į pradžią turinys susisiekite  
PSX ŽAIDIMŲ PRAĖJIMAI, PATARIMAI, KODAI
Tomb Raider II [Žaidimo Praėjimas] + [Kodai]

Šį kartą, Larai Kroft reikės surasti senovės kinų relikviją - magišką durklą Xian.

Uždavinys ne iš lengvųjų, bet Larai viskas yra "įkandama" :) 

Greitaeigis malūnsparnis pristatys Larą į numanomą rajoną, kad surastu slėptuvę.

Nusileidžiame iš malūnsparnio į Didžiosios Kinijos sienos centrinę dalį.

Medžioklė prasideda...

 

01.The Great Wall

Priešai: Tigrai, Vorai, Varnai, Dinozaurai

Atsidūrus oloje, bėkime tiesiai, iki vandens.

Plaukime į kairę, už akmenų ir užlipkime ant jų. Pasirodys tigras. Įsibėgėję šokime ant vertikalaus iškyšulio kanjono centre. Toliau eikime į dešinę ir į keliuką oloje. Pabaigoje užlipkime ant briaunos. Priekyje bus slidūs akmenys, todėl apsisukime 180 laipsnių aplink ir atsistokime prigludę nugara prie olos. Įsibėgėję šokime pirmyn – atsidursime ant takelio truputį aukščiau.

Jo gale pasiruoškime šokti į dešinę. Pasirodys dar vienas tigras.

Šokime ant akmeninės platformos ir paimkime Akmeninį Drakoną (secret 1)

Grįžkime į keliuką. Pakilkime į viršų per tris akmenines briaunas ir jų pabaigoje prisitraukime. Bėkime iki sienos ir šokime, išilgai jos, per akmenis. Prisitraukime į bokšto sienos angą. 

Bokšte nėra durų. Tik grotos grindyse, dešiniame kampe. Užlipkime ant jų ir kriskime žemyn į vandenį.

Išlipkime iš vandens ir įsibėgėję šokime į nišą, ten kur matosi svertas ir prisitraukime. Su svertu atsidarysime duris.

Štai mes jau randamės ant Didžiosios Kinijos Sienos.

Kol gėrimės vaizdais, nepamirškime apie pistoletus. Trys varnai jau sukasi virš mūsų.

Kitame gale sienos, matome duris. Jos yra užrakintos. Bus reikalingas raktas.

Dešinėje matome išgriautą sieną. Bėkime ten, čiuožkime žemyn ir atsidursime vandenyje. Užsidekimeme žvakę ir nerkime gilyn. Povandeninėje oloje suraskime mums reikalingą raktą.

Išlipkime iš vandens ir bėkime prie sienos, apaugusios samanomis, pakeliui atsišaudant nuo tigro. Šokime ant samanų ir lipkime ant sienos. Panaudokime surastą raktą. Atsidarys durys į bokštą.

Bokšte du vorai apačioje ir vienas viršuje, jau laukia mūsų. Bėkime į praėjimą dešinėje ir nuo palangės nušaukime paskutinį vorą. Apačioje, lipkime kopėčiomis į viršų ir pasiimkime kitą raktą. Kopėčiomis nulipkime žemyn.

Atsidarykime duris su rastu raktu. 

Koridoriaus gale, bus kambarys su keletu vorų. Paimkime vaistinėlę ir šovinius šautuvui. 

Stumkime akmenį į šoną ir bėkime į tunelį. 

Eiti tiesiai per vandenį – mirtis, todėl užsikabinkime rankomis už briaunos sienoje, kairėje ir rankomis judėkime iki priešingos sienos galo. Nušokime į vandenį.

Išlipkime į tunelį (atsargiai, per patį vidurį nišos - strėlytės).

Štai čia ir prasideda "trileris". 

Bėkime tuneliu, nesustojant, nes grindys netvirtos, o apčioje styro spygliai. Tai liečia ir grindis prie pat durų.

Už durų, bėkime dešinėn, nesustojant, nugaros smegenimis jaučiant didžiulius atriedančius riedulius. Toliau kelias susiaurėja – bėkime į kairį koridoriuką ir šokime per spyglius. Pradėsime slysti žemyn. Išsaugokime žaidimą, kol nevėlu! Apačioje turėsime tik pora sekundžių šuoliui į kairę.

Nusileiskime prie šovinių ir paimkime juos. 

Šokime pirmyn iš vietos ir prisitraukime – už mūsų nugaros susiglaus dvi judančios sienos su spygliais.

Ir jeigu mes likome gyvi, tai tik per stebūklą. Išsisaugokime žaidimą. Veiksmas "non-stop" tęsiasi.

Bėkime koridoriumi išilgai dešinės sienos ir peršokime per 3 peilius. Apačioje esančios grindys yra labai netvirtos.

Po trečiojo peilio spauskime pultelio mygtuką "kairėn" - šuolio trajektorija šiek tiek pasikeis, o mes nusileisime prie "Žaliojo drakono" (secret 2).

Griebkime jį ir bėkime į priekį.  Nesustokime, pirmyn koridoriumi! Kaip tik baigsis netvirtos grindys, pasukime dešinėn prie sienos - akmenys su smaigaliais mūsų jau nebepasieks.

Šokime į skylę - ir vėl siena su smaigaliais. Atšokime atgal ir greitai bėkime į kairę, prie netvirtų grindų - prasmegsime žemyn.

Priešais du diskiniai pjūklai. Greitai paimkime vaistinėlę. Urve, nušaukime du vorus dešinėje, ir dar vieną prie sienos kairėje. Vos tik prieisime kabantį tiltą, nukris dar du vorai. Išsisaugokim žaidimą.

Prie kabančio tilto pažiūrėkime žemyn į bedugnę. Matosi, kad pilki akmenys yra labai slidūs. Mums reikia surasti akmenį su žaliomis samanomis – jis randasi apačioje, truputį dešiniau. Užsikabinus rankomis nusileiskime žemyn ir nušokime.

Tolesni bandymai nusileisti į abi puses baigsis sulaužytu stuburu. Vietoj to, kabinkimės rankomis į sienos griovelį, judėkime rankomis į dešinę iki galo ir prisitraukime. Tunelio gale ilgai leiskimės laiptais žemyn. Žvakę degti nebūtina. Nubėkime į pievelę centre ir sugrįžkime vėl atgal.

Žemė sudrebės ir atsiras Tyranozauras. Ar kada nors matėte, kaip Tyranozauras buvo nušautas iš pistoleto? Ne? Taigi pabandykite - linksmas dalykas.

Jo urvo gelmėse yra Auksinis drakonas (secret 3) (būtinai užsidekime žvakę).

Grįžtant atgal, lauks kitas dinozauras.

Atgal grįžkime tuo pačiu keliu.

Užsidekime žvakę tunelyje, kad pamatytumėme kopėčių pabaigą virš arkos. Kabinkimės rankomis, lipkime į patį viršų, iki nuolydžio ir šokime žemyn. Ten nušaukime vorą. Mes vėl randamės urve su kabančiu tiltu.

Pasinaudokime lynu (neatleiskime rankų visą laiką, kol leidžiamės). Pabaigoje nušokime žemyn.

Prieš mus paskutiniai priešai - du Češyro tigrai.

Už praėjimo uoloje matosi laužas ir vartai - šio lygio pabaiga.

Nerekomenduojama šokinėti per ugnį - galima nusvilti plaukus.

Įsitikinus, kad kompiuteris negali būti naudojamas ir kad negalime patekti į iškyšulį, nuo šalia esančių dėžių, eikime prie išėjimo.

Lygis praeitas

 

02.Venice

Priešai: Dobermanai, Samdiniai - Galvažudžiai, Žiurkės

Bėkime į kiemą (mus lyžtels dobermanas). Viršutiniame aukšte yra balkonas. Jame banditas.

Eikime prie prieplaukos, nušaukime dobermaną ir banditą.

Ne, dabar neturime eiti į namus, o turime padaryti viską nuosekliai ir tvarkingai.

Lipkime į vandenį, po vartais. Pamatysime valtį! Bet vartai, deja, bus uždaryti.

Antras jungiklis ant tiltelio (pirmasis atidaro vartus, bet mums jam reikės rakto) atidarys duris koridoriuje. 

Grįžkime į namą. Paimkime degtukus nuo stalo.

Ant namo stogo (mygtukai ant sienų atidarys liukus) - šokime ant palangės ir šaudykime pro du gretimus langus.

Peršokime per antrą langą ant tento, tada šokime toliau ant balkono. Pas nušautą banditą paimkime raktą ir grįžkime atgal. 

Bėkime koridoriumi į kambarį - nušaukime šunį ir išdaužykime langą.

Svertas atidarys duris prie tolimosios sienos. Nuo palangės, iš trečiojo sudaužyto lango, peršokime ant tento kitoje pusėje ir prisitraukime.

Per tentus šokinėkime prie atsidariusių durų. Svertas viduje atidarys kanalo vartus. 

Šokime į vandenį ir atsidarykime su raktu vartus su valtimi.

Iš valties šaudyti negalima, todėl pirmiausia susidorokime su banditu ant prieplaukos. Paimkime šautuvus. 

Įlipkime į valtį  iš šono ir lėtai plaukime į kanalo vartus.

Užsidekime valtyje žvakę, prisišvartuokime prie praėjimo dešinėje ir išlipkime.

Paimkime žvakes ir Akmeninį Drakoną (secret 1). 

Toliau šokime į skylę. Nušaukime dvi žiurkes ir bėkime į kairę iki galo.

Plaukime šalia sienos. Baigsis degti žvakė - užsidekime dar vieną (netgi po vandeniu). Po tunelio, esančio kairėje, panerkime.

Dugne guli automatinių pistoletų šoviniai. Grįžkime į valtį tuo pačiu keliu.

Plaukime laivu išilgai tuneliais iki krioklio. Po kriokliu šokime į vandenį. Giliai, drumstame vandenyje, surasime Auksinį Drakoną (secret 2). 

Grįžkime atgal į valtį. Kelio išsišakojime judėkime kairiau ir prisišvartuokime prieplaukoje. Nušaukime pelę.

Už lango vaikšto sargybinis. Namuose, po durelėmis, rasime šovinius.

Svertas ant sienos valdo spynas (bet kol kas jo dar nelieskime). 

Valtimi įplaukime į šliuzą (šalia tunelio). Grįžkime atgal ir patraukime svertą namelyje.

Pakilkime laiptais ir pamatysime savo valtį. Nerkime prie sverto - priekyje atsidarysime vartus.

Nusitaikykime laivagalį į vartus kairėje, stengiantis išvengti šaudymo iš dešinės.

Kanalo pabaigoje yra trys gondolos. Nuo dešiniosios viršutinės dėžės nušokime ant  tento ir prisitraukime. Nuo sekančio tento šokime į priekį ant tiltelio ir, nušokę, darykime salto atgal ant kito tento.

Kairėje išbėgs sargybinis su dobermanu.  Nušaukime juos ir vėl eikime ant tilto.

Kieme vaikšto dar vienas sargybinis. Nušaukime jį. Apieškojus kūną, paimkime vaistinėlę ir raktą. Dar vienas sargybinis patruliuoja prieplauką apačioje.

Bėkime pro duris kiemelyje. Toliau žemyn ir į skylę.

Su svertu atsidarysime pirmuosius kanalo vartus.

Kelyje atgal bus dar vienas banditas.

Sėskime vėl į valtį. Visu greičiu lekiam į priekį, gondolas laužydami į šipulius.

Priešais pamatysime užminuotą kanalą su vartais prie išėjimo iš lygio. Tam ir duodama mums antroji valtis. Visu greičiu į priekį, ant minų, nepamiršdami pakeliui iššokti iš valties bet kur, į dešinę pusę. 

Apieškokime banditą ant prieplaukos. Durys bus užrakintos.

Sėskime į valtį ir plaukime prie išėjimo šliuzų. 

Šokime į vandenį ir priplaukime prie platformos su sargybiniu. Apieškokime kūną, pasiimkime viską ką rasime ir grįžkime į valtį. Kanalo pabaigoje sukime dešinėn. Dar porą gondolų - į šipulius. Prisišvartuokime prieplaukoje.

Pro duris išeis banditas su beisbolo lazda. Viduje patraukime svertą - atsidarysime duris, esančias gretimame kanale.

Arka jungia dvi kanalų sienas. Sėskime į valtį ir plaukime aplink. 

Sukime į kairę, kol neatsidursime kitoje pertvaros pusėje (oi, kiek čia skalbinių!) 

Lipkime ant tramplino. Viršuje išdaužkime langą ir paimame Žaliąjį Drakoną (secret 3). 

Grįžkime atgal.

Prisišvartuokime prie durų, atidarytų su prieš tai panaudotu svertu, ir eikime į vidų - durys užsidarys. Paimkime raktą. Viršuje bus dobermanas ir jo šeimininkas su beisbolo lazda (ten rasime ir vaistinėlę).

Svertas atidaro langus. Pakibkime ant rankų, nušokime žemyn ir nušaukime banditą. 

Sėskime i valtį ir plaukime atgal prie užrakintų durų prieplaukoje. 

Nušaukime dar vieną banditą. 

Svertas atvers antruosius vartus kanale. Dabar galime ten plaukti. Ką mes ir turėjome pasiekti. 

Už tramplino palikime valtį ir plaukime į garažą laivams.

Iš seklaus vandens atsikratykime sargybinio ant platformos. 

Pastatykime laivą galu į sieną ir priekiu į trampliną. Svertas sienoje laikinai atvers vartus į išėjimą iš lygio.

Laikmatis įsijungs, kai tik įlipsime į valtį. Sustokime keletą žingsnių prie laivagalio ir išsaugokime žaidimą.

Tai ne filmas "Speed 2"! Šokime į laivą ir pirmyn, visu greičiu! Valtis turėtų užplaukti ant tramplino tiesiai per centrą!

Spauskime veiksmo mygtuką - turbo boost! Laivas prašoks per skalbinius ir nusileis kitoje pusėje.

Laikrodis jau muša sekundes! 

Pabaigoje turime tilpti į kanalą su vartais. Pasukime dešinėn ir būsime beveik prie išėjimo. 

Langai uždaromi! 

Dar truputį, kad spėtume ... Wow...Praplaukėm..! 

Durys užsidaro už laivo, su šiek tiek palamdytu korpusu.

Lygis praeitas.

 

03.Bartoli's Hideout

Priešai: Samdiniai, Dobermanai, Žiurkės

Prisišvartuokime prie durų.

Čia rasime porą žiurkių. Apibėkime pastatą iš kairės, bus dar porą žiurkių, o kartu ir žiurkių gaudytojas.

Svertas atidarys duris namuose. Iš ten išbėgs sargybinis.

Namuose nušaukime banditus, balkone ir apačioje.

Kairiau, šaudykime pro langą, į porą linksmuolių šunyčių. Ten rasime daug įdomių dalykų. 

Svertas koridoriaus gale (užsidekime žvakę) su trimis riteriais (laikykimės dešinės sienos) atidarys duris į pastatą antrame aukšte virš vandens. Bėkime atgal - riteriai ilgai nesivys, pavargs.... Susiraskime prizmės formos platformą kambario centre. Viršuje pamatysime antrojo aukšto pakopos angą. Atsistokime nugara į platformą, bėkime du žingsnius į priekį, padarykime salto atgal ant platformos, šokime pirmyn ir prisitraukime. Aukščiausia klasė!

Stumkime akmenį du kartus į priekį. Įsibėgėjus šokime ant balkono su negyvu sargybiniu. Toliau, laiptais - prie lango. Balkone nušaukime dešinėje esantį kaimyną. Apsisukime aplink. O turėklų tai nėra!...

O dabar prasidės šokiai... Įsibėgėję peršokime įstrižai ant tento į kitą pusę ir prisitraukiame. Rankomis, judėkime į kairę, iki krašto, neatleisdami mygtuko "veiksmas". Spauskime mygtuką "Žiūrėti" ir pamatysime už nugaros balkoną. Prisitraukime ir darykime salto atgal į balkoną. Tai nelengva, bet įmanoma !

Įsibėgėję šokime ant platformos šalia sienos ir prisitraukime.

Nuo jos šokime per kanalą, ant palapinės. Tada įsibėgėję šokime ir kabinkimės už griovelio, prie atvirų durelių apačioje. Pasirodys šunys, o kambaryje - sargybinis.

Svertas sienoje, kairėje, atvers kelią ant balkono pas kaimyną. Bėkime iš kambario į dešinę, pro praėjimą.

Paimkime Akmeninį Drakoną (secret 1) ir grįžkime atgal.

Už lango šmėkščioja figūra. Erzina? O kam skirti pistoletai-automatai?

Balkono pabaigoje išdauškime langą. Viduje bus du vaikinai su beisbolo lazdomis ir šuniuku. Šokinėkime dažnai, darydami salto atgal ir be perstojo šaudydami. Anksčiau ar vėliau jie visi kris. Panaudokime vaistinėlę. Du kartus stumkime plytą židinyje ir pašaudykime į žiurkes.

Toliau - nuolydis su peiliais. Įsibėgėję peršokime per ašmenis.

Koridorius su trimis laužais yra tik žaislas.

Už pirmo laužo - skylė su vandeniu. Plaukime iki galo ir peršokime per paskutinį laužą. 

Per duris eikime į kambarį. Vėl susidursime su apsauga ir jų augintiniais.

Lipkime ant artimiausios kėdės. Be to, patartina išsisaugoti žaidimą po kiekvieno veiksmo. 

Šokime prie langų. Svertas atidarys sklendę dūmtraukyje.

Nuo kitos kėdės, šokime tiesiai ant platformos su antruoju svertu. Jis atidarys seifą su raktu nuo Bibliotekos. Per kėdes lipkime aukštyn, po lubomis.

O žiurkių, žiurkių.... Nuo krašto, esančio šalia sienos, užsikabinkime už skersinio po stogu.

Rankomis judėkime - iki vidurio ir ten "išeikime per jėgą". Įsibėgėję šokime ant platformos, link sienos. Už akmenų - banditas.

Kitoje sijos pusėje esantis svertas pakeičia šviestuvų padėtį. Šviestuvais nusileiskime žemyn. Nuo paskutinio šviestuvo įsibėgėjus šokime ant seifo ir paimkime raktą. 

Turi būti būdas kaip papulti į kaminą, kažkur iš viršaus, bet niekas jo kol kas nerado. Taigi reikės  lįsti į kaminą. 

Eikime aplink į dešinę ir šokime į vandenį. Mus apėmusi ugnis užges. Panaudokime vaistinėlę.

Svertas po vandeniu ant sienos, atvers sklendę.

Gilumoje, už užsklandos užsidekime žvakę, pamatysime laiptelius. 

Povandeniniame  koridoriuje, pačioje apačioje, blyksteli šviesa - ten rasime granatas. 

Dešinėje, išilgai sienos, rasime Auksinį Drakoną (secret 2). 

Toliau eikime į dešinę ir po to aukštyn. Rasime svertą. Patraukime jį. Tada viršutiniame tunelyje esantis liukas bus atidarytas. 

Trūksta oro plaučiuose ...? Išnerkime koridoriuje su laužais. Atsikvėpkime ir grįžkime atgal prie sklendės ir išlipkime iš vandens.

Stumkime masyvias duris. Už jų randasi biblioteka. Pasirodys banditas su kuoka. Atviros durys veda prie aklavietės su lentynomis. Pakilkime jomis aukštyn. Ten yra pora pelių ir svertas, atidarantis duris su banditu salėje.

Pasakykime jam: "Ne!" Ir bėkime prie durų.

Prie įėjimo į kairę ir keliaukime aukštyn lentynomis. Šokime ant platformos su langu (jis nedūžtantis) ir toliau į patį viršų. Išdauškime viršutinį langą ir bėkime per palangę. 

Čiuožkime nugara į priekį ir užsikabinkime prie palapinės. Prisitraukime ir darome salto atgal - tiesiai ant balkono, kitoje kiemo pusėje. 

Nuo balkono šokime pirmyn ant čerpių stogo. O nuo jo - ant kiemo sienos ir bėkime į dešinę, iki mažo tramplino.

Stokime nugara ir dešiniu šonu prie sienos. Šokime pirmyn ir prisitraukime ant stogo, prie vamzdžio. Stokime veidu prie sienos ant stogo krašto. Atšokime atgal du kartus, pasisukime šiek tiek kampu į siją. Šokime ant jos ir prisitraukime. Apačioje rasime porą uzi automatų. 

Grįžkime atgal ant stogo.

Namelyje susitvarkykime su apsauga. Paimkime raktą nuo detonatoriaus ir šokime per kanalą prie durų. Už jų laukia banditas. 

Bėkime į salę iki paskutinių durų su svertu. Pašaudykime į priešus iš uzi'o. Išdaužkime langą ir bėkime prie durų, sode su pavėsine. 

Šokime į vandenį ir išlipkime tamsiame praėjime kairėje. Sušaudykime žiurkes ir bėkime prie detonatoriaus sienoje.

Nelieskime kol kas detonatoriaus, o lipkime ant sienos šalia jo. Išdaužkime langą sienos gale, paimkime  Žaliąjį Drakoną (secret 3) ir grįžkime atgal prie detonatoriaus. Panaudokime detonatorių.  Pastatas priekyje susprogs.

Imkime uzi ir laikykime mygtuką "žiūrėti".  Stebėkime sargybinį ant balkono, ir matysime, kaip jis raitosi agonijoje.

Bėkime siena iki susprogdinto pastato. Per skylę lubose, užlipkime ant stogo, apsisukime ir šokime ant kelio. 

Nučiuožkime žemyn.

Lygis praeitas.

 

04.Opera House

Priešai: Samdiniai, Dobermanai, Žiurkės

Dėžė su švytuokle yra labai pavojinga!!!

Šokime ant dešinėje esančio plokščio stogo. Nuo ten banditas matosi kaip ant delno. Nušaukime jį.

Nerkime ir plaukime į kairę. Pamatysime kopėčias. 

Pirmame praėjime išlipkime ir apsisukime. Prisitraukime. Platformos viršuje esantis svertas atidaro kito, šalimais, pastato stogą.

Pakilkime laiptais ir šokime ant baltos platformos kitoje pusėje. Nuo jos, įsibėgėjus nuo krašto, šokime ant platformos su švytuokle ir prisitraukiame. Stokime veidu į namą, su atsidariusiu stogu (atsargiai, dėžė tabaluoja dešinėje). Įsibėgėkime (tik, kai dėžė yra kairėje padėtyje) ir šokime tiesiai į stogo angą. 

Paruoškime pistoletus banditui su kuoka. Paimkime iš jo raktą. Viršuje bus dar vienas banditas.

Šokime iki plokščio stogo, ant kurio buvo nušautas banditas. 

Apačioje bus dar viena platforma. Šokime ten, pakibkime ant rankų virš vandens ir judėkime rankomis  iki lango. Kriskime žemyn ir užsikabinkime už palangės. Šaukime į langą ir eikime per stiklus iki laiptų. Atrakinkime duris viršuje ir bėkime iki prakiurusio stogo. Stokime dešiniau ir šokime ant to, kas iš liko iš stogo. Bėkime greitai, nes, lentos lėtai kris. Ir po poros šokinėjimų, prisitraukime kitoje pusėje. 

Dabar bėkime į dešinį praėjimą ir toliau išilgai koridoriumi.

Pakibkime ant rankų ir prisitraukime atgal. Pasirodys pagrindinis "dogmanas" ir du jo mėgstamiausi šuniukai. Nušaukime juos iš viršaus. Ir dar vieną sargybinį nušaukime ant stogo. 

Įsibėgėjus  šokime ant Operos stogo. Ten bus dar du banditai. Užšokime ant platformos su metronomo dėžute, kairiau nuo nuolydžio stogo dalies. 

Svertas apačioje atidarys liukus grindyse. Nušaukime dar du banditus ir šokime į liukus. 

Tai yra Operos Koordinatorinė.

Patraukime kairį svertą (teisingai suveikia tik tada, kai suporuota su mikroschema, centre esančiame skydelyje) ir šokime pro duris. Akmenų spąstai (akmenys operoje?) suveikia, artėjant prie tolimiausio kambario galo. Jungiklis uždarys vartus ir atvers praėjimą sienoje, šalia.

Pakilkime laiptais - ir atsidursime Operoje (maišeliai stengiasi nukristi ant galvos). Kairėje nušaukime banditą. Toliau koridoriuje yra liftas ir skydas. Liftas veiks, jei į skydą įdėsime detalę.

Priešingoje pusėje išsiaiškinkime su šunimi ir jo savininku. Šokime į grindų skylę, į žemiau esantį lygį. Pasikabinkime ir prisitraukime atgal - ten bus dar vienas šunų veisėjas ir du jo augintiniai. 

Žemiau yra du akmeniniai spąstai - juodos angos kairėje ir priešais baseiną (baseinas operoje?). Menininkas scenoje ir žiūrovas trečiame aukšte  ("Beletažas") stengsis maišytis mums prieš akis. Pastarasis gali būti pašalintas asmeniškai (į antrą aukštą galime lipti iš platformos šalia sienos centre ir t.t). Įsibėgėję šokime ant scenos  (iš dešinės baseino pusės) ir prisitraukime.

Nušaukime šunį kairėje ir banditą amfiteatre (atsargiai maišai). Svertas kambaryje (kairėje scenos pusėje) pakels grotas kitame scenos gale. Atlikdami salto ant scenos ir šaudydami iš uzi, nušaukime du banditus su kuokomis.

Užlipkime ten kur pasikėlė grotelės. Stiklas! Tiltas nusileidžiamas svertu, kairėje sienos nišoje. Įsibėgėję šokime ir griebkimės už įskilimo sienoje (maišas lieka dešinėje).

Bėkime į kairę ir prisitraukime - atsidursime prie sverto.

Kilkime platformomis ir užmuškime žiurkę. Jungiklis po antrojo švytuoklės judesio (šokinėkime į kairę, tarp jo ir sienos) atidarys liuką su vandeniu, esančiu scenos grindyse. Slyskime ir iškart šokime - tiesiai į liuką.

Užsidekime žvakę, plaukime į kairę ir pasinerkime dešinėn, į grindų angą.

Dešinėje, kambaryje esančioje sienoje,  pamatysime povandeninį tunelį. Jo pabaigoje paimkime Akmeninį Drakoną (secret 1). 

Tame pačiame kambaryje traukime svertą - atsidarys durys trečiame aukšte. 

Plaukime atgal, truputį dešiniau į praėjimą. Paimkime detalę skirtą skydui, prie lifto, po laiptais.

Pakilkime, prisitraukime ir bėkime prie lifto.

Šokime ant lifto stogo, iš ten - laiptais į viršų. Eikime per stiklą ir paimkime Auksinį drakoną (secret 2).

Svertas sienoje atvers išėjimą iš kambario. Paimkime šovinius prie durų ir vėl būsime ketvirtoje pakopoje.

Nusileiskime liftu žemyn. Nušaukime du sargybinius ir nuleiskime svertą - liftas nuvažiuos ir bus atidarytas baseinas. 

Plaukime kairėn išilgai laiptelių. Paimkime skydo mikroschemą  koordinatorinėje.

Plaukime atgal ir į dešinę. Kambaryje atidarykime apsemtas grotas svertu ant sienos. 

Kilkime platformomis aukštyn, šaudydami į žiurkes. 

Viršuje pasirūpinkime sargybiniu, žiurke ir šunimi. 

Gale koridoriaus, išdaužkime langą, pasikabinkime ant rankų ir nušokime į persirengimo kambarį. Atidarykime duris, čiuožkime žemyn ir nepasiekus ventiliatoriaus - mėsmalės, šokime aukštyn. Dėl rakto.

Lipkime dėžėmis ir įsibėgėjus šokime ant nuolydžio. Nuo jo, salto atgal ir į ventiliacijos liuką. 

Nušaukime žiurkę ir šokime prie ventiliatoriaus. Pasisukime nugara ir pasitraukime nuo jo maksimaliu atstumu. Darykime salto atgal, hop! Dar vienas? Vėl pakartojame žingsnį atgal ir vėl darome salto!

Prisitraukime ant briaunos viršuje - tunelio gale yra Žaliasis Drakonas (secret 3). Už jo yra ventiliatorius. 

Grįžkime atgal.

Kambarėlyje traukime dėžę į save. Jungiklis atidaro duris į persirengimo kambarį. Traukime dėžę į vidų ir užstumkime ant jo, nuo artimiausios palangės žemyn, dar vieną dėžę.

Kilkime dėžėmis aukštyn ir susitvarkykime su banditu koridoriuje. Gale koridoriaus, užlipkime ant platformos aukštyn, į trečiąjį aukštą, kur anksčiau buvo nušautas žiūrovas. 

Atrakinkime duris dešinėje. Įeikime į koordinatorinę. Įdėkime mikroschemą į skydą ir spauskime dešinįjį svertą - scenoje atidarysime duris. 

Bėkime ant scenos. Nušaukime sargybinį. O ant kambario slenksčio atšokime atgal (atsatgiai,maišas viršuje ir liukas!) Bus dar du sargybiniai su šunimis. 

Kambaryje yra pilna dėžių. Paimkime dėžę iš esančios krūvos centre (šiek tiek šviesesnė nei visos kitos). Nuleiskime svertą viduje ir lipkime dėžėmis per sieną į balkoną (atsargiai, maišai !), o dešinėje - tiesiai į ložę. 

Nušaukime banditą apačioje. Ložėje šokime į esančią angą, dešinėje. Jungiklis atidaro duris su švytuokle. 

Įsibėgėkime ir šokime, tikėdamiesi nusileisti už maišelio, tarp jo ir sienos (šokti reikia šiek tiek kampu, kada maišas dešinėje padėtyje). 

Pasvirusi plokštuma yra mirtis.

Apačioje kambaryje  laukia bosas Bertolli (kairėje), asistentas (dešinėje) ir du šunys (alėjoje). 

Pasisukime nugara, pasikabinkime taip, kad švytuolė mūsų nepaliestų ir nušokime. 

Bertolli pradės šaudyti. Darome salto atgal. Pasiruoškime šautuvą ir bėkime į dešinę alėją. Šuo jau čia.

Paimkime vaistinėlę. 

Pasislėpkime už dėžės, nušaukime antrąjį šunį ir Bertolli.

Nuo Bertolli lavono nuimkime granatų krūvą ir bėkime paskui asistentą. 

Su jungiklio pagalba, dešiniajame kambario kampe, atidarome dureles, esančias priešingame kampe.

Pakilkime per mažą dėžę ir šokinėkime prie jungiklio.

Nušovus dar vieną banditą, bėkime prie durų. 

Vos vos spėjome į hidroplaną!

Lygis praeitas.

 

05.Offshore Rig

Priešai: Apsaugininkai, Darbininkai, Narai, Dobermanai

Kaip bebūtų liūdna, bet Lara praranda visą savo įrangą ir ginkluotę.

Pasirodo, kad ji yra kalėjime, kažkokioje jūrų bazėje.

 

Kalėjimo durys atidaromos su jungikliu, bet neilgam. Reikia spėti pabėgti trumpiausiu keliu.

Išlaisvinkime kambario centrą nuo dviejų dėžių. Tada ištraukime pirmąjį iš dviejų kampinių stalčių - atsidarys koridorius su jungikliu. Kelias laisvas. Paspauskime jungiklį, tada pasisukime 180 laipsnių ir bėkime prie durų. 

Išorėje išsisaugokime žaidimą. 

Iškarto bėkime į kairę, laikydamiesi dešinės sienos. Reikia išvengti vyruko su kuoka ir peršokti per statines. 

Koridoriaus pabaigoje esančioje patalpoje, eikime pro langus, tol, kol apsaugininkas pamatys mus, pradės šaudyti ir sudaužys langą. 

Bėkime ant platformos ir pasukime į dešinę ir žemyn. 

Jungiklis atidaro povandeninį liuką orlaivyje. Plaukime į liuką. Venkime ventiliatorių, kad neįtrauktu. Jungiklis viduje išjungia visus variklius. 

Bėkime išilgai pakrantės iki jungiklio, kuris atidaro liuką stoge. Šokime ant variklio ir prisitraukime į viršų. Per stogo liuką įlipkime į lėktuvą ir pasiimkime pistoletą. 

Susidorokime su apsaugininkais. Pas vieną iš jų rasime Geltoną Kortelę.

Iš kambario su išdaužytu langu, bėkime ne dešinėn, o į kairę, keliuku. 

Svertas po vandeniu atidaro liuką tunelyje, prie sraigto baseine. 

Įkvėpkime daugiau oro ir nerkime į koridorių. Plaukime pro atvirą liuką apačioje ir paimkime Žaliąjį Drakoną (secret). 

Ir nedelsiant grįžkime atgal.

Kambaryje, su išdaužytu langu, atidarykime užraktą su Geltona Kortele. Viduje, ant sienos, išjunkime sireną. 

Bėkime į dešinę. Pasukime ratą, kad atidarytumėm duris. 

Susidorokime su dviem apsaugininkais. 

Yra dar vienos durys su ratu ir dar vienas apsaugininkas už jų. 

Kareivinėse, esančiose toli kairėje, apatinėje dviaukštėje lovoje, paimkime harpūną. Dešinėje viršutinėje lovoje guli šoviniai. 

Užlipkime ir traukime jungiklį šalia kairiosios viršutinės dviaukštės lovos - trumpam atidarysime liuką lubose.

Greitai lipkime ant tolimiausios dešinės viršutinės lovos, šokime iš ten į liuką lubose ir prisitraukime. Čiuožkime nugarą į priekį per koridorių, pabaigoje užsikabindami rankomis ir nusileiskime žemyn laiptais.

Ištraukime kairiają dėžę iš sienos ir stumkime ją toliau į priekį. Ištraukime dešiniają dėžę iš sienos, eikime iš užpakalio ir stumkime ją prie pat ugnies, priešais antrus laiptus. Dabar nušokime nuo dėžės ant kopėčių - ugnis mums dabar nebaisi. 

Viršuje išsisaugokime žaidimą ir nušaukime apsaugininką tunelyje. Paimkime iš jo Raudoną Kortelę.

Dabar, pakilkime kopėčiomis ant platformos viršuje ir paimkime Akmeninį Drakoną (secret).

Koridoriaus pabaigoje šokame į vandenį, išlipame ir vėl bėkime į kelio atsišakojimą, vedantį prie sirenos jungiklio. Bet dabar bėkime į kairę. Nušaukime apsaugininką su šunimi. Atsargiai: riedančios statinės.

Atidarykime duris su Raudona Kortele, atšokime atgal ir nušaukime du darbuotojus. 

Bėkime į kambarį ir nušaukime trečią darbuotoją, kairėje. Apieškokime juos - surasime žvakes, vaistinėlę ir šovinius. 

Iš plataus vamzdžio iš kairės, išstumkime dėžę ant platformos, esančios viršutinėje sienos angoje, pakaitomis stumdami - traukdami ją iš vienos pusės, tada iš kitos. 

Nuo tuščio baseino bortelio, dešinės pusės, šokime ant dėžės ir prisitraukime, o nuo dėžės - į sienoje esančią angą.

Nušaukime apsaugininką ir kambaryje nuspauskime svertą - vanduo iš antrojo baseino bus perpiltas į gretimą. 

Tame pačiame kambaryje yra spyna Žaliai Kortelei. Grįžkime atgal į baseiną ir į eikime kitą pusę.

Apibėkime pastatą, peršokime per vamzdžius ir paspauskime jungiklį ant sienos. Liukas bus atidaromas ankstesnio kambario grindyse. 

Šokime į liuką. Baseino apačioje yra du narai. Panaudokime harpūną. Už kairiojo tolimojo stulpelio yra kopėčios į kitą pusę.

Plaukime prie artimiausios kairiosios kolonos ir išlipkime (šonuose juodos ir geltonos juostelės). Povandeninis harpūnas nejaudina mūsų, bet kai išlipame, mes tampame puikiu taikiniu.

Už dešinės kolonos (nuo įėjimo) yra Auksinis drakonas (secret). Kai pasirodysime prie jo, atsiras du apsaugininkai. Negaiškime laiko jiems - jie nieko neduos. 

Šokime į vandenį ir plaukime prie kolonos su laiptais.

Pakilkime į viršų. Takeliais eikime aplink visą baseiną, kad galėtumėm pasiimti Žaliąją Kortelę. 

Pakeliui šaudykime į darbuotojus, apieškokime juos (surasime pistoletą, pavyzdžiui). 

Vienas iš jų yra toks tingus, kad net nesipriešins. 

Virš priešpaskutinės platformos mūsų kelyje yra skylė sienoje - tai išėjimas. 

Kai sudaužysime stiklą ir paimsime žalios spalvos kortelę, grįžkime atgal į šią skylę. 

Koridoriaus pabaigoje bus liukas. Pasiruoškime šautuvą ir nušokime. Du kartus šaudykime į priekį - apsaugininkas nukris. 

Įdėkime Žalią Kortelę į užraktą (jis nėra matomas vejoje ...), patraukime jungiklį ant sienos, kad vanduo subėgtu į šalia esantį baseiną (kairėje). 

Plaukime į povandeninį tunelį baseine ir patraukime svertą - atidarys grotos. 

Atsikvėpkime ir išeikime. 

Tai praėjimas į kitą lygį.

Lygis praeitas.

 

06.Diving Area

Priešai: Apsauginiai, Narai, Darbininkai, Ugniasvaidininkai, Dobermanai

Koridoriaus pabaigoje, šokime ant laiptų. Svertas viršuje, sustabdys ventiliatorių po vandeniu.

Nuplaukime pasiimti granatų (užsidekime žvakę). 

Kelyje atgal, svertu ant sienos, atidarykime duris ir išeikime. 

Už koridoriaus laukia apsaugininkas ir dobermanas. 

Šokime ant platformos su kranais į kitą pusę baseino, neliesdami kablių.

Susipažinkime su svečiais, susirinkime vaistinėles ir žvakes.

Kitame kambaryje pamatysime švelnų nusileidimą ir rezervuarą su toksinais.

Stokime platformos viduryje ir nučiuožkime žemyn - į skylę. 

Paimkime Akmeninį Drakoną (secret) ir čiuožkime toliau. Pabaigoje šokime ant platformos, atsispirdami nuo pačio plokštumos krašto.

Lipkime aukštyn laiptais į kairę. 

Per kambario grindų skylę galime pamatyti žemyn vedantį nusileidimą. Pasikabinkime, šokime ir nučiuožkime nugara, o pabaigoje užsikabinkime. Kriskime žemyn ir vėl užsikabinkime.

Nušaukime apsauginį. Pamatysime duris su mėlynosios kortelės užraktu. Kortelė guli apačioje, sienos angoje. Šokime įsibėgėję per nišą ant turėklų taip, kad nusileistumėm truputį aukščiau virš skylės. Po to nusileiskime žemyn per sieną. 

Paimkime kortelę, išeikime į koridorių ir eikime iki durų su mėlyna spyna.

Už durų bus keletas dobermanų, iš kiekvieno kampo, ir visi iš puola vienu metu. Iš kairės pasirodo vyrukas su ugniasvaidžiu. Nušaukime jį, kol jis nepadarė Hot Dog'o iš mūsų. 

Atidarykime duris su ratuku kitoje pusėje. 

Už koridoriaus bus darbuotojas su kuoka. Nušaukime jį.

Povandeniniame tunelyje apačioje patruliuoja naras. Išviliokime jį į baseiną ir nušaukime  jį inuo sausumos (galime laikyti mygtuką "Žiūrėti" ir kamerą bus tinkamoje perspektyvoje).

Svertas tunelio gale atidaro liuką. Ten paspauskime dar vieną svertą (atidarysime kažkokias duris) ir plaukime toliau tuneliu. Artėjant atsidarys antrasis liukas, priešais uždarytą pirmąją. 

Toliau plaukime į kairę, į baseiną.

Išlipkime ir eikime į ankstesnį kambarį, kur yra antros durys su ratu. Galų gale durys jau atidarytos.

Kambaryje nušaukime tris apsaugininkus, saugančius sraigtasparnį. 

Gilumoje koridorius su laužais ir dviem svertais šonuose. Patraukime dešinę svirtą - užges artimiausias laužas. Bėkime į koridoriaus centrą ir pateksime į liuką. 

Paėmkime M-16 ir grįžkime atgal. 

Patraukime dešiniąją svirtį, šokime į kairę ir patraukime kairę svirtį - abu laužai užges.

Koridoriaus gale peršokime per liuką ir paimkime mikroschemą. Grįžkime atgal.

Kambaryje, kuriame buvo nušautas naras, du kartus stumkime akmenį per sieną - pamatysime mikroschemos plokštę. 

Bėkime pro duris išilgai koridoriaus. Šaudydami ir likdami koridoriuje. Nušaukime apsaugininką ir palaukime, kol iš kairės pusės pasirodys ugniasvaidininkas.

Bėkime prie oranžinio bakelio priešais. Kai artėsime, atsidarys slaptos durys su mygtuku viduje. Jis atidarys grotas su Žaliuoju Drakonu (secret) baseino apačioje. Paimkime harpūnus prie baseino krašto ir nerkime prie drakono.

Išviliokime du narus iš tunelio ir šaudykime į juos iš M-16, išlipę ant kranto.

Tunelio gale išlipkime vienintelėje vietoje - ant laiptelio prie pakylos. Iš ten nušaukime du darbuotojus. Į tą vietą mes pateksime vėliau. Užlipkime ant pakylos už mūsų nugaros, ir paspauskime mygtuką (durys atsidarys kambaryje, kur buvo nušautas pirmas naras).

Nuo žemiau esančių laiptų, nušaukime dar vieną gilumos tyrinėtoją. 

Giliai apačioje, randasi geltonas povandeninis laivas. Kaip "batiskafas". Bet jį tik apžiūrėti galima, daugiau nieko.

Grįžkime į ankstesnį kambarį ir išsiaiškinkime su dviem vyrukais su kuokomis.

Grįžkime į kitą kambarį šalimais ir bėkime pro atsidariusias duris. 

Svertas pakeis platformos padėtį su kranu. Eikime per platformą į kitą pusę, bet neikime prie pjūklo, su raudona kortele.

Plokštė ant sienos, reikalinga dėl antros mikroschemos, vėliau ji atjungs pjūklą. 

Bėkime į kampą per dėžes ir paspauskime mygtuką - dalis sraigtasparnio aikštelės nusileis.

Pakeliui tenai nušaukime apsaugininką su šautuvu, klajojantį aplink perimetrą. Koridoriuje, už durų su ratu, laukia du šunys ir vyrukas su kuoka.

Šokime žemyn ir bėkime koridoriumi, pasiruošę Uzi. Pateksime į grindų skylę. 

Kairėje bus darbininkas, dešinėje-ugniasvaidininkas. Pirmiausia susidorokime su jais.

Iš darbininko iškris antroji mikroschema.

Užraktas su raudona kortele šalia sienos. 

Galime palikti kambarį per bet kurias duris.

Nubėkime iki pjūklo paimti raudonos kortelės ir atrakinkime spyną.

Paruoškime M-16 bosui apačioje (ten labai mažai vietos). 

Bėkime į kambarį su batiskafu, kur anksčiau nušovėme du darbuotojus. Paimkime harpūnus paplūdimyje.

Tunelis veda į kambarį.

Nušaukime brigadininką ir jo padėjėją, kurie ateina pas mus ir leiskimės į apačią.

Prieš tai, kai eiti prie kūno centre ir užbaigti lygį, eikime pro atviras duris ir paimkime Auksinį Drakoną  (secret) ir daug šovinių. 

Lara, mėtydama savo batus į šonus, persirengs nardymo kostiumu.

Ir vos suspės laiku užsikabinti už neriančio į bedugnę geltono batiskafo.

Lygis praeitas.

 

07.40 Fathoms

Priešai: Rykliai, Barrakudos, Narai, Darbininkai, Apsaugininkai

Esame giliai po vandeniu, aplinkui tamsu ir juoda. Į viršų nerekomenduojama plaukti, ir be to, mus jau pastebėjo ryklys. 

Pasisukime 180 laipsnių ir plaukime į priekį, šiek tiek kairiau. Pakliūsime prie nuskendusio laivo. 

Reikia ieškoti inkaro kairėje pusėje. Šalia jo bus skylė. Nerkime tenai.

Kitame skyriuje, po apvalkalu, yra oro. Galima atsikvėpti ir išgyventi. 

Nesustokime, ryklys seka mūsų pėdomis. Jei nušauti ryklį harpūnu, tuo pat atsiras kitas. 

Nerkime į nelygios formos skylę. Ten korpuso lubose yra skylė su koridoriumi. Plaukime tenai, kol pasieksime patalpą, kurios grindyse yra liukas. Patraukime svertą kairiame sienos kampe ir plaukime į liuką.

Tunelis atves į kambarį su dėžėmis. Svertas atveria kelią į tunelį, po grindimis. 

Nusausiname kambarį. 

Lipkime dėžėmis, į skylę lubose. 

Kitame kambaryje, dešinėje, nušaukime darbininką.

Akmeninis Drakonas (secret) yra ant grindų tiesiai priešais mus. Paimkime jį, neatsistojant ant liuko - spąstų kambario centre.

Peršokime per liuką - jis atsidarys. 

Nušaukime du apsaugininkus. Nušokime ant viršutinės dėžės ir nuo plokščios platformos kambario centre. Šokime ir kabinkimės prie kolonos, esančios kitame kambario gale, šalia sienos. Nuo jos šokime į kanalą po lubomis.

Stumkime svertą ant sienos, kairėje prie įėjimo - kurį laiką liukas atsidaro į atvirą jūrą. 

Bėkime į  priekį, peršokant per sijas grindyse. O nuo iliuminatorių pasukime į kairę - į atidarytą liuką. Jei spėsime įlipti - jis liks atviras. 

Šokime į vandenį ir plaukime į atvirą jūrą dėl Žaliojo Drakono (secret), vengiant visokių gyvų būtybių pakeliui. 

Grįžkime tuo pačiu keliu.

Išeiti galima tik išjungus ugnį koridoriaus grindyse. Bėkime į tamsų koridorių, po to laiptais į viršų ir patraukime svertą - atsidarys durys dešiniojo koridoriaus gale. Ten svertas tam tikrą laiką išjungia du šalia esančius laužus. Atsistokime prieš svertą ir išsaugokime žaidimą (viską turime padaryti labai greitai). 

Traukime svertą, salto atgal, šuolis į dešinę - esame durų praėjime. Nušokame žemyn ir bėgame prie laužų, šokinėjant per grindų sijas.

Svertas koridoriaus viduryje, su ugnimi, atidarys duris šalia liuko, kuris vedė į jūrą. Šuolis į kairę nuo sverto ir bėkime prie šių durų. Nešvaistykime brangių sekundžių tam, kad prisitraukti. Abiejuose durų praėjimuose galime užšokti bėgant arba šuoliu į kairę  ar į dešinę, atatinkamai.

Antrasis svertas atjungs antrąją ugnies porą. Jei pirmoji pora jau dirba, tada taip pat išeikime iš kambario (jie yra vienodi) ir bėkime paspausti pirmąją svirtį - dabar visi laužai yra išjungti (gali tekti bėgioti nuo sverto prie sverto, tol kol nepasieksime rezultato). 

Dabar klausimas yra tame, ar turėsime laiko perbėgti per ugninį koridorių, kol neužsidegs laužai (net ir pusės sekundės gali būti nepakankamai). 

Svertas gale atidaro duris.

Nušaukime barakudą sekliame vandenyje. 

Čia laikas riboja oro rezervą plaučiuose. Nerkime į liuką ir traukime svirtį ant sienos viršutinėje sekcijos dalyje - tai atidaro liuką apatinės sekcijos dalies sienoje (tuo tarpu liukas grindyse užsidaro, kvėpuot nebus kuo). 

Apsisukime ir plaukime į apatinę sekciją.

Už liuko pamatysime antrą svirtį - ji atidarys paskutinį liuką viršutinėje sekcijos dalyje esančiose lubose. 

Paslaptis yra tame, kad "užsukti" galima pakeliui į angas tarp sekcijų iš liuko į sieną, prieš laikrodžio rodyklę žemyn ir pagal laikrodžio rodyklę, atitinkamai.

Nebandykime manevruoti dideliu greičiu, geriau nusitaikyti į eilinį praėjimą ir plaukti toliau.

Auksinis Drakonas (secret) yra nišoje šalia sverto, bet dėl jo reikia nuplaukti atskirai. 

Jei paliesime drakoną dabar, tada viršutiniuose skyriuose atsiras barakudų būrys, kuris mus suvalgys pakeliui į viršų. Apsisukime aplink ir plaukime atgal į viršų. Atsikvėpkime ir plaukime drakoniuko (prisiminkite apie tris dantytus karpius). Kol išlipsime iš vandens, jie mus kruopščiai pakandžios - panaudokime vaistinėlę.

Koridorius atves į kambarį su akmenimis. Leiskitės žemyn į kambarį žemiau. 

Du kart patraukime dėžę į save ir šokime į sienoje esančią angą. 

Svertas ten sukelia akmenų griūtį. 

Lipkime į didžiulę skylę lubose su kopėčiomis (kopėčios neveikia - šokime ir prisitraukime). Lipkime akmenimis į kairę, sienoje esančią angą.

Svertas atidarys duris sienoje, apatinėje patalpoje, su akmenimis.

Nušokime žemyn ir lipkime į antrąją skylę su kopėčiomis. Ten, laikydamiesi dešiniau, lipkime ant akmenų krūvos. Lipkime į angą ir traukime svirtį - išgirsime tekančio vandens garsą. 

Dabar nušokime į apatinį kambarį su akmenimis ir lipkime į atsidariusias duris sienoje.

Pasibaigus koridoriui, šokime į vandenį.

Iš žemyn esančio tunelio pasirodys naras su harpūnu.

Nerkime į tunelį. Ten, gale, lauks brigadininkas su apsaugininku. Nušaukime abu. 

Traukime  svertą ant sienos ir bėkime į koridorių.

Išeiname iš lygio.

Lygis praeitas.

 

08.Wreck of the Maria Doria

Priešai: Murenos, Rykliai, Barrakudos, Narai, Darbininkai, Apsaugininkai

Už koridoriaus panerkime ir išlipkime atgal - pasirodys naras. Nušaukime jį nuo kranto. 

Tunelio gale išlipkime, pasiimkime vaistinėlę, pasikabinkime ant rankų ir kriskime į apačią. 

Kitame kambario gale, nušaukime apsaugininką ir darbininką. Už akmens, dešinėje, bus dar du. Nustumkime akmenis į aklavietę - bus atidaryti du praėjimai.

Priešais akmenis, lubose, kampe, yra skylė. Čia susitiksime su darbininku. 

Grindų skylėje yra Akmeninis Drakonas (secret). 

Dar vienas darbininkas lauks, kaip tik išlysime atgal.

Gale, dešiniajame koridoriuje, pasiruoškime šautuvą ir šokime į kambarį. 

Išsiaiškinkime su trimis vyrukais. Paimkime žvakes ir vaistinėlę. Kambaryje, nušaukime apsaugininką antroje pakopoje. Kambario kampe, nišoje, pamatysime duobę, apsuptą stiklo duženų. Apeikime lėtai žingsniu aplink ją ir atsistokime ten, kur nėra stiklų.

Tiesiog šokime į duobę - atsidursime praėjime, žemiau esančios pakopos. Paimkime raktą, šokime ir prisitraukime atgal.

Grįžkime atgal į kelio atšaką su dviem koridoriais. Eikime į kairę. Atrakinkime už krėslo esančią spyną. 

Ant sienos esantis mygtukas atidarys duris priešais - išbėgs darbininkas.

Kitas mygtukas atidarys duris antroje pakopoje, pirmame kambaryje.

Kairėje pamatysime uždarymo raktą. Jį bus galima paimti, jei paliksime uždarytas duris (pirmasis mygtukas).

Bėkime į pirmąjį kambarį, ten kur buvo nušautas apsaugininkas. Lipkime tramplinu i antrają pakopą ir ant rankų pereikime iki sekcijos su lavonu. Apieškokime jį ir eikime rankomis toliau. Ant kampo pamatysime antrąjį uždarymo raktą. Šokime ir pasiimkime jį.

Lipkime į duris šalia mirusiųjų. 

Pirmosios durys su ratu, yra tuščia patalpa. 

Atidarykime antras duris su pavaizduotu ėriuku. Pasikabinkime rankomis ir nušokite žemyn.

Stumkime dėžę po jungikliu - atsidarys durys. Ant dėžės antroje pakopoje, lipkime į duris.

Koridoriaus gale apsaugininkas. 

Stumkime dėžę po svertu (atsidarys durys) ir pasiimkime Surūdijusį raktą. Atsirakinkime duris su spyna koridoriuje. 

Pasikabinkime ir nušokime. Pastatykime dėžę į liniją, kartu su kitomis. Užlipkime ir ištraukime dėžę antroje pakopoje. 

Du kartus pastumkime kitą dėžę giliau - pamatysime koridorių.

Kambaryje yra netvirtų grindų spąstai. Prabėkime per visas keturias plokštes, su grįžimu į pradinį tašką, o kai statinės už kampo pradės riedėti - peršokime per jas.

"Įskriskime" į angą lubose esančiame kampe, iš karto salto atgal (atgal į apačią) ir šuolis į kairę. Šonu pralėks pora statinių. 

Paimkime Žalią Drakoną (secret) koridoriaus gale.

Nušaukime apsaugininką sekančiame kambaryje. Tiesiai bus aklavietė, o sienoje yra durys.

Nusileiskime į laivą apačioje. Svertas, trumpam, atvers duris po vandeniu. Lįskime į duris ir už jų patraukime svertą - durys liks atidarytos. 

Eikime į šalia esančias duris. Šokime tarp nuolaidžių plokštumų, kol vėl bus uždarytas liukas. Tada prisitraukime į sienelės angą.

Svertu atidarysime slaptas duris kambario pabaigoje su valtimi. Esame daugiapakopiame kambaryje su centre esančia stiklo duobe. Išsiaiškinkime su dviem darbuotojais ir apsaugininku apačioje ir bėkime prie kairės sienos. Tiesiog šokime nugara pirmyn, kažkur jungiklio vietoje, ir tuo pačiu metu užsikabinkime - atsirasime ant pakopos su nušautais apsaugininkais.

Ant sienos esantis mygtukas išleidžia vandenį, kambaryje su valtimi.

Kairiajame kampe, gale kambario, paimkime raktą - priešingoje sienos pusėje laikinai atsivers liukas į viršutinę pakopą. 

Grįžkime į kambarį su valtimi. Pasikabinkime rankomis ir nušokime ant valties. Atidarykime duris dugne.

Koridoriaus atsišakojime eikime į dešinę, iki pirmojo uždarymo rakto. Grįžkime kairiu atsišakojimu prie liuko kambaryje. 

Išsiaiškiname su dviem apsaugininkais. Paimkime  šovinius, harpūnus. 

Bėkime į kambarį, kuriame prasidėjo lygis, ir šokime į vandenį. Paimkime vaistinėlę ir užsidekime žvakę, kad nepraplaukti pro svertą - kuris atvers duris. Kambaryje rasime tris darbininkus.

Kitame kambaryje bėkime prie sienos su laužais ir atjunkime juos su trimis užrakinimo raktais. Užlipkime and dėžės ir iš viršaus "nuimkime" darbuotoją. 

Svertas užpildys kambarį kitoje pusėje vandeniu. Šokinėkime per skersines sijas į kitą galą, atsistumkime  nuo pat krašto. Nerkime ir išplaukime koridoriuje. 

Gale, ant seklumos, už nuolydžio į dešinę, yra harpūnai. Abu išėjimai iš kambario veda į vieną didelį kambarį.

Atsikratykime darbuotojo ir ieškokime šaudmenų ant grindų kairiajame koridoriuje. 

Už durų, su ratuku, paspauskime svertą - kitoje pusėje atidarysime duris gylyje. Ten pasiimkime žvakes ir įstumkime dėžę į sieną - pamatysime jungiklį. 

Dešiniajame kairiajame koridoriuje esančiame aukšte, į jūrą atsidarys liukas. 

Darykime salto atgal į liuką. 

Laviruokime tarp gyvų būtybių ir plaukime į dešinę, prie iliuminatoriaus. Raktas guli kiek žemiau į kairę, rezervuaro viduryje, ant smėlio krūvos. Paimkime jį ir išsisaugokime žaidimą.

Tunelio gale, urve, yra šachta, vedanti prie Auksinio Drakono (secret). 

Atgaukime kvapą ir plaukime atgal į liuką.

Atrakinkime vieninteles duris. Kambaryje esantis svertas, nuleis liuką, kambario grindų centre.

Stumkime dėžę prie ant sijos esančio sverto - jis atidarys liuką ankstesnio kambario lubose. 

Koridorius atves mus į daugiapakopį kambarį, bet dabar apačioje, kraštuose, vanduo ir stiklas. Nušaukime du vyrukus ant paplūdimio ir išlipkime per grindų skylę.

Šokime į vandenį - ten dar du narai.

Už gilumoje esančių statinių yra tunelis. 

Užsidekime žvakę ir nekreipkime dėmesio į barakudas ir tris murenas.

Ruda dėmė už lubų skylės - išėjimas iš lygio.

Lygis praeitas.

 

09.Living Quarters

Priešai: Barrakudos, Gigantinė Murena, Narai, Darbininkai, Apsaugininkai

Svertas, kairėje už arkos, atveria duris baseino lubose. Išlipkime ir nušaukime darbininką. Kambaryje su stūmokliais, lipkime maža platforma ir perlipkime į kitą pusę. 

Bėkime koridoriumi iki skylės grindyse. Nušaukime darbininką ir apsaugininką. Tada ženkime į priekį iš koridoriaus ir iš karto atgal - nuriedės statinės.

Bėkime į kairę ir nušaukime dar vieną darbininką.

Nuo nuolydžio šokime per laužus, įsikimbant rankomis į sienos griovelį. Rankomis judėkime į dešinę iki sverto - laužai užges. 

Lipkime ant krašto viršuje, truputį kairiau.

Kitas svertas viršuje pakeis stūmoklių padėtį.

Šokime į skylę grindyse. Pakliūsime į kambarį su stūmokliais. Šokinėkime stūmokliais į kitą kambario pusę. Nuo paskutinio stūmoklio dešinėje, ant platformos, matosi Akmeninis Drakonas. 

Bet jį patogiau paimti grįžtant atgal.

Nuo paskutinio stūmoklinio šokime ant platformos ir nušaukime apsauginį. 

Koridoriaus pabaigoje stumkime dėžę tris kartus į priekį - kairėje atsidarys grindų anga ir praėjimas. 

Šokime į skylę ir stumkime kitą dėžę į priekį - abi skylės pusės yra laisvos. Šokime vėl į skylę ir vėl traukime svertą, valdantį stūmoklius.

Grįžkime ir eikime į kambarį su stūmokliais. 

Šokime į nišą su drakonu ir paimkime jį. Iš ten šokinėkime per stūmoklius, o nuo paskutinio - į platformą su svertu. Kambarys su ugnimi užsipildys vandeniu. 

Šokime į platformą apačioje, tada ant grindų. Svertas sienoje užtvindytame kambaryje atidarys tolimesnes duris.

Pirmiausiai, plaukime prie sverto, kuris išjungė laužus, po to į viršų ir į skylę paviršiuje - įkvėpti oro. Dabar atgal į atsidariusias duris. 

Reikės įveikti nardytoją.

Mūšis susideda iš sekančių veiksmų: plaukime į priekį, nesvarbu kur, mus naras persekioja, tada apsisukime, šūvis... ir plaukime priešinga kryptimi.

Ant rezervuaro lubų yra uždaras liukas ir atvira skylė. 

Plaukime į skylę ir įkvėpkime oro. Plaukime į urvą. Užsidekime žvakę ir laikykimės kairės pusės, nes dešinėje puola milžiniška murena.

Svertas atvers liuką lubose. 

Viršuje nušaukime apsauginį, ant sijos, žemiau lubų. Svertas atidaro duris į kitą kambarį šalia. Ten reikia pasiekti svertą priešingame kambario kampe, sienos nišoje.

Dešinėje ant sienų du svertai. Spustelėkime pirmą, šokime į kairę, paspauskime antrą, apsisukime, šokime įsibėgėję per perėjimą ant horizontalių lentynų. Ir ant rankų judame į dešinę, iki nišos su svertu. Patraukime svertą - ankstesnio kambario antros pakopos skyrius nusileis. 

Ten atsistokime prie žemo nuolydžio platformos, veidu į ją. Salto atgal, šuolis į priekį ir užsikabinkime rankomis. Mes viršuje.

Šokime ant sijos su negyvu apsauginiu.

Priešingoje kambario pabaigoje patraukime dėžę link savęs. Dabar bėgte, įstrižai, aplink dėžę ir ant rankų, palei sienos plyšius.

Lipkime į koridorių priešais. Judėkime per sijas prie nišos sienoje.

Koridoriuje iš dešinės, užpuls darbininkas.

Bėkime į dešinę - pamatysime skylę grindyse su Auksiniu drakonu. 

Šokime ir prisitraukime pakopa aukščiau ir pamatysime netvirtas grindis - nukrisime šalia drakono. Paimkime jį, žingsniu prieikime iki duobės krašto ir išlipkime. Bėkime toliau koridoriumi. Slyskime žemyn prie iliuminatorių, bet pabaigoje šoktelkime į priekį (vėl netvirtos grindys).

Pažvelkime į iliuminatorius ir pamatysime Žaliąjį drakoną. 

Toliau išilgai koridoriumi, stovint iki kelių vandenyje, nušaukime dvi lydekas.

Nerkime dėl Drakono ir sugrįžkime atgal.

Esame sekcijoje su nuolaidžiomis grindimis. Pasvirusios prizmės lengvai šokinėja.

Dešiniajame, tolimame, kambario kampe, šokime nuo sienos iki pasvirusio kreivo ir ilgo iškyšulio priešais mus ir judėkime rankomis į dešinę.

Prisitraukime, bėkime į priekį ir žemyn koridoriumi. Nušaukime apsauginį ant laiptų dešinėje ir bėkime laiptais į viršų.

Iš kito kambario balkono nušaukime dar vieną apsauginį apačioje. Balkono pabaigoje vieną kartą traukime dėžę į save - už jos atsidaro kelias į Teatrą.

Šokime nuo balkono ir susitvarkykime dar su dviem vyrais kairėje. Šokime į tuščią duobę ir traukime dėžę į save.

Paimkime raktą, lipkime ant dėžės ir šaudykime į kitą vaikiną iš viršaus.

Išlipkime iš duobės ir bėkime per praėjimą į teatrą. 

Užbėkime už kampo šiek tiek toliau nuo durų su užraktu, ir nušaukime dar vieną atbėgusį vaikiną.

Atidarykime duris ir bėkime į dešinę. Laiptais, link mūsų, lips apsauginis. 

Viršutinėje ložėje, prie dešinėje sienos yra dar du “meno žinovai“.

Spustelėkime mygtuką - atsidarys scenos dalis. Užkulisiuose, autografu "pradžiuginkime" besimėgaujantį teatro lankytoją ir užsidekime žvakę. 

Gale koridoriaus, dukart į save traukime dėžę ir lipkime į sienoje esančią angą.

Peršokime per duobę su susmulkintu stiklu ir paspauskime mygtuką. 

Duobė, kur gulėjo raktas, užsipildys vandeniu.

Bėkime ten ir pakeliui, nušaukime dar vieną "pavėlavusį žiūrovą".

Šokime per duobę iki nišos sienoje.

Lygis praeitas.

 

10.The Deck

Priešai: Barrakudos, Ugniasvaidininkai, Darbininkai, Apsaugininkai

Nušaukime ugniasvaidininką ir darbininką dešinėje. Apibėkime pastatą iš dešinės pusės. Prie sienos rasime granatsvaidį. 

Grįžkime atgal ir šokime per langą į vandenį. Išlipkime ant platformos kairėje ir šaudykime į žuvis iš pistoletų. 

Bėkime prie sienos į priešingą kampą, dėl rakto. Nerkime kairėn, į povandeninį tunelį. Tunelio gale - darbininkas. Nušaukime ugniasvaidininką ant tos pačios platformos, dešinėje. Už dėžės kampo.

Būtina pastumti apatinę dėžę iš dviejų, stovinčių viena ant kitos. Stumkime atskirą dėžę prie kitų dviejų. Stumkime viršutinę dėžę ant platformos priekyje. Perstumkime pirmą dėžę toliau nuo kitų, tada perstumkime dėžę, kuri buvo apatinė, ir atrakinkime duris.

Nerkime, bus svertas sienoje, dešinėje. Šachtos pusūkyje, yra užkarda virš laiptų. 

Bėkime prie nušauto ugniasvaidininko, pakeliui nušaudami dar vieną tipą. Toliau pateksime į liuką šalia. 

Svertas, esantis koridoriaus gale virš laiptų (užkardos nėra), išleis vandenį iš ankstesnės duobės.

Grįžkime atgal ir stumkime dėžę žemyn. Bėkime koridoriumi prie rezervuaro krašto. Plaukime kairėn ir greitai išlipkime pirmojoje prieplaukoje. Iš už dėžių išbėgs darbininkas. Išsiaiškinkime su juo ir dar su dviem narais.

Į kairę nuo geltonos valties, gelmėje, dumbliuose, guli  Akmeninis Drakonas.

Nerkime ir sugrįžkime atgal.

Į kairę nuo kolonų su jūros dumbliais, už povandeninių uolų, kairėje, pamatysime urvą sienos apačioje. Išsisukę nuo barakudų išlipkime į paplūdimį.

Nušaukime darbininką ir kelio atšakoje, bėkime tiesiai, prie skylės grindyse. 

Pasitaisykime būtinai sveikatą. 

Pakibkime ant rankų ir nušokime ant viršutinės dėžės valtyje. Tai bus truputį skausminga.

Paėmus harpūną ir raktą, likime valtyje. Šaudykime į ryklius. Du šalia galima nušauti iš pistoletų, o trečiąjį, prie povandeninės kolonos, iš harpūno.

Vėl nerkime į olą su barakuda, ir kai būsime kelio atšakoje - į kairę. 

Lipkime į patį olos viršų, o iš ten, į viršutinę, ketvirtą pastato pakopą, ten, kur pradėjome šitą lygį.

Aplink perimetrą šaudykime į darbininkus ir ištyrinėkime uždarytas duris. 

Peršokime į žemiau esantį lygį su baseinu. Sušaudome apsaugininkus ir „prijaukintą“  barakudą, esančią tvenkinyje.

Apibėkime pastatą dešiniuoju sparnu, ten rasime Uzi šovinius.

Kaip tik įlipsime į tvenkinį, pasirodys ugniasvaidininkas ir pradės šaudyti ugnimi vandenyje. Kaip nebūtų keista, tai atima sveikatos. Išlipkime iš baseino, pabėkime kiek toliau. Dabar galima šaudyti, kiek tik norime.

Baseine plaukime į atsidarančias baltas duris, išlipkime į paplūdimį ir nušaukime narą. Nerkime į tunelį, dėl Auksinio Drakono. 

Šokime viena pakopa žemiau. Kairysis ir dešinysis sparnai dabar nėra susijungę, bet kiekviename yra po dėžę, nuo kurios galime įlipti į lygį su baseinu. Kairiame sparne, už dėžės, yra "M-16" šoviniai, tačiau juos saugo tipas su ginklu.

Šokime į dešinį pakopos sparną ir lipkime į aukštą akmenų sandarą, apatinės pakopos centre. Iš ten į aukštą platformą ant stogo krašto. 

Peršokime per bedugnę ant oranžinio stogo. Bėkime į priekį, iki krašto - žemiau pamatysime įtrūkimą.Pasikabinkime ir nušokime. Prisitraukime į įtrūkimą, judėkime rankomis į kairę ir prisitraukime ant keliuko. 

Šokime įsibėgėję ir prisitraukime į urvą.

Šviesiame kambaryje, užšokime ant platformos, o nuo jos - į priekį. Tunelis atves prie  šlaito. 

Lipkime į viršų, šokinėdami įstrižai šalia plokščių kūbų (pradedant nuo kairiojo krašto).

Viršuje išsisaugokime žaidimą. 

Nušaukime iš granatsvaidžio porą darbininkų.

Peršokime per bedugnę ant artimiausio stogo, bėkime į kairę, stogo parapetu, ir aplink kitą stogą. 

Įkriskime per liuką - ten bus dar vienas darbininkas.

Koridoriaus gale ištraukime dėžutę iš sienos. Svertas atidarys vieną iš durų viršutiniame pastato aukšte. Durys prie išėjimo yra su fotoelementais.

Bėkime prie atsidariusių durų, paimkime žvakes ir atrakinkime duris raktu rastu valtyje. 

Antrame kambaryje netvirtos grindys, dviejose eilėse. Bėkime viena puse prie mygtuko gilumoje, o grįžkime kita puse. Bus atidarytos paskutinės durys.

Pakeliui bus darbininkas. Oloje, viršuje, šokime per grindų skylę ant pastato stogo ir pasiimkime paskutinį raktą nuo durų (išėjimas iš lygio).

Stogais nusileiskime ant platformos, kur pamatysime Žaliąjį Drakoną.

Šokime kairiau nuo stiklų ir užsikabinkime už plyšio. Rankomis judame į dešinę, prisitraukime, lėtai ženkime per stiklus ir paimkime Žaliąjį Drakoną.

Apsisukime aplink, stokime tiesiai priešais langus ir šokime į priekį (truputį prarasime sveikatos).

Nusileiskime į apačią pro langą ir povandeninį tunelį, prie jau pažįstamų dėžių. Ten laukia pora ugniasvaidininkų. Sušaudykime juos iš M-16 ar granatsvaidžio. 

Bėkime aplink pastatą, prie uždarų durų, priešais didelį sraigtą, šalia ežero.

Viduje paimkime pirmąjį artefaktą Seraph. 

Lygis baigtas, o Lara keliauja lėktuvu į Tibetą.

Lygis praeitas.

 

11. Tibetan Foothills

Priešai: Ereliai, Leopardai, Samdiniai

Nušaunkime erelį.

Kelio pabaigoje bėkime dešinėn ir toliau žemyn per nuolydį. Peršokime per sniego kamuolius ir sienos nišoje, kairėje, ir palaukime antrosios griūties.

Oloje šokime nuo briaunos į dešinę, per trapią sieną (atšokant du žingsniusi nuo krašto).

Kai tik paliesime nuolydį, vėl šokime ir esant ore, laikykime mygtuką "į dešinę" - šuolio trajektorija pasikeis ir nusileisime ant platformos, šalia nišos sienoje. Uolos viršuje yra du  ereliai. 

Pasikabinkime rankomis ir vėl šokime žemyn. Gale vėl užsikabinkime. Bėkime į urvą.

Užšokime ant platformos su stalaktitais (atsargiai, jie krenta). Toliau, aukštyn keliuku. 

Dešinio koridoriaus pabaigoje yra grotos su Drakonu (jį paimsime vėliau). 

Eikime į kairę ir nušokime žemyn. Pereikime rezervuarą su stalaktitais ir bėkime tol, kol atsiremsime į sieną. Pasisukime į vandenį ir šokime ant briaunos. Nuo ten ant platformos, kur rasime vaistinėlę ir lipkime sniego laiptais aukštyn. 

Erelis atakuos. Už paskutinio sniego kalno pamatysime apsnigtą namuką. Jis užrakintas. Atsikratykime dviejų eskimų ir eikime prie sniegomobilio.

Paimkime Akmeninį Drakoną, šalia grotelių, apsnigtoje uoloje. 

Apsukime sniegomobilį ir važiuokime į tunelį. Numuškime samdinį už kampo. 

Apvalioje pievelėje su tramplinais aplink perimetrą, reikia patekti iki sienos su akmenine plokšte. Spauskime mygtuką "veiksmas" o, stabdykime mygtuku "žemyn". 

Avarijos daro didelę įtaką Laros sveikatai. 

Pradėkime nuo tramplino centre. Nusileiskime už mažesnių tramplinų. Raskime ilgą trampliną ir pan. Toliau į nišą plokštėje. Taikykimės kairiau, tarp sienos ir plokštės. 

Tunelyje peršokime per bedugnę nuo kairiojo tramplino (dešinysis – reikalingas grįžimui atgal). 

Kairėje, kelio atsišakojime priešais bedugnę, sustokime. 

Bėkime dešinėn išilgai sienos. Gale yra granatų paketas ir svertas laiptų viršuje (atidarys duris). 

Apačioje laukia du samdiniai. 

Sėskime ant snigomobilio ir šokime per bedugnę. Pro dureles nusileiskime žemyn. Numuškime eskimą ant tilto ir dar du oloje kitame gale. Nulipkime ir eikime prie didžiojo tramplino.

Šokime ant platformos dešinėje ir paimkime Žaliąjį Drakoną. 

Kaip tik šoksime atgal, užpuls du leopardai. Įsibėgėkime ir šokime nuo didžiojo tramplino. 

Urve, prie posūkio, šokime arčiau bedugnės, kad neatsidurti po sniego gniūžtėmis. 

Nusileiskime ir bėkime į urvą - kairėje yra durys su svertu. Pamatysime laiptus, kurie baigiasi urvo apačioje. 

Šokti per bedugnę - mirtis, todėl bėkime į tą vietą, kurioje buvo sniego griūtis, ir šokime ant pasviros plokštumos virš laiptų. 

Čiuožkime, kabinamės rankomis ir nusileiskme į urvą. Paimkime raktą ir šokime į grindų angą. 

Už trapios sienos yra samdinys. 

Svirtis atidarys duris (atsargiai krentantys varvekliai). Dabar esame didžiojo tramplino duobėje. 

Pakibkime rankomis, nušokime žemyn ir bėkime į skylę po laipteliais. Ten bus granatų paketas. 

Kai išlipsime, susitiksime su trimis leopardais. 

Bėkime iki tolimų laiptų ir dešinėje užlipkime išilgai briaunų. Toliau bėkime aukštyn, iki  posūkio, kur suveikė sniego lavina. 

Šokime pro laiptus, ant plokščios platformos pro praėjimą ir prisitraukime.

Važiuokime į urvo gelmes, prie įšalusio ežero. Atrakinkime spyną ir tiltas sujungs abu ežero krantus.

Kitoje pusėje prasibraukime šalia sienos, kad galėtų sudirbti spąstai su sniego gniūžtėmis. 

Važiuokime toliau - vėl bus griūtis. 

Šokime per bedugnę ir vėl važiuokime iki ežero. 

Centre guli raktas nuo namo. Atvažiuos samdinys, sniegomobiliu ir su automatu. Išmuškime jį iš "Monster" balno ir mėgaukimės trofėjais.

Bet per trampliną perskristi negalėsime. 

Sėskime ant savo sniegomobilio ir grįžkime prie namo. 

Per bedugnę, urve su akmenine plokšte, šokime nuo  kairiojo tramplino. O prieš pačią plokštę, bėkime į praėjimą dešinėje ir nušaukime iš užpakalio pasirodžiusius du leopardus. 

Važiuokime vėl į praėjimą ir išsaugokime žaidimą. 

Šokime žemyn paliesdami trampliną. Palikime sniegomobilį urve, kuris yra arčiausiai namo, nes toliau nepravažiuosime. 

Name paimkime M-16 šovinius, Uzi ir vaistinėlę. 

Svertas atidarys duris uoloje. Du samdiniai jau laukia prie durų. Jiems pakanka 4-5 šūvių iš granatsvaidžio… 

Žemiau esančioje uoloje rasime sniegomobilį ir automatus. 

Apvažiuokime aplink bedugnę išilgai borto kairėje, gerokai padidinus greitį. Sustokime.

Nusileiskime žemyn į bedugnę laiptais ir pamatysime žemiau esantį Auksinį Drakoną. 

Nusileiskime ir šokime į kairę (bus dvi riedulių griūtys). Paimkime Drakoną, šovinius ir grįžkime atgal. Išvažiavime sulauksime dviejų samdinių su motoroleriais. 

Sienoje, po uola, stumkime akmenį į priekį ir pasiruoškime M-16, pasirodys dar du samdiniai. 

Važiuokime į vidų ir išlipkime prie skardžio. Nušaukime apsauginį apačioje. Bet jo platformoje nieko nerasime. 

Sėskime ant geležinio asiliuko ir šokime į vandenį - jis sprogs, o Lara nukris į šalia esantį vandenį. 

Koridorius, giliau už platformos, veda į sekantį lygį.

Lygis praeitas.

 

12. Barkhang Monastery

Priešai: Ereliai, Varnai, Samdiniai.

Draugai: Vienuoliai (su ietimis), Šventikai.

Įspėjimas: jei Lara bent vieną kartą iššaus į Vienuolį, visi jos draugai tampa priešais, o bėgioja jie labai greitai. 

 

Prie įėjimo į vienuolyną, stebėkime samdinių ir vienuolių dvikovą - vienuoliai laimės. 

Lipame aukštyn laiptais ant sienos. Viršuje skraido dvi varnos.

Šokime ant nuolydžio akmens dešinėje, prie pastato, nuslyskime į kairę ir užsikabinkime už spragos.

Eikime į pastatą, paskiau į balkoną. Išdaužkime langą (už jo vaikšto vienuolis). Dešinėje, į kambarį įgrius samdinys. Paimkime granatas balkone. 

Pirmame kambaryje, kairėje, sukiršinkite samdinį ir vienuolį. Aukštyn laiptais yra kambarys su statula (ten bus vienuolis). Balkono pabaigoje šokime į grindų anga (atsargiai, du akmenys koridoriuose).

Paimkime žvakes ir šokime į baseiną kairėje. Plaukime išilgai sienų, kad neįtrauktų srovė į dugną. 

Išlipkime ir šokime į šulinį. 

Užsidegam žvakę, atsistokime kuo arčiau durų-pjaustyklės ir paspauskime mygtuką "apsisukti" - praeisime duris nepažeisti. 

Toliau  yra dar dvi durys ir laiptai (ten vienuolis ir samdinys). Uždekime žvakę. 

Laužai grindyse užsidegs, kai kampe paimsime Maldos ratą. 

Atsistokime prie dešinės sienos ir šokime per pirmąją laužų eilę. 

Šuolis į kairę, tada į priekį ir per antrą eilę. 

Kitame kambaryje, už dėžės yra išėjimas. 

Grįžkime į kambarį su statula ir padėkime vienuoliui pribaigti samdinį. Paimkime raktą balkono centre. 

Grįžkime į pirmąjį aukštą ir atrakinkime duris į kambarį su statula. Pamatysime tris šaolinio vienuolius. Bėkime iki tolimiausio kambario kampo. Kairėje išbėgs samdinių minia ir susikaus su vienuoliais. Išgyvenusius priešus pribaikime mes patys.

Peršokime per kardą koridoriuje už pirmųjų durų į dešinę nuo įėjimo. Ir į kairę, į kambarį (bus vienuolis) paimkime raktą nuo durų, šalia išdaužyto samdinių lango. Ten raktas nuo kambario su diskais. 

Laužai grindyse viršuje, atsijungia už arkos, sverto pagalba. Pašokinėkime per laužus. 

Kiemelio kairėje, vienuoliai susikibs su samdiniais.

Lipkime kopėčiomis į sieną ir pribaikime samdinius viršuje. 

Svertas atidaro liukus grindyse. Paimkime du kristalus iš vitrinos ir bėkime toliau praėjimu su laužais.

Dėžutė sienoje, pirmam kristalui. Tarp statulų atsivers žvaigždės formos durys. 

Ištraukime dėžę ir paimkime kitą Maldos ratą. 

Bėkime į kambarį su statula ir į antrąsias duris dešinėje. Pakilkime laiptais ir šokime ant statulos peties. 

O paskiau, nuo statulos rankos, šokime ant galvos (dėl ugnies nusileiskime dešiniajame krašte). 

Iš ten šokime ant kitos rankos ir į sienoje esančią nišą.

Kristalas atidarys liuką po pjedestalu. 

Nusileiskime į praėjimą už statulos.

Koridoriuje už statulos, nišoje, jos nugaroje yra Auksinis Drakonas.

Kairėje esančiame kambaryje, reikia įkišti į tvirtinimus, visus penkis Maldos ratus. 

Bėkime į koridorių dešinėn, žiūrint nuo statulos. Ir į pirmą kambarį  dešinėje - ten dėžių krūva ir vienuolis.

Po vidurine dėže yra šoviniai automatui. Po kaire dėže viršuje - harpūnas. 

Apatines dėžes perstumkime giliau į kambarį du kartus ir paimkime šovinius. 

Antrą dėžę stumkime prie sienos, kur mes įėjome, per angą tarp statinių. 

Stumkime pirmąją dėžę atgal į savo vietą, o dėžę prie sienos - į save. Ji uždarys įėjimą. 

Stovint kelyje iš dėžių atitraukiame viršutinę ir paimkime harpūnus.

Vėl atitraukime apatinį nuo įėjimo ir grįžkite į koridorių.

Toliau išilgai koridoriaus pirmame išėjime į kairę yra vienuolis. Nišoje, baseino sienoje, paimkime Akmeninį Drakoną. Koridoriaus gale (bus 2 vienuoliai) pasukime kairiau, į tunelį. 

Apsisukime aplink ir stebėkime titanų mūšį. Po to bėkime toliau - laužas užges (nestovėkime šalia jo, nes jis užsidegs). 

Priešais laužą, kabo kriaušių puselės. Stokime pusantro žingsnio nuo krašto, dešiniau centro ir šokime į skylę. 

Koridoriaus pabaigoje apsisukime ir prisitraukime. Prie duobės krašto esame saugūs. Dabar pakartokime tą patį, bet su aštriu disku. 

Kitame gale išlipkime - už antrojo disko yra kambarys su raktu.

Koridoriuje su disku, buvusiam kambaryje - gale, dvi durys-mėsmalės. 

Už antrų durų  Žaliasis Drakonas ir "M -16" šoviniai. 

Grįžkime vėl atgal.

Koridorius atves į kambarį su statula. Atrakinkime liuką grindyse, netoli prie įėjimo į kambarį, kairėje. 

Kitame gale esančiame kambaryje pamatysime vienuolį ir duris su svertu. Už durų yra du samdiniai. Supriešinkime vienuolį su samdiniais ir uždarykime duris. 

Šalia, kambaryje - tarpeklis. 

Pabaigoje apeikime aplink akmenų krūvą kairėje ir lipkime į sieną esančią angą. 

Prieš tiltą nušaukime varną ir samdinį. 

Keliukas atves prie pastato su vienuoliu. Lipkime platformomis dešine siena, šokime ant stogo ir į liuką. Paimkime ketvirtą Maldos ratą.

Grįžkime per praėjimą į kambarį su statula ir pribaikime samdinius. Prie įėjimo į pastatą nušaukime dar du. 

Kambaryje su dėžėmis - praėjimas su spąstais (liukas-gaudyklė). Bėkime per liuką ir griebkimės už kopėčių, kai jau pradėsime kristi. Bėgdami prašaukime langą kairiajame koridoriaus gale (keturi samdiniai bėgs už jūsų) ir kriskime pas tris vienuolius. 

Atidarykime vartus ir nugalėkite priešus. Viršutiniame aukšte, paimkime paskutinį Maldos ratą. 

Pribaikime samdinius, grįžkime į kambarį kairiau nuo statulos ir sudėkime į tvirtinimus visus penkis maldos ratus. Už atidarytų durų įdėkime artefaktą "Serafas"ir bėkime į paskutines duris. 

Čia bus išėjimas iš lygio.

Lygis praeitas.

 

13. Catacombs of the Talion

Priešai: Ječiai, Leopardai, Samdiniai, Barrakudos.

Eikime tilteliu, dešine puse. Atsargiai, bus krentantys varvekliai. Sekančiame kambaryje eikime į dešinę, prie plyšio.

Griebkimės už plyšio, rankomis judame į dešinę, prisitraukiame ir paimame Akmeninį Drakoną ir žvakes.

Grįžkime tuo pačiu keliu.

Kopėčiomis leiskimės žemyn, tiesiai į ječio lizdą. Nulipę darykime salto atgal, kad atšoktumėm kuo toliau.

Svertas apačioje atidarys duris aukščiau. Kopėčiomis lipkime į viršų ir slyskime nuolydžiu. Jo gale šokime ir kabinkimės rankomis už briaunos.

Nušaukime porą leopardų ir nusileiskime žemyn. Du samdiniai atsiras iš viršaus, o pora leopardų bus prie prūdo.

Praėjime, dešiajame tolimajame kampe, paimkime vaistinėlę.

Nuo laiptų bėkime į viršų, lygiagrečiai nuolydžio, prie sniego gniūžčių. Jos pradės riedėti. Tada, darykime salto atgal, ant platformos su narvu ir kauke. Peršokime į priekyje esančią skersinę platformą. Už trapių grindų tvirtinimo kabinkimės už kopėčių (atsargiai, apačioje spygliai). Viršuje darykime salto atgal ant platformos su svertu. Svertas atidaro narvą ir nutekina tvenkinį. Paimkime kaukę ir leiskimės prie tvenkinio.

Žemiau esančiame tunelyje užsidekime žvakę ir šokinėkime virš spyglių. 

Su kauke atsidarykime grotas.

Bėkime į priekį ir lipkime į kairįjį kraštą (atsargiai, nuriedės sniego rutuliai). Už nugaros bus keturi leopardai. 

Virš laiptelių, tolimame dešiniajame kampe, paimkime granatas ir grįžkime atgal. 

Apačioje bus durys. Mums prireiks antros kaukės.

Įsibėgėkime, nuo plokščios briaunos, šokime į urvą į sienoje. Apačioje bus pora leopardų. Dar du pasirodys, kai prieisime prie užšalusio ežero. Ir dar du leopardai bus po arka. 

Už arkos, iš kairio krašto, nerkime ir paimkime antrąją kaukę. 

Kelyje atgal bus du samdiniai.

Bėkime prie durų, kambaryje, su sniego gniųžtėmis ir atidarykime duris.

Viduje tamsu. Apačioje, narvuose, sėdi 4 ječiai. Bėkime prie narvų iš kairės pusės. Ant sienos esantis svertas, atidaro visas grotas - taps daug šviesiau. 

Atbėgs ječiai  (atsargiai, vienas iš už nugaros). 

Čia geriausiai panaudoti granatsvaidį… 

Iš tolimiausio kairiojo kampo stumkime akmenį į kanalą, esantį šalia grotelių. Nes, kitaip,  atsidursime spąstuose. Svertas viduje atveria duris oloje. Paimkime granatas šalia grotelių. 

Taip pat apieškokime groteles apačioje. Pasiimkime granatas, šovinius ir vaistinėlę. 

Išėjime iš kambario bus trys samdiniai.

Greitai bėkime prie atidarytų durų oloje.

Iš karto, po antrojo tilto posūkio, pasukime į kairę, ant platformos. Šalia nuriedės sniego gniūžtės. 

Šokime ant vertikalių kopėčių ir nerkime į vandenį. Išliokime ir nuo kranto sušaudykime barakudas.

Plaukime į kitą kambarį. Išlipkime ir eikime šalia sienos, iki galo. Pašaudykime į užšalusias barakudas.

Kelio pabaigoje apsisukime ir pamatysime sienoje laiptų galą. Įsibėgėkim ir šokime. Lipkime į viršų, ten - darykime salto atgal ir paimkime Žaliąjį Drakoną. 

Grįžkime atgal.

Priėję prie didelių durų apsisukime, šokime ant briaunos vandenyje, o iš ten, įsibėgėjus, šokime ant kopėčių. 

Viršuje – darykime salto atgal, ant platformos su svertu. Atsivers durys. Nulipkime ir urve sušaudykime leopardą.

Svertas atidaro duris virš laiptų, patalpoje su gniūžtėmis. Pakibkime tarp sienos ir puodo su lava ir nušokime žemyn.

Kambaryje su gniūžtėmis, bėkime prie durų (dabar sniego gniūžtės nesuveiks). 

Apačioje randasi vaistinėlė ir M-16 šoviniai, su keturiais leopardais, kaip priedai prie jų.

Įsibėgėję šokime ant sniego šlaito su gniūžtėmis priekyje ir prisitraukime. 

Šokime tiesiai prie sniego gniūžčių, darykime salto atgal ir šuolį į dešinę - gniūžtės nudardės pro šoną. 

Lygiai taip pat atlikime su sniego kamuoliais, esančiais siauriame kairiajame šlaite. Jie sniege pramuš sienelę.

Kambaryje atsistokime ant kairės plokštės grindyse. Trumpam atsidarys durys.

Lipkime į kitą kambarį su smaigaliais.

Lipkime užmaskuotomis kopėčiomis ant sienos į kairę ir paimkime Auksinį Drakoną.

Šokime atgal į kambarį su smaigaliais.

Dvejos durys turi būti atidarytos, kad Lara galetų pabaigti lygį.

Stokime priešais duris į kambarį su plokštėmis grindyse - jos bus atidarytos tam tikrą laiką. Judėkime labai greitai ir aiškiai. Šokime į priekį ant grindų dalies, kuri vos vos padengta sniegu, priešais sniego kamuolius. 

Vėl šokime į priekį, per sniego kamuolius, ant grindų plokštės (atsidarys tolimosios durys). Spauskime mygtuką "apsisukti", toliau trys šuoliai - ir vėl būsime kambaryje su smaigaliais (durys užsidarys ir Laros nesimatys).

Negaiškime nė sekundės, labai greitai, bėkime prie antrų durų ir šokime ant kopėčių tiesiai per bedugnę. 

Jei durys neužsidarys prieš pat Laros nosį, tada apačioje rasime tunelį. 

Ten išėjimas iš lygio.

Lygis praeitas.

 

14. Ice Palace (Pratęsimas buvusio lygio)

Priešai: Ječiai, Baltieji tigrai, Barrakudos, Talion monstras.

Nusitaikykime ir šaukime į varpą - atsidarys durys. Ječiai kitame kambaryje, kol kas dar randasi narve. 

Grindyse įmontuoti tramplinai - žudikiškas reikalas. 

Pabandykime mažą trampliną  dešiniajame kambario kampe, už tuščio narvelio. 

Paimkime vaistinėlę ir nušokame. 

Nuo centrinio tramplino šokime ant platformos (skrydžio metu spauskime mygtuką "į priekį") ir pasiimkime Uzi šovinius. 

Su svertu nuleiskime narvą nuo ječių ir paleisime juos. Šokime žemyn ir sunaikinkime juos. Paskutinį jetį nušaukime koridoriaus gale. Svertu nuleiskime į viršų sulenktą platformą.

Antrasis, nuo kampo, akmuo (nuo įėjimo pusės) išsikiša. 

Viduje randasi kambarys su Auksiniu Drakonu. Kokios idėjos? Tiesą sakant, reikia bėgti  tiesiai - atsidursime nematomam kelyje iki pačio drakono!

Grįžkime atgal.

Šokime ant tramplino dešiniau nuo centro ir šaukime vėl į varpą - centre atsidarys pirmosios grotelės. Kriskime žemyn ir užsiksbinkime.

Nuo tramplino, šalia grotelių, šokime ant viršaus esančio apversto skydo (mygtukas "aukštyn" turi būti paspaustas jau artėjant). 

Šokime ir šaudykime į priešais esantį varpą - pakils antrosios grotelės.

Šokime žemyn ant skydelio virš grotelių ir nulipkime. 

Šokime kairiau ant tramplino, už antrų grotelių ir užsiksbinkime ant greta esančios viršutinės nuolydžio platformos. Judėkime rankomis į dešinę, iki sienos, kol pamatysime varpą.

Prisitraukime aukštyn, darykime salto atgal, krisdami žemyn pasiruoškime pistoletus. Šokime į priekį, nuo nuolaidžios platformos, ir šaukime vėl varpą.

Kai nukrisime pakopa žemiau, pažiūrėkime į viršų - grotelės turi atsidaryti. 

Nulipkime žemyn ir šokime ant tramplino už grotelių, bet priešais. Užsikabinkime rankomis už atsidariusių grotelių.

Ant platformos su akmeniu nukris ir jetis. 

Paimkime žvakes ant akmens ir bėkime į praėjimą dešinėje pusėje.

Užsidekime žvakę. Kairiau, oloje, prie įėjimo, randasi vaistinėlė, priekyje dešiniau - uždarytos durys.

Dešinėje, už nugaros, oloje, koridorius išeina į balkoną su grotelėmis - ten guli Akmeninis Drakonas. 

Priekyje laksto du bengalijos tigrai. 

Ant akmens pasiimkime kaukę - atsivers ankstesnės durys. 

Bėkime pro duris ir šokime į angą grindyse. Apačioje nušaukime jetį. 

Tolimesniame  kambario gale rasime vaistinėlę. 

Užsidegus žvakę lipkime į skylę, esančią grindų centre (atsargiai, visur aplink spygliai). Apačioje klajoja jetis. Suraskime  šovinius kampe. 

Balkone įdėkime kaukę į griovelį - kairėje atsidarys durelės į tiltą (mes jau buvome šiame kambaryje anksčiau).

Paimkime vaistinėlę, kitame balkono gale ir bėkime toliau tiltu. 

Peršokime ant sniego kyšulio kairėje, paimkime nišoje žvakes ir grįžkime atgal ant tilto. 

Praėjus tiltą, sukime į kairę, į praėjimą. Kairėje, sienoje esantis svertas, apvers puodą su lava, ant sniego. 

Šokime ant pasvirusios plokštumos - iš arkos išbėgs du tigrai.

Už arkos randasi šoviniai šautuvui. O rezervuare, kur anksčiau rasta kaukė, dabar guli Uzi šoviniai.

Šokime į tvenkinį. Plaukime į šalia esantį urvą. Išėjime iš vandens nušaukime tris ječius  (atsargiai, krentantys varvekliai). Dar vienas jetis kairėje olos pusėje. Dešinėje paimkime vaistinėlę.

Kairėje urvo pusėje nušaukime sniego senį. 

Kitoje oloje, nušaukime paskutinį jetį ir pasiimkime granatas duobėje. 

Durys dešinėje kambario pusėje yra atidarytos.

Ženkime žingsnį iš koridoriaus ir greitai atgal - nuriedės sniego gniūžtės. Pakartokime tai dar vieną kartą ir bėkime į urvą. Paskui mus visvien nuriedės sniego gniūžtės.

Laikykimės dešinės sienos ir šokime ant priekyje esančios briaunos. 

Už urvo - bedugnė. Čiuožkime atbulomis, pabaigoje užsikabinkime rankomis. Judėkime į kairę, iki sienos, prisitraukime ir darykime salto atgal, ant platformos užpakalyje.

Šokime per bedugnę ant kopėčių. Lipkime į viršų. O tenai šokime į skylę.

Esame ant rūmų stogo, priešais varpą.

Nedaužkime varpo, kol nenubėgsime iki paskutinio (secret) šiame lygyje.

Nusileiskime nuo stogo kairėje pusėje ir eikime į priešingą urvo galą, prie skardžio.

Užsidekime žvakę ir šokime ant kopėčių. 

Apačioje šokime į dešinę, nes kairėje - spygliai. 

Svertas atvers namo duris šalia rūmų, su Žaliuoju Drakonu ir krūva šovinių. Bedugnės apačioje nieko nėra. 

Salto atgal nuo kopėčių ir bėkime prie drakono.

Muškime į gongą (užlipti ant pamato galima nuo tramplino iš sniego, esančios kairėje sienos pusėje), ir išlipkime - durys rūmų viduje yra atviros. Imame Talioną ir grįžkime atgal.

Kaip tik nušoksime ant žemės, siena dešinėje griūna. Iš tos krūvos nuolaužų išeis didžiulis dvikojis erelis.

Nuo pilies pamatų, iš saugaus atstumo, šaudykime į monstrą. Dar galima nubėgti į urvą, iš kur jis išėjo, rasime vaistinėlę.

Su pabaisos mirtimi lygis baigsis.

Lara pavogs džipą ir vėl atsidurs prie Kinijos sienos.

Lygis praeitas.

 

15. Temple of Xian

Priešai: Vorai, Gigantiški vorai, Ereliai, Tigrai, Žuvys.

Grindys prasmenga, o mes čiuožiame šlaitu žemyn. 

Nesustodami peršokime per kardą ir už poros posūkių (šokdami apsisukime nugara atgal) griebkimės už kyšulio - pasikabinkime tiesiai virš pirmojo krioklio.

Judėkime rankomis į nišą kairėje ir pasiimkime Auksinį Drakoną.

Nerkime į vandenį.

Tvenkinio kopėčios, po antrojo krioklio, yra užkimštos plokšte. Pribaikime žuvytę ir priešais povandeninę arką pasiimkime vaistinėlę. Išlipkime paplūdimyje priešais šventyklą. Ten lauks du tigrai. Paimkime šovinius šautuvui kairėje ir tramplinu lipkime ant stogo. Svertas ant stogo atidarys plokštę virš laiptų. 

Pašaukime erelį. 

Pasikabinkime ir šokime nuo kairiojo pastato kampo, iš fasado pusės. 

Virš laiptų yra voras ir urvas. 

Eikime žemyn esančiais laiptais ir nusileiskime pakopa žemiau. Judėkime rankomis į kairę ir nusileiskime žemyn, pakopa žemiau. 

Nušaukim vorą.

Pasikabinę rankomis judame tiesiai virš lavos ir toliau plyšiu, išilgai į dešinę.

Paimkime Akmeninį Drakoną ir grįžkime atgal.

Laiptai keliuko gale atveda į kambarį su spygliais. Kilkime į viršų kairiais laiptais iki plyšio ir  sukime į dešinę, prie sienos. Darome salto atgal, šuolis į priekį ir jau esame ant sienos. 

Bėkime iki paskutinės trapios platformos ir kriskime su ja žemyn. Pataikysime kaip tik ant kyšulio.

Paimkime šovinius šautuvui, atsistokime kairiau ir šokime pirmyn ant pasvirusių platformų. 

Po antrosios platformos laikykime nuspaudę mygtuką "dešinėn" - Lara pakeis trajektoriją ir nuslys nuo trečiosios nuolydžios platformos prie kaip tik prie granatų. 

Lipkime iškyšuliais. Judėkime rankomis į kairę. Ten svertu atsidarykime šventyklą.

Šventykloje atsargiai paimkime M-16 šovinius ir bėkime praėjimu į gilyn. Slyskime ir nušokime nuo kiekvienos nuolydžio platformos pabaigoje ant kitos (viso jų yra keturios), o nuo paskutinės - šokime ant briaunos ir prisitraukime. 

Šokime per praėjimą link išėjimo. Grindys subyrės - toliau slyskime žemyn. 

Ignoruojant vaistinėlę (pasiimsime vėliau), bėkime prie sverto (už nugaros atsidarys durys), tada pasisukime į duris - smaigaliai beveik susiglaudė.

Kilkime šlaitais, kiekvieną kartą atšokdami nuo akmenų (jų ten bus trys). 

Laiptais pakilkime į viršų, užsidekime žvakę ir bėkime į tamsų kambarį.

Svertas sienoje atidarys duris. Už jų pasirodys tigras. 

Pasisukime nugara atgal į kardą ant laiptų, stokime prisglaudę šalia kairiosios sienos (kardas nepasiekia kampo), pasikabinkime ir šokime.

Už dviejų diskų, virš šventyklos salės yra sijos. Nušaukime du erelius ir paspauskime ant sienos esantį mygtuką kairėje - priešingoje sienoje trumpam atsidarys durys.

Apsisukime ir nesustodami šokinėkime per skersines sijas iki durų, o paskutiniame šuolyje spauskime "į dešinę", kad pataikytumėm tiesiai per durų vidurį. Tada jos nebus uždarytos prieš pat nosį. Dešiniuju platformos kraštu su spygliuotomis kriaušėmis, pačiu saugiausiu momentu, prabėkime.

Pasikabinkime ant šono ir judėkime rankomis dar per dvi kriaušes. Prisitraukime ten, kur nėra kriaušės šešėlio. Paskutinę kriaušę prabėkime, kaip tik tas bus įmanoma.

Priešais yra koridorius ir du mygtukai iš šonų. Spauskime dešinį (tam tikrą laiką grindys pakils), šuolis į kairę - spauskime kairį (tam tikrą laiką atsidarys durys) ir bėkime, nesustodami (bus netvirtos grindys).

Išėjime iš koridoriaus pasisaugojam akmens. Platformos gale, šokime ir sugriebkime statulą, kol akmuo susigrūs.

Paimkime kaukę ir šokime ant plokščios platformos dešinėje. 

Viršuje paimkime šovinius ir sušaudykim vorą tamsioje patalpoje.

Traukime svertą ir išeikime pro kitas duris. Už jų lauks dar vienasvoras.

Peršokime žemomis platformomis išilgai sienos. Nuo paskutinės nusileiskime centre, ant pasvirusios platformos (norint po to nuslysti veidu žemyn, spauskime "į kairę" skrydžio metu - Lara šoks šiek tiek kampu). 

Nuo jos šokime iki kitos platformos su nuolydžiu, o paskui ant kitos, plokščios platformos. Iš ten šokime ant briaunos priešingoje sienoje. Judėkime iki tramplino ir nusileiskime sausumoje.

Psikakabinkime ant rankų ir akmuo praskris virš Laros galvos.

Šokinėkime per plokščias platformas, skersai prie priešingos sienos, kiekvieną kartą atšokdami į šoną, prieš artinantis sekančiam akmeniui.

Čiuožkime žemyn prie sienos. Tramplinas apačioje perkels mus ant platformos po lubomis. Nuo jos užšokime ant platformos su Žaliuoju Drakonu ir krūva šovinių. 

Grįžkime atgal. Nušaukime erelį ir išeikime. 

Ištraukime akmenį iš sienos du kartus ir išeikime dar kartą. 

Traukime svertą, šokime žemyn ir pabėkime nuo akmens.

Vėlgi, atsidursime ant sijų virš šventyklos. Žemiau yra du tigrai. 

Atidarykime duris panaudodami kaukę. 

Bėkime koridoriumi su disku, nuo nišos prie nišos. 

Gale yra kambarys, kuriame yra nusileidžiančios lubos su spygliais. 

Paspauskime tris svertus ant sienos (likusieji yra klaidingi) - atsidarys durys.

Kilkime plokščiomis platformomis į viršų ir susidorokime su žuvimis baseine. 

Svertas sienoje pakeis srovę tunelyje, o baseino vandens lygis pakils iki užrakintų durų šalia lubų. 

Kitas svertas tunelio gale gražins srautą atgal - to daryti nereikia!.

Pasukime į nedidelį koridorių ir spauskime svertą. Stokime prie baseino lubų, atsikvėpkime ir grįžkime, kad atidarytumėm dideles duris antruoju svertu, kuris randasi viduryje baseino. Svertas ten atidaro duris prie lubų. Išlipkime kambaryje, paimkime šovinius ir bėkime į kitą kambarį. 

Svertas atveria liuką grindyse. Pabėkime nuo plokštės su spygliais. 

Vandens srautas atneš tiesiai prie "Auksinio rakto".

Plaukime prie krioklio ir atrakinkime urvą po laiptais.

Dešinėje esantis svertas (durys bus uždaromos ir pasirodys šamas) už kolonos, atidaro šalia esančias dureles ir liuką kairėje pusėje.

Išlipkime iš vandens ir nuo kranto sušaudykime dvi žuvis. 

Urvas yra pilnas vorų. Pirmas milžiniškas voras saugo Uzi šovinius. Prireiks daug žvakių, kad galėtumėm kovoti su gigantais dideliame urve.

Užlipkime ant iškyšulio prie sienos, giliai urve ir šokime į tamsą. Ant antros briaunos. Iš ten - ant plokščios platformos viršuje. Ir platformomis judėkime išilgai sienos iki paskutinės, su dar vienu voru gigantu. Iš ten - ant pirmos kolonos viduryje ir toliau į priekį, prie atidarymo po lubomis.

Tunelio pabaigoje, ant akmenų, pamatysime "Sidabrinį raktą".

Grįžkime į šventyklą ir atrakinkime pastatą dešinėje. Platformomis kilkime aukštyn, išvengiant atriedančių akmenų. Imkime šovinius ir bėkime ant tilto. Pašaukime erelį ir du tigrus. Griebkimės lenkto iškyšulio ir prisitraukime. Salto atgal - ir jau esame ant plokščios platformos viršuje. Dešinėje pamatysime tramplinų sistemą.

Bėkime į kairę, prie aštraus disko ir toliau į dešinį praėjimą.

Paimkime Uzi  šovinius ir vaistinėlę.

Kitoje tilto pusėje esantis mygtukas atvers duris koridoriaus gale su tramplinais. Nušaukime erelį ir bėkime paskui diską į kambarį. Koridoriuje su tramplinais stokime tarp pirmojo iš jų ir nuolydžios platformos. Grįžkime prie tramplino, kuo arčiau prie platformos. Toliau salto atgal ir… nieko nedarome. Pašokime į viršų.

Per paskutinį šuolį spauskime "žemyn" (nes, kitaip pataikysime į sieną) ir griebkimės už  platformos krašto - durys į kairę bus atidarytos.

Šokime ant platformos su užraktu ant sienos. Per nišą šokime ant kopėčių (atsargiai spygliuota plokštė!). 

Tamsiame kambaryje (atsargiai spygliuota plokštė!) šokime ant laiptų dešinėje. 

Viršuje esantis svertas, kitame koridoriaus gale, atidarys duris prieš pirmąją Drakono statulą. 

Šokinėkime platformomis išilgai sienos ir paimkime raktą ant kolonos viršaus. 

Čiuožkime nusileidimu žemyn. 

Šokime ant platformos priešais duris, per kurias įėjome, ir toliau šokime ant laiptų. 

Viršuje nušokime į dešinę pusę (kairėje - ugnis). Šokime ant antrųjų kopėčių per spyglius.

Aukščiau esančiame koridoriuje atidarytos durys prie kitos statulos (aukščiau esanti kolona ir kitos platformos).

Šokinėkime per platformas iki kampo - priekyje pamatysime nuožulnią plokštumą. 

Šokime ir iš karto salto atgal - atsidursime ant statulos prie kolonos.

Pakilkime laiptais, darom salto atgal, ant pasvirusios platformos. 

Šokinėkime į priekį ir kabinkimės prie kitų kopėčių.

Eikime aukštyn, darykime salto atgal išvengiant kito kardo. Ir užsikabinkime už kopėčių priešingoje sienoje. 

Koridorius viršuje - išėjimas iš lygio.

Lygis praeitas.

 

16. Floating Islands

Priešai: Sionai, Nindzės, Drakonas.

Šiame lygyje negalima kristi į apačia ir svarbu tausoti šaudmenis, mūšiui su Drakonu. Sionai gali skraidyti, bet lėtai. Bėkime į priekį, prie žaliosios platformos (Sionai bus  dešinėje). 

Paimkime vaistinėlę kaireje prie bedugnės krašto.

Šokime ant pasvirusios platformos, nučiuožkime į kairę, veidu į priekį (šiek tiek šokdami kampu, į kairę), šokime į kaimyninę salą kairėje, o pasvirusios platformos pabaigoje prisitraukime už akmeninės salos krašto.

Jei praeisime - užmuškime karį. 

Svertas prie grotuoto koridoriaus pabaigos, atvers liuką šalia esančioje saloje. Koridoriaus pabaigoje čiuožkime į kairę, veidu į priekį, užšokime ant antrosios pasvirusios platformos ir ant salelės. 

Atgis du Siono kariai. Lipkime į liuką ir pasiimkime pirmąjį Stebuklingą diską ("Magic Discs") (antrasis bus matomas žalioje salelėje, bet jį galima pasiekti tik iš viršaus), šovinius. Per liuką nušaukime trečiajį sioną.

Nušokime žemyn.

Žaliasis drakonas slypi ant katedros stogo. Lipkime ten nuo plokščio akmens, už namo, kairėje, šalia medžio.

Bėkime į priešingą salos galą ir pasikabinkime rankomis virš bedugnės. Kriskime ant platformos po sala ir prisitraukime. Svertas, esantis kairėje sienos pusėje, atidaro groteles - praėjimą į šalia esančią žalią salą. 

Bėkime iki salos pabaigos ir užšokime ant akmens. Iš ten, įsibėgėjus, šokime ant sekančios žalios salos.

Šokinėkime per visas žaliąsias salas iki pastato stogo kur buvo pirmas svertas.

Pakeliui, kairėje, bus sala, kurioje jums reikės abiejų ("Magic Discs") bet dabar, kol kas, šokime pro šoną. Nuo stogo (ten bus 2 skraidantys siono kariai) leiskimės žemyn ant akmenų tako, priešais žalią platformą.

Pabaigoje šokime ant salelės. Nuo jos - ant platformos su antruoju ("Magic Discs"). Isibėgėkime įstrižai (šiek tiek kampu į kairę) ir šokime ant mažos žalios salos, o tada į salą su namuku, kur buvome anksčiau.

Atlikime visą šitą kelią iki salos, kurią anksčiau praleidome. Šokime ant salos. Ir šuolio pabaigoje laikome rodyklę "į dešinę" - tik taip užsikabinsime už kyšulio. Įdėkime diskus į lizdus, pradedant nuo dešiniojo - atsidarys vartai. Nuo tilto pusės atbėgs karys. Paimkime šovinius kampe ir bėkime ant tilto.

Nuo tilto pamatysime Akmenį Drakoną, urve, dešinėje. 

Dešinėje, prie uolos, auga medžiai - bėkime tenai. 

Užsidekime žvakę ir pamatysime sienoje tunelį. 

Grįžkime tuo pačiu keliu.

Bėkime į kitą pusę ir atsistokime žingsnyje nuo apvalaus žalio akmens, nugara į jį.

Salto atgal du kartus ir nučiuožkime žemyn. Pabaigoje greitai užsikabinkime, nes akmuo praskris virš mūsų galvos. 

Šokime žemyn ir nušaukime dar vieną karį, prieš paimdami vaistinėlę prie bedugnės krašto.

Eikime į nišą sienoje, ten toliau, ant žalios atramos, su skyle lubose. 

Atsistokime ant atramos aštraus krašto, apsisukime, pašokime ir prisitraukime ant stogo. Užšokime ant sienos ir vėl atsidursime prie tilto. 

Bėkime keliuku, kur buvo žalias akmuo, tačiau gale šokime ant platformos, pratesimo priekyje, o nuo ten į salelę su tiltu iš virvių.

Griebkimės rankenėlės ir leiskimės žemyn - nušokime apačioje ant tilto.

Kambaryje dešinėje, yra sionas (vėliau atgis dar du) ir svertas. Gale virvių kelio atsidarys vartai į urvą.

Bėkime į praėjimą šalia įėjimo į kambarį, prie dar vieno nusileidimo virvėmis ir griebkimės už kopėčių. Kilkime į viršų.

Bėkime į salelę su keliu iš virvių ir judam toliau iki urvo. Bet, nušokime ant jo sienos, kadangi toliau apačioje duobė su lava. Nušokime į kairę ir bėkime išilgai sienos. 

Skraidantys kariai gali pasirodyti iš siauros duobės. 

Kopėčiomis kilkime aukštyn gale sienos ir šokime atgal ant platformos. 

Patraukime svertą - siauroje tranšėjoje, su lava apačioje, pasirodys briauna, ant kurios bus galima nušokti.

Paimkime M-16 šovinius ant atbrailos (prisiminkime plokštes žemiau lavos) ir eikime į siaurą duobę.

Pasikabinkime ir šokime žemyn. Svertas atidarys plokštes lavoje, suformuodama siaurą liuką.

Pakilkime kaire duobės puse (atsargiai, šaulys) ir vėl pakilkime. 

Lipkime atgal į platformą su pirmu svertu. Nuo atbrailos šokime įsibėgėję ir spauskime "Action". Taip, šuolio trajektorija šiek tiek pailgės, ir pateksime tiesiai į liuką. 

Žemiau esantis svertas atidaro duris virvių kelio gale.

Nerkime ir plaukime į tunelį. Svertas už sienos išjungia kardus. 

Išlipkime į koridorių su virvių keliu. Kairėje nepraeinamas kambarys su spygliais grindyse.

Bėkime į dešinę ir nušokime dešiniau siauro griovio. 

Stumkime dėžę prie iškyšulio ir juo užlipkime į koridorių, ten kur atsidarė durys. 

Grotos kambaryje pasikelia su svertu, nišoje, ant sienos, kambaryje su spygliais.

Šokime priekin, į tamsą ir griebkimės už plyšio. Judėkime į dešinę, į nišą su svertu. Peršokime įstrižai atgal į praėjimą ir bėkime pro atsidariusias grotas. Pasikabinkime ir šokime į skylę.

Svertas atvers grotas su nindzėmis aplink. Lipkime ant sienos, už nugaros, o iš ten, iš už briaunos, susidorokime su jais. Nušokime ir po vieną nušaukime sionus (jie atšyla artėdami).

Paimkime visus daiktus ir patraukime visus svertus. Vienas atidarys akmenines duris viršuje, antrasis atidarys groteles čia, vietoje.

Praėjime bus dar vienas nindzia. 

Viršuje svertu, atidarykime dar vienas duris ir susitvarkome su pora karių.

Eikime pro duris laiptais į viršų. Judėkime prie sienos į dešinę ir, nedalipus iki viršaus, darykime salto atgal su apsisukimu ir griebkime kopėčias sienoje priešais. Pakartokime tą patį šiek tiek aukščiau ir išeikime ant pasvirusios plokštumos kairiajame krašte (galime išsaugoti žaidimą neatleidžiant "Action"). 

Prisitraukime, darykime salto atgal, šokime nuo vienos nuolydžios platformos ant kitos, visą laiką šiek tiek pakeisdami šuolio trajektoriją kairiau - ant kambario grindų. Nušokime ir nušaukime nindzia. 

Nestovėkime centre - ten yra šaulys.

Bėkime prie virvių kelio.

Traukime vieną kartą akmenį į save, perlipkime ir šokime ant pilkųjų akmenų apačioje (taip galima užlipti atgal). 

Šokime į griovį apačioje, ant plokščios platformos. Apsisukime ir bėkime į tunelį sienoje.

Paimkime Auksinį drakoną ir daugybę šovinių. 

Grįžkime atgal tuo pačiu keliu. Tunelio pabaigoje šokime ant nuolydžio, prisitraukime ir darykime salto atgal ant akmenų. 

Lipkime į balkoną virvių keliu.

Stumkime akmenį po virvių keliu ir eikime prie Drakono urvo.

Lygis praeitas.

 

Dragon's Lair (Boss)

Paimkime vaistinėlę, šovinius ir peršokime karį. Kambaryje atgis dar vienas karys.

Atsikratykime jo ir tik nepaspauskime sverto - karys praėjime išliks ledo gabalu. 

Svertas kairėje nuo įėjimo, atvers išėjimą iš kambario, bet ir atgaivins dar du karius.

Kitame kambaryje - minia nindzių. Vienam iš jų iškris "Magic Key" nuo kambario su drakonu. 

Susirenkime šaudmenis ir eikime aplankyti drakono. 

Jis pasirodys, artėjant prie plokštės su lavonu centre. 

Stenkimės atšokti nuo sprogimo bangos. 

Vienintelis būdas nugalėti drakoną - tai visą laiką šokinėti ir keisti kryptį (Drakonas labai jau nejudrus...). 

Šaudykime be perstojo visą laiką. Išnaudokime tonas šaudmenų ir stenkimės nepatekti  į jo ugninį alsavimą. 

Jeigu jau taip atsitiktų, galime užsigesinti baseine, po grindimis. 

Bėgant galime sudegti visiškai, bet kai išlipsime iš baseino, Drakonas jau yra čia pat. Periodiškai drakonas kels galvą  į viršų ir kris ant žemės. Tuo metu turime būti kuo arčiau jo. Po akimirkos jis vėl atsigaus. Štai šiuo momentu reikia stengtis ištraukti durklą iš jo raudonos žaizdos pilve. Tada jis pavirs skeletu!!! 

Urvas pradės griūti, atsivers vartai. 

Bėkime tenai ir saugokimės iš aukštai krentančių žalių plokščių. 

Siena sprogs, o Lara atsidurs namuose... lovoje...

 

Epilog: Home, Sweet Home

Priešai: Dobermanai, Samdiniai

Atrodo, Larai šunys gatvėje neleidžia užmigti. 

Pašokime (Lara tik su chalatėliu) ir bėkime per duris šalia lovos (raktą mes turim). 

Griebkime šovinius ir ginklą kairėje (daugiau niekam nebeužteks laiko) ir šaudykime į dešinę ir į kairę. 

Dabar paimkime viską, kas buvo kambaryje, ir nusileiskime žemyn. 

Kieme laukiame užpuolimo iš tamsos. Iš bet kurios pusės. 

Pabaigoje nušaukime samdinių bosą su dviem šautuvais.

O Lara pagaliau galės eiti į dušą ir miegot.

 

Žaidimas baigtas!!!

 

 

Tomb Raider 2 (Kodai, Patarimai, Paslaptys)

 

*Neribotos žvakės

Žaidimo metu spauskite: L2 x 4.

Nors žvakės ir neatsiras ‘‘Inventory“, bet jos visada bus po ranka.

Tereikia tik suspausti: Trikampis, L2

*Visi ginklai

1.Atsistokite ant lygaus paviršiaus
2.Žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, žingsnis į kairę
3.Žingsnis atgal, žingsnis į priekį
4.Apsisukite ratu tris kartus
5.Šokite atgal ir padarykite ‘‘flip“  [SQ (kvadratas)+O] kartu.
 

* Nematomumas

Žaidimo metu spauskite: L1, L2, X, O, X, L2, R2, ir Lara tuoj pat taps nematoma.

Dabar ji ramiai gali prasibrauti kur nori ir niekas jos nepastebės. 

* Peršokti lygį

1. Atsistokite ant lygaus paviršiaus

2.Žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, žingsnis į kairę

3. Laikykite užspaudę R1, žingsnis atgal, žingsnis pirmyn, atleiskite R1

4. Šuolis "aplink" tris kartus

5. Šuolis pirmyn ir ore nuspausti "select"