę ir į priekį. Paimkime šovinius - (secret nr.2

Grįžkime prie nusileidimo ir čiuožkime žemyn. Pabaigoje kriskime į vandenį. 

Praplaukime į priekį ir išlipkime ant šviesaus iškyšulio. Toliau eikime į praėjimą. Nuo nuolydžio nusileiskime ant bloko kitoje griovio pusėje ir, užlipus į viršų, nuleiskime svertą.

Šokime žemyn į vandenį ir plaukime tuneliu. Dabar, išplaukę didžiojoje salėje, galime atgauti kvapą.

Vandenyje, pastato dešinėje, jei stovėsime veidu į jį, yra praėjimas.

Plaukiam tenai ir mažame kambaryje nuleiskime svertą.

Grįžkime prie pastato, kurio durys dabar yra atidarytos ir eikime vidų. Apsauginis atgis ir mes galėsime su juo susidoroti, arba palikti  ramybėje. Eidami į kitą kambarį, mes ir vėl susitiksime su Pierre. Šaudome į jį, kol jis nukris, ir paimkime iš jo antrąją Scion pusę, raktą ir magnum šovinius.

Šokame ant balkono ir ten panaudokime raktą.

Nusileiskime žemyn ir išeikime pro atviras duris.

Lygis praeitas.

 

EGYPT

City of Khamoon


Eikime pirmyn ir atsargiai nusileiskime žemyn (truputį dešiniau). Kairėje, nišoje, nusileiskime svertą - apačioje atsidarys durys.

Ten ištraukime bloką ir už jo paimkime šovinius su vaistinėlę. Dabar perstumkime šį bloką, aukščiau link stulpo, lyginant su pastumtuoju kitoje kambario pusėje. Užlipkime ant stulpo ir nuo jo pereikime į dešinę, išilgai sienos griovelio. Eikime toliau ir  pamatysime didelę salę su "Sphinx".

Čia mus užpuls pantera. Nušaukime netoliese esančią mumiją.

Šokime į baseiną dešinėje ir išlipkime prie palmių. Kilkime aukštyn. Nuo bortelio, įsibėgėjus, šokime ant stulpo, esančio baseino centre.

Paimkime šovinius, eikime link  Sfinkso. Apėjus jį iš kairės, paimkime raktą.

Dabar ištraukime bloką tarp Sfinkso kojų ir atidarykime duris rastu raktu. Bėkime į priekį ir kambaryje su keliomis statulomis, nušaukime panterą.

Tolimesniame dešiniajame kampe yra koridorius. Bėkime juo aukštyn. Nušaukime dar vieną panterą, tada didžiojoje salėje krokodilą. Bėkime išilgai pakilimu dešinėje. Akmuo nusiridens žemyn. Dešinėje, kampe, kur akmuo nusiridens, paslėpta vaistinėlė ir šoviniai - (secret nr.1)

Dabar šokime į baseiną ir plaukime į povandeninį tunelį. Ten yra svertas, kuris atidaro šalia duris. Plaukime į kitą kambarį. Ten bus krokodilas. 

Išlipkime iš vandens ir pakilkime į antrą aukštą. Čia reikės perstūmti bloką aukščiau į praėjimą. Užlipkime ir nuleiskime svertą. Po to  grįžkime į ankstesnį kambarį. 

Ten rasime iš sienos išlindusius blokus. Šokime atgal į antrą aukštą ir stumkime bloką ant platformos su antru bloku. Šokime ant platformos ir stumkime antrąjį bloką iki krašto.

Tada bėkime į atsilaisvinusį praėjimą ir nuleiskime svertą. 

Prieš tai, kambario lubose, atsidarys liukas, eikime ten, ir nusileiskime svertą dešinėje.

Kabant ant rankų, švelniai nušokime žemyn ant platformos, virš ilgo nusileidimo, ten rasime šovinius -  (secret nr.2)

Šokime ant platformos kairėje ir bėkime išilgai sienos, kol pasieksime platformą, nuo kurios bus galima užšokti ant stogo, virš Katės statulos. Ten dar rasime šovinių. 

Eikime po Katės statulą. Ten, šoniniame praėjime, bus skylė grindyse, šokime ten. Kairėje yra svertas, nuleiskime jį.

Aukščiau esančioje salėje atsidarys liukas. Apačioje bėgioja dvi panteros. Dar dvi pasirodys, kai nušoksime ant grindų.

Taigi, nušaukime panteras, paimkime vaistinėlę ir lipkime ant tamsaus bloko šalia sienos. Tada eikime tilteliu išilgai, ant centrinės platformos. Kairėje bus galima nušokti į kampą prie šovinių - (secret nr.3)

Kai juos paimsime, atsivers kitos durys ir pasirodys dar dvi panteros.

Vėl bėkime į antrą aukštą, į praėjimą. Ten nušaukime mumiją ir lipkime į praėjimą dešinėje.

Bėkime į sekantį kambarį. Ten iš karto prie įėjimo, yra blokas, ant kurio guli raktas. Paimkime jį ir bėkime toliau į dešinę.

Šokinėkime platformomis iki sverto ir nuleiskime jį.

Tada grįžkime atgal į kambarį, kur paėmėme raktą. Dabar ten, kambario apačioje, yra liukas. Šokime tenai ir nusileiskime žemyn. Tada bėkime į praėjimą viršuje.

Atsidarykime raktu Auksinius vartus.

Lygis praeitas.

 

Obelisk of Khamoon


Bėkime į priekį, užlipkime į praėjimą kairėje ir vėl bėkime į priekį iki didžiosos salės. Čia yra keturi blokai, kuriuos reikia pastumti. 

Pirmiausia stumkime tą, kuris yra priešais įėjimą, į auksines duris ant sienos. Už šio bloko rasime panterą ir vaistinėlę.

Už kito bloko yra tik pantera ir daugiau nieko naudingo.

Toliau yra perėjimas žemyn, į didelį kambarį su pantera, vaistinėle ir svertu. Nušaukime panterą, nuleiskime svertą, kairėje paimkime  vaistinėlę.

Lipkime į viršų, šokime į atidarytas duris. Už durų dar rasime šovinių.

Tada kriskime žemyn, į salę su blokais.

Dabar išbėkime iš salės ir atidarykime auksines duris, rastu raktu. Eikime pro jas. Ten mūsų lauks mumija.

Kairiame kampe nusileiskime svertą. Dešinėje nusileis tiltas, bėkime per jį ir paimkime Horo akį. 

Kriskime žemyn į baseiną ir susirinkime ten visus naudingus daiktus. Tada bėkime į praėjimą vienoje iš sienų.

Kitame kambaryje reikia užlipti platformomis į viršų. Ten yra svertas. Jis nuleidžia antrąjį tiltą.

Keletas naudingų daiktų yra šalia jo, truputį žemiau.

Toliau yra laiptai į kambarį su mumija, uždarytomis durimis ir su skyle grindyse. Kriskime į šią skylę ir leiskimės žemyn ilgu nusileidimu. Apačioje nušaukime panterą, paimkime šovinius ir nuleiskim svertą vienoje sienos nišoje.

Dabar nusileidimas virto laiptais. Lipkime iki laiptų vidurio ir šokime ant platformos. Čia yra išėjimas į kambarį su tiltais. 

Kairėje šokime prie tilto ir paimkime Ankhą. Dešinėje, paimkime vaistinėlę ir nuleiskime svertą. 

Grįžkime į ankstesnį kambarį. Dabar atsirado dar vieni laiptai. Lipkime aukštyn, šokime prie skylės sienoje. Judėkime ja dešinėn į kambarį su svertu, nuleiskime jį ir užlipkime ant kitų laiptų.

Viršuje nužudykime mumiją, paimkime vaistinėlę ir nuleiskime dar 2 svertus.

Įeikime pro atsidariusias duris ir atsidursime mums jau pažįstamame kambaryje. Nusileiskime žemyn plačiais laiptais, praeikime pro tris stulpus prie bloko. Nuo jo galima šokti ant kolonos kambario viduryje.

Ten yra vaistinėlė ir šoviniai - (secret nr.1)

Dabar galima šokti ant bloko su Sidabriniu gongu. Tai atims šiek tiek sveikatos, bet paimsime didelę vaistinėlę ir keletu šovinių - (secret nr.2)

Nušokime žemyn į dešinę ir bėkime į trečiąjį nuleistą tiltą, dėl Anubio antspaudo.

Bėkime į praėjimą priešais paskutinį tiltą. Čia eikime į kairę ir judėkime prie sienos iki mažos platformos su praėjimu, link paskutinio sverto. Nuleiskime jį žemyn, tada grįžkime atgal tuo pačiu keliu. Viršuje galime užlipti ant platformos su stulpeliu. Ten yra vaistinėlė ir šoviniai - (secret nr.3)

Iš čia bus galima peršokti į priešingą salės pusę, kur dar rasime šovinių.

Grįžkime prie paskutinio tilto (ant šio kambario grindų galima specialiai nešokti, ten nėra nieko naudingo, tik mumijos). Paimkime  "Scarab" ir plaukime pro atsidariusias duris. Išplaukime kambaryje su mumija, nušaukime ją ir eikime per praėjimą toliau, į dešinę.

Kitame kambaryje nušaukime kitą mumiją ir paimkime vaistinėlę.

Eikime toliau, į kambarį su Sfinksu. Prieikime prie kolonos ir įdėkime 4 rastus elementus į spynas. 

Bėkime pro atsidariusius vartus.

Lygis praeitas.

 

Sanctuary of the Scion

 

Bėkime laiptais pirmyn. Nušaukime du mutantus. Toliau lipkime ant bloko ir nuo jo į praėjimą viršuje.

Dabar, nedelsdami, bėkime į priekį ir lipkime ant bloko, kur rasime vaistinėlę. Už nugaros, apačioje, atsiras mutantas, nušaukime ir jį.

Leiskimės į apačią, kairiau nuo Sfinkso galvos. Ten bus dar vienas mutantas, nušaukime jį. Bėkime į priekį ir lipkime ant šviesaus bloko šalia sienos.

Dabar užlipkime truputį aukščiau ir slinkime į dešinę, į prie sienos esantį plyšį. Per sieną eikime aukščiau. Eikime į kairę iki sverto ir  nuleiskime jį. Sfinkso kairėje, atsivers durys ir atskris didelis sparnuotas mutantas. Neleiskime jam priskristi arti mūsų, jis gali mus numesti į apačią.

Šokime į kairę nuo svirties ir eikime toliau prie sienos esančiomis platformomis. Atsidursime mažoje, geltonoje platformoje. Kairėje pusėje, ant skaidrios platformos rasime uzi - (secret nr.1)

Šokim įsibėgėjus ir užsikabinkim už platformos krašto. Kaip tik paimsime automatus, atskris dar du monstrai. Šokime atgal ant platformos, prie sienos (čia galima neimti uzi, paimsime juos vėliau, nušokant nuo Sfinkso galvos) ir eikime prie auksinių durų.

Iš ten šokime ant Sfinkso nugaros.

Dabar nusileiskime iš dešinės Sfinkso pusės ir bėkime prie keletos, skirtingo aukščio kolonų. Užlipkime ant pačios mažiausios, tada šokinėkime jomis aukščiau ir aukščiau, kol pasieksime platformą su peiliais ir maža vaistinėle.

Bėkime prie dešinės sienos iki sverto, nuleiskime jį. Virš Sfinkso atsidarys Auksinės durys. 

Atskris sparnuotas mutantas.

Nuo čia galima šokti dėl didelės vaistinėlės, kurią randasi dešinėje. Ir iš ten, atsargiai nusileiskime į apačią.

Bėkime į pirmąsias atsidariusias duris. Ten yra ilgas nusileidimas. Judėkime į kairę ir užlipkime į viršų. Ten bus dar vienas nusileidimas. Čiuožkime juo žemyn, kol pateksime į vandenį. Baseino dugne paimkime raktą.

Dabar vėl pakilkime į viršų, iki nusileidimo pradžios, ir vėl čiuožkime žemyn. Šį kartą nusileidimo pabaigoje turime šokti ir užsikabinti už platformos krašto. Ant platformos atsiidarykime duris raktu ir eikime pro jas. Ten nušaukime mutantą kentaurą ir paimkime Ankhą.

Dabar grįžkime prie Sfinkso ir užlipkime nuo to paties šviesaus bloko, prie auksinių durų, kampe. Ten, kambaryje, iš dešinės, stumkime bloką nuo savęs. Tada, kairėje, užlipkime ant jo ir eikime į kambarį su antru Ankhu ir dar vienu mutantu.

Dabar turime grįžti ant Sfinkso nugaros. Nuo nedidelio bloko, dešinėje, užlipkime ant Sfinkso galvos ir įkiškime į spynas abu rastus Ankhus. Apačioje atsivers esančios durys. Iš čia taip pat galima patekti į (secret nr.2). Ten reikia šokti įsibėgėjus. O iš ten į platformą prie sienos.

Eikime pro atsidariusias duris po Sfinksu. Pateksime į baseiną. Plaukime į dešinę link statulos kojų ir nuleiskime svertą. Netoliese atsidarys durys ir mus įtrauks stipri srovė.

Šokinėkime blokais iki priešingos sienos ir išbėkime prie baseino. Ten laukia sparnuotas mutantas.

Tada nusileiskime ant kelių prieš dešinę statulą. Ten rasime svertą. Jis atvers duris prie antrosios statulos kojų. Plaukime ten.

Išlipkime iš vandens ir bėkime per koridorių aukščiau ir aukščiau, pakeliui susirinkdami šovinius - kurie bus naudingi vėliau.

Viršuje paimkime Skarabėjų. 

Atsivers grotos, o už jų yra netgi trys mutantai. Šalia, Skarabėjaus pagalba atidarykime grotas ir bėkime prie Sciono šventyklos.

Čia vėl susitiksime su Larsonu ir nužudykime jį.  Pagaliau !!! :).

Kilkime laiptais į viršų ir paimkime Scioną.

Lygis praeitas.

 

ATLANTIS

 

Natla's Mines

 

Plaukime į priekį, paskiau už krioklio į koridorių. Kairėje, nuleiskime žemyn svertą ir bėkime atgal.

Persikelkime į priešingą rezervuaro pusę ir bėkime į šachtą. Tiesiai, prieš įėjimą, yra blokas, kurį reikia atitraukti atgal. Už jo esančiame praėjime, nuleiskime svertą.

Dabar vėl bėkime už krioklio ir koridoriumi į viršų. Šokime ant platformos su dryžuotomis tvorelėmis ir bėkime į kambarį su kranu. Mums reikia rasti tris saugiklius, kad nuleisti kraną ir pasiekti pistoletus. Bėkime toliau į kambarį su dviem mažais sandėliukais. Stumkime bloką į dešinę ir lipkime ant sandėliuko stogo. Paskiau kriskime žemyn.

Dabar bėkime iki sverto dešinėje ir nuleiskime jį. Persikels valtis.

Bėkime toliau ir nusileiskime atgal į kambarį su sandėliukais. Bėkime per bėgius iki durų, kurios atsidarys pačios, kai pribėgsime iki jų. Šiame kambaryje, dešinėje, bus nuolydis, kuriuo nuriedės akmuo.

Mūsų užduotis - aplenkti jį, šokant per barjerus ir bandant nepakliūti ant kito akmens, išsiritančio iš šono.

Jei tai pavyko..., įbėkime į koridorių dešinėje ir paimkime pirmąjį saugiklį.

Bėkime toliau, saugodamiesi dar dviejų akmenų. Grįžkime prie bėgių. Iš ten, nuolydžiu leiskimės žemyn, kur išsirideno pirmasis akmuo. Lipkime aukščiau į kambarį su sandėliukais. Eikime iki perkeltos valties. Nuo jos šokime ant platformos, dešinėje, perlipkime per dėžę ir atsidursime kambaryje, pilname dėžių su užrašu "Natla Technologies". Susiraskime tamsiausią iš jų ir traukime jį vieną kartą į save ir vieną kartą stumkime į kairę. Už jos yra dar viena dėžė. Stumkime ją ir atlaisvinkime praėjimą iki sverto.

Nuleidus tą svertą, pajudės gręžimo mašina. Bėkime prie jos. Atsilaisvinusioje vietoje stumkime dėžę  ir eikime toliau. Paimkime antrąjį saugiklį ir išeikime iš šio kambario. Lipkime ant dėžės, kurią perkėlėme ir viršuje nuleiskime svertą.

Vėl bėkime į kambarį už krioklio. Pro kraną, į kitą kambarį, į kairę, į praėjimą, kuris mus atves prie transporterio. Ant kurio juostos, yra paskutinis saugiklis. Kairėje  įjunkime konvejerį ir pakelkime saugiklį.

Dabar bėkime prie krano. Įkiškime į jo skylutes saugiklius ir nusileidusiame kambaryje pakelkime pistoletus. Dabar užlipkime ant šio kambario stogo ir šokime nuo jo į praėjimą sienoje. Beveik iš karto, prie įėjimo į dešinę, viršuje, yra nepastebimas praėjimas.

Įliskime ten ir prabėkime į priekį. Durys atsivers ir priešais mus bus nusileidimas žemyn su spąstais apačioje. Leiskimės nugara ir kabinkimės rankomis už krašto. Užlipkime į viršų ir spąstų grindys užsidarys. Einame į praėjimą virš spąstų ir paimkime vaistinėlę ir šovinius - (secret nr.1).

Dabar nusileiskime svertą ir palikime slaptą kambarį. Bėkime į kambarį už gręžimo mašinos. Ten nušaukime kaubojų ir iš jo paimkime magnumus. Dabar prieikime  prie platformos krašto, kuris yra arčiausiai svirties. Iš ten, įsitikinus, kad mūsų sveikata pilna, šokime žemyn, slyskime nuo nedidelio šlaito ir kabinkimės už briaunos virš lavos. Pereikime į dešinę ir bėkime koridoriumi iki kambario su lava. Čia šokime ant dvigubos platformos viduryje, o nuo jos iki dešinio stulpo, tada ant kito stulpo. Iš čia galime šokti į praėjimą sienoje. Ten bėkime tiesiai ir nedelsdami stumkime bloką nuo savęs, kitaip jis bus susmulkintas didelio akmens. Dabar stumkime bloką į šoną ir užlipkime virš tos vietos, kurioje jis stovėjo. Paimkime šovinius ir vaistinėlę.

Dabar bėkime koridoriumi ir nušokime ant bėgių už akmens. Čia dar rasime šovinių, vaistinėles ir šautuvą- (secret nr.2).

Grįžkime į kambarį su lava ir šokime pirmyn ant dešinės kolonos, link kairiojo išėjimo iš kambario.

Bėkime į kambarį, ten dėžės su užrašu TNT. Susiraskime tamsią dėžę ir stumkime ją į kitą kambarį iki užblokavimo, nuo bloko į praėjimą.

Bėkime pirmyn iki duobės su lava ir peršokime į bet kurią pusę. Tada palaukime, kol nusiridens akmuo ir šokime toliau. Pasiekime svertą, kambaryje su lava ir nuleiskime jį. Grįžkime į kambarį su dėže, iš kurios mažai kas liko, ir eikime per susprogdintą užblokavimą.

Sekančiame kambaryje reikia nušauti riedlentininką ir iš jo paimti automatą uzi. Tame pačiame kambaryje, skirtinguose kampuose, susirenkame ir šovinius jam.

Kairėje šokime į baseiną, kuriame yra paslėptos dvi vaistinėlės ir šoviniai - (secret nr.3).

Toliau bėkime į viršų. Kitame kambaryje nuriedės trys akmenys. Jų vengiant, bėkime į viršų. Tačiau neskubėkime įbėgti į praėjimą, iš ten išsiridens dar vienas akmuo.

Dabar užlipkime į geltoną kambarį. Bloką sienoje stumkime du kartus ir užlipkime į viršų. Stumkime dar vieną bloką, nusileiskime žemyn ir traukime bloką į save.

Dabar grįžkime į pirmąjį kambarį ir trečią kartą stumkime bloką. Nuleiskime svertą.

Bėkime prie Auksinių Durų. Už jų rasime svertą ir nuleiskime jį žemyn.

Bėkime atgal ir išeikime pro atviras duris šalia pirmojo sverto. Ten mus atakuos Mr. T su šautuvu.

Bėkime prie piramidės ir užlipkime ant arkos virš vartų.

Dabar, tamsiomis platformomis, šokime aukštyn, iš ten prie sienos ir nučiuožkime prie praėjimo. Ten nuleiskime svertą žemyn ir grįžkime prie durų, iš kurių mes atėjome. Šalia bus atidarytos Auksinės Durys.

Paimkime raktą skirtą piramidei ir atidarykime ją. 

Lygis praeitas.

 

Atlantis


Bėkime pirmyn į kambarį, kuriame viskas kažkaip nemaloniai juda.

Sienose yra šeši kiaušiniai, iš dešiniojo ir kairiojo išsilups du monstrai. Bėkime į priekį. Iš tolimojo, kairiojo kiaušinio, pasirodys dar vienas mutantas. Kairiajame kampe pakilkime į viršų. Viršutiniame dešiniajame kampe yra svertas. Bėkime prie jo. Dar du mutantai išsilups ir atbėgs į antrą aukštą. Nušaukime juos ir bėkime pro atsidariusias duris. Ten nuleiskime dar vieną svertą. Durys atsidarys dar viename kampe, už jo vėl bus svertas, kuris atidarys duris apačioje. Bėkime ten, nušaukime sparnuotą mutantą ir pasikabinkime rankomis ant platformos. Tada atleidžiame rankas ir greitai kabinkimės už žemiau esančios platformos.

Paimkime vaistinėlę ir šovinius - (secret nr.1).

Toliau kambaryje su lava ir negimusiu mutantu šokime į skylę sienoje. Tada griebkimės už praėjimo žemiau, nusileiskime svertą ir bėkime aukštyn.

Nušokime atgal ant aikštelės ir šokime prie atsidariusių durų.

Už nugaros išsilups mutantas, bet jį galima ignoruoti.

Kitame kambaryje užlipkime ant akmeninio bloko ir užšokime ant geltono šlaito. Iš karto peršokime nuo pirmosios aikštelės ant antrosios. Iš viršaus nuriedės akmuo. Peršokime į dešinę, nučiuožkime žemyn ir vėl greitai peršokime į šalimais esančią aikštelę, prie akmens.

Šokime per mažiau matomas platformas į viršutinį  dešinį kampą ir pasiimkime vaistinėlę ir šovinius - (secret nr.2).

Nučiuožkime žemyn iki uždarų durų. Dabar šokime ant aikštelės priešingoje sienos pusėje.

Tada vėl šokime aukščiau, prie vaistinėlės ir dar aukščiau, link sverto. Nuleiskime jį žemyn ir šokime į vandenį.

Nuleiskimee žemyn dar vieną svertą ir išlipkime iš vandens.

Vėlgi, šokime šlaitu prie dabar jau atvirų durų.

Jei mes to nepadarysime pakankamai greitai, tai jos užsidarys.

Toliau, šokime ant platformos ir prie praėjimo sienoje, bėkime koridoriumi ir kriskime į vandenį. Kambaryje, po vandeniu, traukime svirtį, pakeliame šovinius ir išplaukime pro duris. Išlipkime iš vandens ir eikime į aikštelę. Nušaukime mutantą ir peršokime į kitą aikštelę.

Šokime į vandenį ir išplaukime didžiojoje salėje. Čia yra penki svertai, iš kurių trys atidaro povandenines duris, o likusieji prišaukia mutantus. Taigi, ant tos sienos, kurioje yra trys svertai. Nuleiskime kairį, po to centrinį svertus. Nušaukime mutantą. Priešingoje pusėje yra kairysis svertas.

Šokime į vandenį ir plaukime pro atidaytas duris. Bėkime per koridorių prie durų su svertu.

Įeikime į kambarį ir pamatysime, kaip rutulys uždarys mums kelią. Stumkime tamsų bloką iki nusileidimo, tada rutulys nusiris. Išbėkime iš kambario ir vėl įeikime į jį. Dabar praėjimas bus laisvas, bėkime ten. Nušaukime mutantą ir šokime ant platformos dešinėje. Bėkime į kambarį, nušaukim ten dar du mutantus ir peršokime nusileidimu į kitą pusę. Tada bėkime į kitą kambarį. Nušaukime sparnuotą mutantą ir pasiimkime uzi šovinius.

Dabar nuo durų šokime į kairę, o iš ten ant mažos platformos šalia mutanto kiaušinio. Jis iš karto išsilups. Nušaukime jį ir šokime ant aikštelės, esančios kambario viduryje. Nuo aikštelės nušaukime dar du mutantus, kurie pasirodys iš už nugaros, kampe.

Dabar šokime į priešingą kambario pusę, nuleiskime svertą ir stumkime bloką, kad atidarytumėme praėjimą. Bėkime tenai, atsargiai, tarp peilių. Šokime į dešinę, kur buvo mutantai.

Kambaryje su lava, nušaukime sparnuotą mutantą ir šokime į dešinę.

Sekančiame kambaryje šokime pirmyn į koridorių su svertu, kuris perkelia stulpus ankstesniame kambaryje. Šokinėkime jais iki praėjimo sienoje. Ten mes nuleiskime dar vieną svertą, o naujai persikėlusiais stulpais šokinėkime toliau.

Dideliame koridoriuje vienu metu bus trys mutantai, mes juos nušaukime bėgdami, kad spėti patekti į kambarį dešiniajame koridoriaus kampe. Ten yra šoviniai ir vaistinėlė - (secret nr.3).

Bėkime toliau, pro raudonąsias duris ir kai jos užsidarys, lipkime į virš jų esantį praėjimą. Bėkime toliau, šokime į kairę, susirinkime ten šovinius ir nušaukime visus mutantus. Ant nusileidimo su peiliais atšokime į šoną, nes iš viršaus nusileis akmuo ir iš visų pusių skris strėlės.

Bėkime toliau ir pateksime į kambarį su Atlantų Sostais. Stumkime  Natlos Sosto bloką ir eikime į dešinę prie dviejų svertų. Nuleiskime dešinijį svertą ir greitai atšokime atgal. 

Dabar, švelniai, nusileiskime į apačią. Šokime į priekį ir iškart, nuo akmens, šokime atgal. Bėkime pirmyn iki sverto, nuleiskime jį ir lipkime aukštyn. Bėkime prie durų tarp svertų ir užbėkime aukštyn. Nušaukime šiame kambaryje mutantą, nuleiskime svertą ir bėkime prie durų. Čiuožkime žemyn, pakeliui nušaukime dar du mutantus.

Dabar ten yra dar trečiasis mutantas, tai - Laros klonas !. Jis atspindi visus Laros judesius. Į jį negalima šaudyti, nes, kitaip Lara mirs. Užlipkime ant tamsių akmenų ir šokime ant platformos su svertu. Atsidarys liukas su lava.

Dabar greitai pakilkime ant šviesių akmenų ir šokime ant šviesios platformos, ten kur ant tamsios platformos randasi liukas. Klonas nukris ten ir sudegs.

Bėkime pro atsidariusias duris. Koridoriuje nušaukime du mutantus. Bėkime į dešinę, nuleiskime svertą, tada bėkime į kairę ir nuleiskime kitą, tokį patį svertą. Atsidarys praėjimas prie Sciono Altoriaus.

Prieikime prie jo iš kairės ir paspauskime "veiksmo" mygtuką. 

Lygis praeitas.

 

The Great Pyramid


Prieš mus didžiulis piktas monstras. Jį lengva nužudyti iš šautuvo, su kokia 20-40 šovinių. Svarbiausia neprisileisti jo arti prie savęs. Taigi, nušaukime monstrą ir bėkime pro praėjimą sienoje, kol neatsiremsime į bloką. Stumkime jį du kartus ir bėkime toliau. Stumkime sekantį bloką vieną kartą, užlipkime ant jo ir eikime į praėjimą aukščiau. Dabar bėkime pirmyn pro peilius ir iškarto bėkime į dešinę. Ten bus dar vienas blokas. Stumkime jį pirmyn, bėkime atgal ir žemyn pro raudonas duris.

Ten stumkime bloką link durų (du kartus)  ir užlipkime ant jo iš koridoriaus. Nuleiskime žemyn svertą ir bėkime pro duris. Šokinėkime šlaitu: į dešinę, į priekį, į kairę, į dešinę. Išgirsime kaip už nugaros pakyla tiltas.

Grįžkime tenai, įbėkime į kambarį kur yra vaistinėlės, šoviniai ir svertas - (secret nr.1).

Norint grįžti atgal, turime nuleisti ir pakelti svertą. Dabar šokime į tolimąjį kampą, kairėje kambario pusėje.

Ten reikia pakilti į viršų koridoriumi, išvengiant dviejų riedančių kamuolių.

Viršuje įkriskime į kambarį su Scionu. Šaudykime į jį, kol jis susprogs.

Išbėkime į kambarį su tiltu ir šokime žemyn ant akmenų. Po to šokime į duobę dešinėje.

Toliau, šokime į skylę sienoje ir persikelkime į dešinę pusę, atleiskime rankas, kriskime žemyn ir nedelsdami šokime atgal.

Sekančiame kambaryje greitai bėkime ir šokinėkime pro ašmenis. Už nugaros nuriedės akmuo.

Eikime per dyglius ir šokime ant judančios platformos, o nuo jos iškarto toliau.

Kairėje šokime ant oranžinės dėmės sienoje ir kabinkimės rankomis.

Plyšiu judėkime pirmyn ir nušokime. Rasime tris vaistinėles ir šovinius - (secret nr.2).

Dabar atbuli sugrįžkime ant ilgos ir pasvirusios platformos, nučiuožkime ja žemyn ir šokime toliau, o paskui į praėjimą dešinėje.

Čia, išilgai judančiomis platformomis eikime į dešinę, pro peilius ir po to žemyn.

Nesustodami, paimkime vaistinėlę, nes už nugaros atsiridens akmuo. Už kito posūkio čiuožkime žemyn.

Kaip tik peilis yra aukščiausioje padėtyje, iškart šokime ant  platformos priekyje.

Iš už nugaros vėl atriedės eilinis akmuo.

Dabar leiskimės žemyn ir greitai bėkime prie raudonųjų durų. Lava tekės iš visų pusių. Atidarykime duris, bėkime dešinėn.

O tada, kai durys užsidarys, bėkime į priekį. Peršokime per tarpą ir užsikabinkime rankomis už jo krašto. Akmuo praskris virš mūsų. Toliau atsargiai peršokime per platformų kraštus su ugnimi, į kitą pusę. 

Įsibėgėkime ir šokime tiesiai ant trapios platformos ir iškart bėkime pirmyn, į kambarį su vaistinėle ir šoviniais - (secret nr.3).

Dabar ženkime žingsnį atgal nuo platformos krašto ir įsibėgėję šokime į priekį.

Išplaukime į kitą kambarį ir paimkime uzi.

Dabar turime nušauti mutavusį Natlą. Tai labai lengva padaryti su automatu uzi ir dažnais šuoliais į šonus.

Jis turės būti nušautas du kartus!!!.

Bėkime į praėjimą, kairiajame, tolimąjame kampe, už akmenų.

Lipkime aukštyn.

Tada stulpais kilkime aukščiau ir aukščiau, kol viršuje pasieksime didelį koridorių.

Šokime ten ir nučiuožkime žemyn.

 

Lygis praeitas.

Žaidimas taip pat !!!

 

 

Tomb Raider featuring Lara Croft KODAI:

 

PAL versija 

Visi ginklai:

Atsidarykime "inventorius" ir spauskime: L1,  trikampis, R2,  L2,  L2, R2,  O (ratas),  L1.

Po to, kaip išgirsime garsą, spauskime X. Vėl atsiidarykime "inventorius" - ten bus visi ginklai.

 

Granatos:

Atsidarykime "inventorius" ir spauskime: O (ratas),  kvadratas, trikampis,  trikampis. 

Lara atsidus du kartus, jei bus teisingai suvesta.

 

Nematomumas:

Žaidimo eigoje spauskime "pauzė", tada spauskime: trikampis,  kvadratas, R1,  L2,  kvadratas.

 

Prašokti lygį:

Atsidarykime "inventorius" ir spauskime: L2,  R2, trikampis,  L1,  L1,  O (ratas),  R2, L2.

Dabar paspauskime "select", kad praleisti lygį.

 

 

NTSC (US) versija 

Visi ginklai ir šoviniai:

Atsidarykime "inventorius" ir spauskime: L1,  trikampis, R2,  L2x2,  R2, O (ratas),  L1.

Lara atsidus, jei bus teisingai suvesta.

 

Prašokti lygį:

Atsidarykime "inventorius" ir spauskime: L2,  R2, L1,  O (ratas),  trikampis, L1,  R2,  L2.

Dabar paspauskime "select", kad praleisti lygį.

 

Visi ginklai ir neriboti šoviniai:

Praeikime visą žaidimą. Užsikraukime bet kurį anksčiau išsaugotą lygį. 

Bus prieinami visi ginklai, nesibaigiantys šoviniai ir papildomi priešai.

 

Pikantiškas triukas:

Ko gero esate girdėję pletkus apie tai, kad yra būdas nurengti Larą ir t.t. 

Taip, yra vienas triukas, bet jauniesiems žaidėjams draudžiama juo naudotis (be tėvų leidimo, aišku) :)

"Training mode" lygyje įeikite į baseiną ir užšokite ant paminklo, tarp dviejų kolonų. Nuo čia šokite į vandenį (paspaudus UP + kvadratas) ir išlipkite iš baseino. Štai čia Lara ir pasirodys akimirkai su nuogu užpakaliuku!

Tai tiek to "fokuso" :)

 

Dar pora patarimų

*14 Lygis, paskutinės durys

Daugelis žaidėjų buvo įstrigę ant paskutinio tilto per lavos ežerą. 

Noriu įspėti, kad jei prie antrojo jungiklio pavėluosite, durys užsidarys iki to, kol prabėgsite pakeltą tiltą. 

Taip kad, nesustokite tam, kad paimti šaudmenis uzi (prireikus juos paimkite anksčiau, jei labai reikia).

Be to, galite sutaupyti labai brangaus laiko, jeigu judėti aplink ežerą šokinėjant.

 

*15 lygis, slėptuvė Nr.2

Šito nuostabaus žaidimo gerbėjai dažnai klausia, kaip patekti į antrąją slėptuvę paskutiniame lygyje. 

Ji randasi ilgame kambaryje su nuolaidžiomis kolonomis, iš karto po to, kai peršokote per aštrius "ašmenis" ir prasibrovėte per visas "ietis". 

Tiesą sakant, tai yra labai sunku, nes oranžinis įskilimas kairėje, atrodo, yra pernelyg platus netgi ir šuoliui įsibėgėjus.

Turėtumėte padaryti taip: turite šokti tiesiai nuo briaunos ir prisikabinti prie "kraujuojančios" sienos, esančios kairėje plyšio pusėje (nors atrodo, kad net visiškai nieko nėra už ko užsikabinti!). Dabar belieka tik nusigauti į dešinę - ir visas slėptuvės turinys prie jūsų kojų!