į pradžią turinys susisiekite  
PSX ŽAIDIMŲ PRAĖJIMAI, PATARIMAI, KODAI
Tomb Raider IV [Pilnas Žaidimo Praėjimas]

 

Cambodia

1. Angkor Wat

Tai yra pirmasis mokymo lygis. Jį labai lengva pereiti - tiesiog sekime paskui instruktorių ir atlikime pratimus.

Taip pat galime surinkti paslaptis, auksinių kaukolių forma, kuo mes ir užsiimsime. 

Pirmoji paslaptis (toliau - secret 1), guli netoli tos vietos, kur prasidėjo lygis. 

Antrasis (secret 2) guli vandenyje, kur reikės atlikti pirmąjį šuolį.

Salėje su kriokliais, kur reikia atlikti normalų ir ilgą šuolius, apačioje taip pat paimkime kaukolę - (secret 3).

Sekantis (secret 4) yra dideliame tvenkinyje. 

O šalia, povandeniniame tunelyje, galime pasiimti didelę ir mažą pirmosios pagalbos vaistinėles.

Čia aktyvavę svirtį, eikime toliau, užlipkime į viršų ir aktyvuokime kitą.

Sekanti kaukolė  (secret 5) randasi kambaryje su dviem laukiniais šernais. 

Eikime toliau ir už kolonos, dešinėje, paimkime kaukolę  (secret 6).

Tada reikės pralįsti į landą ir suaktyvinti ten esančią svirtį. Pirmiausia lipkime į kairę dėl sekančios kaukolės  (secret 7), o jau po to prie svirties.

Beje, čia Lara suras savo kuprinytę. 

Išlįskime atgal į šviesą ir išklausykime Werner Von Croy pastabų apie kuprinytę (jis, paprasčiausiai pavydi...). Bėkime toliau, pro  užnuodytas strėlytes, o viršuje, už dekoratyvinės tvoros, paimkime paskutinę kaukolę  (secret 8).

Dabar bus prieinamas sudėtingesnis būsimojo lygio variantas, sekančio lygio praėjimas. Von Croy atidarys kaires groteles. Jei norėsime paprastesnio lygio, neimkime paslapties, kol Von Croy neatidarys dešinių grotelių. Tada grįžkime ir paimkime kaukolę.

Išbėgus prie baseino, kairėje, įlįskime į landą, lyno pagalba peršokime į kitą pusę ir aktyvuokime svirtį. Instruktorius, kuris trypė priešais duris, galės praeiti. Eikime į tamsą.

 

Cambodia

2. Race for the Iris

Nusileidus šlaitu, išklausykime instruktoriaus kalbos. Jis pasiūlys parungtyniauti - kas atbėgs pirmas, tas gaus prizą.

*Lengvesnis variantas

Bėkime paskui instruktorių. Jo aplenkti apskritai nėra būtina, tačiau jeigu toli nuo jo atsilikti, jis prikurs visokių gudrybių. Tokių kaip durų uždarymas ir pan. O aplenkti jį galima, jei peršokti per didelę duobę, kai tuo metu Von Croy stengsis ją apibėgti. 

Jei vis dėlto nespėjome praslysti pro paskutines duris, galime jas atidaryti pasikapsčius po dešinėje pusėje esantį langelį.

*Sudėtingesnis variantas

Čia viskas praktiškai yra taip pat, tik lygis yra šiek tiek ilgesnis, kliūtys yra sudėtingesnės, o "senolis" yra truputį piktesnis. 

Bėkime paskui jį pro duris, už posūkio tiksliai peršokime per dvi duobes su smaigaliais. Tada šokime per didelę duobę ir bėkime į arką, dešinėje pusėje. Čia bus dvi durys. Jei dešinės durys yra atviros, bėkime pro jas, bet jei Von Croy sugebėjo jas uždaryti, bėkime pro kairias duris. Prabėkime per griūvantį tiltą ir šokime nusileidimu į priekį, kol neatsidursime ant kieto paviršiaus.

Bėkime toliau. Jei patekome į duobę su šernais, išlipti galima kairėje, už posūkio sienoje.

Kriskime į urvą uoloje ir bėkime koridoriumi iki lygio pabaigos.

Lygis praeitas.

 

King's Valley

3. The Tomb of Set

Sąlyginai praėjo gana daug metų. Lara užaugo, tapo puikia keliautoja ir atvyko į Egiptą pailsėti.

Paimkime kairėje ir truputį atgal, žvakes. Tada eikime pirmyn paskui vedlį su fakelu. 

Pirmoje duobėje paimkime šautuvą, kitoje duobėje yra didelė pirmosios pagalbos vaistinėlė ir skorpionas, trečioje duobėje yra tik skorpionas ir daugiau nieko, naudingo. 

Bėkime toliau ir pažvelkime į pasaulį pikto šuns akimis. Nušaukime šunį ir eikime į priekį iki didelės pirmosios pagalbos vaistinėlės. Nuo jos bėkime į dešinę iki sienos, ten šokime ant žemo bloko. Nuo jo bėkime į kairę, į urvą prie mažos pirmosios pagalbos vaistinėlės (secret 9).

Dabar grįžkime atgal prie durų. Kairėje, tamsoje, paimkime mažą pirmosios pagalbos vaistinėlę ir eikime į vidų. Nedelsiant bėkime žemyn ir duobėje su smėliu, paimkime šovinius (secret 10). Tada grįžkime pas vedlį. Dešinėje ir kairėje nuo jo, pasikniskime mažuose langeliuose. Viename, patraukus rankeną viduje, žemiau esantis kambarys bus užpildytas smėliu. Gausime didelę pirmosios pagalbos vaistinėlę. Nuleiskime tuneliu žemyn ir pasiimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę ir akies dalį.

Dabar bėkime pro atsidariusias duris ir užlipkime ant bloko kambario viduryje. Užšokime ant virvės, įsisiūbuokime ir šokime į praėjimą, esantį sienoje (secret 11). Užlipkime aukštyn į dešinę, šokime ant platformos prie pirmosios pagalbos vaistinėlės. Palaukime, kol praeis besisukantys ašmenys ir šliaužkime į kairę, iš ten šokime į priekį. 

Paimkime žvakes ir nušokime žemyn, o iš ten į koridorių. Koridoriuje nušaukime tris šunis ir tada nušokime žemyn, į kairę (jei šoksime į dešinę, pateksime į duobę su skorpionais).

Paimkime Uzi ir kriskime žemyn. Atsidursime koridoriuje šalia kambario, kuriame paėmėme Akies dalį. Grįžkime atgal į kambarį su virve, bėkime į kambarį už bloko, ten mūsų laukia vedlys. Jis pridegins ant grindų esantį kvadratą ir galėsime paimti antrąją akies dalį. Tada bėkime prie didžiųjų durų kambaryje su virve, sujunkime dvi Akių dalis ir atidarykime duris. Pakeliui nušaukime du šunis ir išeikime į salę su "Sphinx".

Dešinėje ir kairėje, apačioje, paimkime šovinius ir pirmosios pagalbos vaistinėlę, tada bėkime į kairę paskui vedlį. Jis padegs vandenį (benzinas?) ir šiame kambaryje atsidarys durys. Eikime toliau į priekį ir pasukime į dešinę (vedlys vėl eis į kairę, nesijaudinkime dėl to).

Paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę duobėje ir bėkime aukštyn. Patraukime virvę, vedlys apačioje vėl sukels gaisrą. 

Priešais mus atsiras penkios šviesos kolonos. Mums reikia švelniai peršokti per jas visas, kad priešais groteles užsidegtų penki žibintai, tada jos atsidarys.

Kai šokinėjame nuo kiekvieno šviesos stulpo, jei kažkas nepavyksta, jis užsidega. Bėkime iš šio kambario, bėkime žemyn, vėl patraukime virvę ir vėl pradėkime viską iš naujo. Rezultate, paimkime "Endless Sands".

Dabar eikime į kambarį su Sfinksu, į praėjimą kairėje. Ten įkopkime į viršų laiptais kampe ir patraukime svertą. Grotelės apačioje atsidarys, ten rasime šovinius (secret 12). 

Nuo sverto, šokime ant Sphinx'o galvos, atidžiai pereikime į kitą jo pusę ir nišoje pasiimkime šovinius ir didelę pirmosios pagalbos vaistinėlę (secret 13).

Dabar eikime į praėjimą šalia laiptų. Ten vedlys, kuris atveris groteles, išsigąs ir pabėgs. Sekasi jam, Lara gal taip pat norėtų pabėgti, bet kas jai leis. Nušaukime tris skorpionus, o kitame kambaryje idėkime "Endless Sands" į statulos rankas. 

Dabar grįžkime prie Sfinkso ir įlįskime jam į burną.

 

King's Valley

4. Burial Chambers

Iškart, lygio pradžioje, leidžiantis šlaitu, šokime į viršų, į kambarį su pirmosios pagalbos vaistinėle (secret 14). Nusileiskime žemyn, patraukime svertą ir eikime pro groteles. 

Greitai paimkime "Orion Hand" ir šokime į kairę, kitaip Larai pridarys daug skylių. 

Paimkime šovinius (secret 15).

Toliau peršokime per ašmenis. Kambaryje su dviem vazomis sudaužykime vieną kairėje ir pasiimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę. Leiskimės žemyn prie spynos ir mėsmalės. 

Įdėkime "Orion Hand" į spyną ir mėsmalė įsijungs. 

Dabar per ją reikia nušokti iki praėjimo kairėje. Pakeliui galime pasiimti keletą naudingų daiktų.

Bėkime koridoriumi iki kambario kur guli "Horus" statula. Nesiartinkime prie jos (ji nesikandžioja, bet galime atsitiktinai praleisti paslaptį).

Kampuose susirinkime naudingus daiktus. Sekančio kambario tolimame kairiajame kampe, apačioje, yra niša su šoviniais ir pirmosios pagalbos vaistinėle (secret 16). 

Dabar eikime kopėtėlėmis iki Horus statulos, kurią Lara begėdiškai apšvarins. Tada bėkime į šalia esantį kambarį ir stumkime statulą į apskritimą kairėje, jis parodys praėjimą už mumijos. 

Išviliokime mumiją ir bėkimei tenai.

Urve, su nedideliu pastatu, nušaukime du šunis ir bėkime į kairę nuo pastato. Pakilkime laipteliais į viršų. Duobėje, dešinėje, paimkime didelę pirmosios pagalbos vaistinėlę (secret 17). Bėkime aukštyn ir užlipkime tarp dviejų statulų. Sudaužykime vazas, paimkime šovinius ir pirmosios pagalbos vaistinėlę. 

Eikime į kambarį su mumijomis ant grindų ir paimkime "Golden Snake". Iškart atgis mumijos. Sienoje, dešiniau, atsidarys grotos. Bėkime ten, nusileiskime žemyn ir nedelsiant bėkime į kairę, nes iš viršaus nusileis spygliai.

Išlipkime į viršų, tada bėkime prie didelės duobės. Šalia pirmos pagalbos vaistinėlės nušokime žemyn ir bėkime prie tilto. Kitoje jo pusėje nušaukime šunis ir kriskime į liuką. Atsidursime dideliame apvaliajame kambaryje su spygliais.

Pirmiausiai, šokime ant bloko kairėje, o nuo jo į nišą sienoje, ten surasime šovinius (secret 18). Tada šokime į kitą pusę, toliau šokime link spynos. Virš jos lipkime į viršų ir patraukime svertą.

Bėkime į atsidariusias duris, įkopkime į viršų ir patraukime svertą. Dabar viskas, įskaitant ir kambarį, kuriame buvo Lara, pasisuko 90 laipsnių (įdomu, ar ji nestuktelėjo galvą?). 

Dabar išbėkime į salę, leiskimės žemyn ir kriskime į liuką. Paimkime "Sirius Hand" ir išlipkime į viršų. 

Dabar reikia nušokti į kairę, iki atviro praėjimo priešingoje pusėje. Ten traukime virvę ir kambarys vėl pasisuks.

Bėkime į priekį, peršokim per mumiją ir  lipkime į viršų.

Dabar vėl nusigaukime prie spynos ir įkiškime į ją "Sirius Hand". 

Atsiras virvė, kurios pagalba turėsime nušokti iki talismano "Scarab". Paimkime talismaną, bėkime prie už jo esančio tako, nušaukime du šunis, paskiau dar vieną ir įbėkime į urvą. Bėkime į pastatą kairėje. Ten, kambaryje su smėliu, į tam skirtas vietas sudėkime "Scarab" ir "Golden Snake" talismanus.

Pašokinėkime nuo atgimusios mumijos, kol renkasi smėlis ir užlipkime į viršų.

Bėkime į šviesą. 

 

King's Valley

5. Valey of the Kings

Pirmiausia nušaukime keletą nemalonių asmenų, turinčių tokių pačių planų, kaip ir Lara. Tada pasirodys linksmybių kaltininkas - buvęs Laros instruktorius, Werner Von Croy. Jis sės į džipą ir kantriai lauks, kada Lara apieškos vietovę. 

Po to galime susirinkti visus naudingus mums daiktus, kuriuos paliko Laros aukos, bei paslaptis, kurių čia rasime dvi. Naudingiausias daiktas, tai raktai nuo automobilio. Suraskime juos. Urve, kairėje nuo išėjimo rasime šovinius (secret 19).

Į dešinę nuo įėjimo į urvą, galime užlipti ant bloko ir pasikelti aukštyn, ten rasime dar daug ko naudingo (secret 20). 

Po to sėskime į automobilį ir su linksma muzika keliaukime paskui priešininkų džipą. Pakeliui sutiksime priešų, nesidrovėkime, važiuokime per juos. Priešų džipas mėtys granatas, pasistenkime apvažiuoti jas.

Kai pamatysime duobę su akmeniniu tiltu už jos, suvažinėkime banditą ir išlipkime iš automobilio. 

Eikime iki duobės, jos sienomis nusileiskime žemyn. Dešinėje pamatysime siaurą angą. 

Kad pakliūti į ją, reikia laikytis už duobės krašto, greitai atleisti rankas ir kristi žemyn, tada vėl paspausti "X", "į priekį" ir "prisėsti". Ten rasime pirmos pagalbos vaistinėlę ir granatas (secret 21).

Grįžkime į automobilį ir sekime paskui džipą iki lygio pabaigos.

 

King's Valley

6. KV5

Išlipkime iš automobilio, susirinkime šaudmenis ir pirmosios pagalbos vaistinėlę. Tada vėl važiuokime pirmyn paskui džipą. Pravažiuokime tarp dviejų statulų, sekančioje aikštelęje sulaužykime tiltą, ant kurio stovi banditas ir pervažiuokime per jį. Išvažiavime iš aikštelės, dešinėje, yra niša, o joje pirmosios pagalbos vaistinėlė (secret 22).

Eikime toliau (ar važiuokime, kadangi nesvarbu, kur dabar paliksime automobilį). Kairėje nuo vartų, nušaukime banditą.

Dešinėje, lipkime per bloką (gali būti dar vienas  banditas), kriskime žemyn ir bėkime prie vartų. Ten yra dvi pirmosios pagalbos vaistinėlės (secret 23). Tada, pasinaudodami virve, lipkime į viršų ir prieikime prie sverto, kuris atidarys vartus. 

Grįžkime atgal į automobilį ir važiuokime į priekį. Iš karto už vartų, nišoje tarp stulpelių, paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę ir šovinius. Kai važiuosime koridoriumi, iš viršaus pradės kristi dideli smaigai. Ten, iš kur nukris paskutinis smaigas, galime užlipti į viršų ir pasiimti granatas (secret 24).

Aikštelėje su dviem duobėmis, įlipkime į didelę ir paimkime šovinius ir strėles (secret 25), taip kaip padrėme ir su (secret 21). 

Toliau per smėlio kopas iki lygio pabaigos.

 

Karnak

7. Temple of Karnak

Tik tokia patyrusi keliautoja, kaip antai Lara, galėjo atsitrenkti su džipu į kažką, dykumos viduryje.

Lipkime per akmenų užkardą prie obelisko, paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę. Šaudykime į skorpionus (šie skorpionai užkrečia nuodais, dėl ko pradeda svaigti galva ir paprastai tampa labai blogai). Tada bėkime į kairę, užlipkime į viršų, susirinkime naudingus daiktus. Kairėje nusileiskime žemyn, įlįskime į plyšį, ten nušaukime skorpionus ir sudaužykime visas vazas. Dar kartą susirenkam viską kas naudinga (secret 26).

Grįžkime prie obelisko ir eikime į kairę. Dešinėje bus pilkos durys (prisiminkime jas). 

Kur Lara pažiūrės į viršų, ten ir lipkime. Susirinkime šovinius, pasikniskime langeliuose. Pasiimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę, šovinius ir Ritualinę vazą Nr.1.

Tada šokime į baseiną, paimkime ant grindų žvakes ir plaukime į šoninį kanalą. Lubose bus kvadratinė anga, kurioje galėsime atsikvėpti, susirinkti šovinius ir strėles (secret 27).

Tada plaukime toliau, kol dešinėje pamatysime grotas. Kairėje bus nedidelė skylė, pro kurią praplaukus rasime dar keletą naudingų mums dalykų (secret 28).

Dabar grįžkime atgal prie obelisko ir lipkime per skylę kairėje. Bėkime į kairę angą, nušaukime skorpioną, paimkime žvakes ir eikime per praėjimą į didelę salę. 

Kairėje už kolonos yra anga, kurioje rasime šovinius ir žvakes (secret 29). 

Grįžkime atgal į salę. Judėkime lubomis prie mygtuko, priešingoje salės pusėje, tada bėkime į atsidariusias duris, pasikniskime langelyje ir nusileiskime į liuką už nugaros. Paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę.

Tada eikime už kairės statulos ir įkiškime Ritualinę vazą Nr.1 į nišą.

Atsidarys pilkos durys. Bėkime į jas per skylę sienoje šalia statulos.

 

Karnak

8. Great Hypostyle Hall 1

Išbėkime į gatvę. Tiesiai prieš save paimkime šovinius. Kairėje tarp kolonų guli šoviniai ir žvakės (ir priedo - du skorpionai). Bėkime į praėjimą dešinėje, lipkime į viršų ir atidžiai ištyrinėkime kambarį, bus daug naudingų daiktų. Tada pereikime į kairę, šokime prie sienos ir bėkime į dešinę. Pakelkime pirmosios pagalbos vaistinėlę ir šovinius, nušokime žemyn ir pažiūrėkime filmuką. 

Dabar pas Larą vėl pilna priešų, bet juos mes nužudysime vėliau. O kol kas peršokime į kitą duobės pusę ir bėkime į dešinę. Kairėje, paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę ir šovinius, o dešinėje, nusileiskime į apačią.

 

Karnak

9. Sacred Lake 1

Bėkime į priekį ir šokime ant bloko, prie pirmosios pagalbos vaistinėlės. Iš kairės atšliauš krokodilas, nužudykime jį. Bėkime ten, iš kur jis atšliaužė ir šokime į vandenį. Plaukime į kitą pusę, ten bus dar trys krokodilai. Po to bėkime prie praėjimo iš tamsaus akmens, nušaukime šikšnosparnius ir kriskime žemyn. 

Prieš mus bus dvi bambuko ietys. Šokime ant pirmos, pakilkime šiek tiek aukščiau ir peršokime ant antros, tada peršokime dar aukščiau ant platformos. Šliaužkime į plyšį, kol pateksime į kambarį su virve. Traukime ją, atsidarys grotelės po vandeniu. 

Dabar grįžkime atgal prie bambukinių iečių, leiskimės į pačią apačią ir šokime į vandenį. Dugne pakelkime žvakes, pirmosios pagalbos vaistinėlę ir plaukime pro šoninį koridorių į ežerą. Atsikratykime naujos porcijos krokodilų ir plaukime į groteles. 

Ant žemės susirinkime viską, kas bus naudinga. 

Tada po bloku, priešais groteles, patraukime svertą. Įkvėpkime oro ir plaukime į liuką. Toliau koridoriais, ten kur plaukiasi. 

Papulsime į kambarį su veidrodžiu. Veidrodyje pamatysime liuką lubose. Plaukime į jį ir išlipkime iš vandens. 

Bėkime aukštyn, paimkime Ritualinę vazą Nr.2. 

Dabar plaukime pro atsidariusias groteles į Karnako šventyklą.

 

Karnak

10. Temple of Karnak 2

Išlipkime iš vandens, užlipkime į viršų ir išlipkime salėje su statula. Toje vietoje, kur užlipome, dešinėje, po vandeniu, paimkime šovinius. Tada plaukime ten, kur mus išneš srovė. Įdėkime Ritualinę vazą Nr.2 ten, kur ji turėtų būti ir pažiūrėkime filmuką. 

Dabar bėkime vandeniu iki statulos, kitoje patalpoje. Po to į praėjimą už jos. Viršuje išlipkime į dešinę, nusileiskime žemyn ant žemiau esančio bloko ir sunaikinkime krokodilus. Beje, jų ten trys. Trečias slėpiasi kairėje nišoje. Surinkime šovinius ir plaukime į kanalą po kolonomis. Paspauskime mygtuką, plaukime atgal, paimkime Hypostyle Raktą ir Saulės Deivę. Dabar turime grįžti į Didžiąją salę per angą, šalia vienos iš statulėlių, kur mes įdėjome Ritualinę vazą.

 

Karnak

11. Great Hypostyle Hal 2

Čia mūsų laukia samurajai, kurie žino, kaip atmušti kulkas kardais. Nuoširdžiai gerbiu samurajus, tačiau jie pirmieji pradėjo. 

Galime juos nužudyti, pašalindami savo ginklus, kol samurajai apsuka savo kardus ir vėl išsitraukia, ir kai juos susikiša atgal. 

Peršokime per duobę, išbėkime į gatvę ir lįskime į siaurą praėjimą kairėje. Atidarykime duris raktu, kurį radome ir nužudykime du samurajus (kitame kambaryje bus dar vienas). 

Užlipkime į antrą aukštą ir perlipkime lubomis į kitą salę.

Šokime į priekį ir pereikime į trečią salę, prie sverto dešinėje. Už nugaros bus dar du samurajai (Japonijoje jų tiek nėra, kiek Egipte :)). Vėl grįžkime lubomis į antrą salę ir judėkime į kairę. Labai patogu žudyti banditus, kai jie pasikabinę ant lubų. 

Dabar atėjo laikas save išbandyti.

Kas mumyse stipresnis, tinginumas ar godumas? Apačioje, iš samurajų liko keletas naudingų daiktų. Galime juos pasiimti dabar, tačiau tuomet turėsime šliaužti iki čia net iš pirmosios salės. Gerai pagalvokime ar verta. 

Po to bėkime prie akmens kolonoje, šaudykime į jį ir šokime į skylę grindyse, kurią jis padarė. Bėkime toliau. Kairėje bus kambarys, kuriame po stiklu yra "Sun Disk" (Saulės Diskas).

Bėkime pro jį aukštyn, tada lipkime įviršų. 

Priešais mus, bus rankena, kuri siją pasuka smailiu galu iki stiklinio gaubto. Pasukime rankeną prieš laikrodžio rodyklę vieną kartą, kitame kambaryje - du kartus, trečiame - vieną kartą. Grįžkime į kambarį su stiklu ir patraukime virvę. 

Paimkime Saulės Diską ir nusileiskime į atsidariusį liuką.

 

Karnak

12. Sacred Lake 2

Bėkime prie ežero. Inventoriuje, sujunkime Saulės deivę ir Saulės diską. Tarp kolonų, stulpelyje, panaudokime Saulės Talismaną. Atsidarys trys praėjimai. 

Kairiame, apačioje, rasime šovinius ir pirmosios pagalbos vaistinėles. O už povandeninio koridoriaus durų, bus šoviniai, didelė pirmosios pagalbos vaistinėlė ir strėlės (secret 30). Dešiniam praėjime rasime mažą pirmosios pagalbos vaistinėlę.

Viduriniame praėjime yra perėjimas į didžiąją salę. Kairėje pusėje matosi anga. Ten guli keletas naudingų daiktų. 

Lipkime į viršų, kabinkimės už lubų ir judėkime prie tolimos sienos salėje. Griebkime už praėjimo krašto ir įlipkime į vidų. Kairėje paimkime šovinius, dešinėje pakilkime į viršų.

Šokime į priešingą pusę, eikime į kairę ir šokime į praėjimą. Nušaukime peles, atidžiai nusileiskime žemyn. Kairėje paimkime Uzi ir žvakes. 

Išeikime į salę ir bėkime pirmyn.

 

Karnak

13. Tomb of Semerkhet

Ot tai, vidury dienos išdūrė... Galime rėkauti, daužyti indus, traiškyti tarakonus. Deja, tarakonai, kurie iš tikrųjų yra vabalai, apskritai nesitraiško, o Laros batus prakanda kiaurai. Todėl greitai bėkime kambariu pirmyn ir kabinkimės už kopėčių lubose ir nusigaukim kuo toliau iš čia.

Griebkimės už ieties ir nusileiskime vienu lygmeniu žemiau. Sudaužykime vazas, paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę. 

Imkime žvakę ir apšvieskime patalpą. Vabalai nekandžios, kol žvakė yra mūsų rankose. Apačioje, pasikuiskime trijuose langeliuose. O kol kažko ieškome, žvakę turėsime numesti ir vėl pakelti. Viename iš langelių rasime vieną mažą pirmosios pagalbos vaistinėlę (tuo pačiu, per visą buvimo laiką apačioje, nuo vabalų, išnaudosime jas tris). Tada pasikelkime aukštyn ir eikime į atsidariusį praėjimą.

Stumkime duris ir įeikime į salę su Senet žaidimu. Kairėje pusėje užlipkime laiptais į viršų ir paimkime šovinius su pirmosios pagalbos vaistinėle (secret 31). 

Tada bėkime į praėjimą kitoje lauko pusėje. Užlipkime į viršų ir eikime į kambarį su dviem baseinais, dviem šunimis ir trimis langeliais su ugnimi. Pasikuiskime langeliuose. Kairiame langelyje rasime pirmosios pagalbos vaistinėlę, langelis dešinėje išjungia ugnį viduriniame langelyje, vidurinis atsidaro praėjimą dešinėje pusėje. Eikime tenai, čia rasime jau šešis langelius. Jei atsistoti veidu taip, kaip įėjome į kambarį, langeliai išdėstyti taip:

1 - 2

6 - 4

3 - 5

Pirmame - šoviniai.

Antrame - vaistinėlė.

Trečiame - atjungiame ugnį 4-tame

Ketvirtame - atjungiame ugnį 5-tame

Penktame - perkeliame blokus prieš tai esančiame kambaryje ir perjungiame ugnį 6-tame

Šeštame -  atidarome išėjimą iš šio kambario

Nusigaukime iki jo laiptais prie lubų, užlipkime pakeltais blokais vienu aukštu aukščiau. Kairėje pasikuiskime langelyje, tada bėkime į priekį, iki krašto. Pasikabinkime ant jo rankomis. Persikelkime į dešinę prie nišos sienoje. Ten yra šoviniai ir didelė pirmosios pagalbos vaistinėlė (secret 32). Tada leiskimės į pačią apačią ir paimkime Senet žaidimo taisykles. 

Dabar atėjo laikas pažaisti žaidimą Senet. Grįžkime prie lauko ir įlipkime į atsidariusį liuką. Iš sienos priešais, pasirodys  "Semerkhet" galva, su kuria turėsime žaisti. Priklausomai nuo to, kuris iš mūsų laimės, klostysis tolimesni įvykiai. Jei laimėsime mes, tada bus lengviau pereiti šį lygį, tačiau tuo pačiu metu bus beviltiškai prarastos penkios paslaptys. Čia sunkiausia pralošti, bet manau, kad viskas bus gerai.

Taigi, laimi tas, kuris pirmas pašalins visus savo žetonus iš žaidimo lauko. Dėl to, reikia juos perstumti ant paskutinio kvadrato. Kvadratų skaičius, ant kurių persistumia žetonas, lemia juodos ir baltos lazdelės, kurias žaidėjai suka pasikeisdami. Lusto spalvą lemia spalvoti kvadratai šalia lazdelių, ant kurių turėtų būti dedami žetonai. Jei iškrenta visos juodos lazdelės, žetonas juda per šešis kvadratus, o žaidėjas turi dar vieną metimą. Jei žetonas krenta ant priešininko žetono, jo žetonai grįžta į pradžią. Sėkmės!

 

Jei laimėjome mes:

Bėkime iš salės į dešinę, užlipkime aukštyn, šokinėkime blokais iki praėjimo kitoje pusėje ir leiskimės žemyn. Nušaukime šunis, sudaužykime vazas, susirinkime visą gėrį ir nušaukime dar kelis šunis. Nusileiskime į kambarį su vabalais, greitai bėkime į priekį ir užlipkime ietimi į viršų. Toliau, bėkime per kambarį su veidrodžiais prie kitos  ieties ir vėl lipkime į viršų. Šokime į kambarį su dviem skryniomis, susirinkime strėles ir šokime į kitą praėjimą. Stumkime žaidimo žetonus į atitinkamus spalvų kvadratus. Grįžkime į kambarį su veidrodžiais, nušaukime šunis ir lįskime po karstu. Štai viskas.

 

Jei laimėjo galva:

Čia viskas yra daug sudėtingiau. Šokime į atidarytą liuką, kairėje nuo išėjimo. Nučiuožkime veidu į priekį žemyn ir antrojo nusileidimo pabaigoje, šokime į priekį, tada griebkimės už praėjimo krašto. Leiskimės ietimi žemyn ir susirinkime gėrybes (secret 33). Grįžkime prie nusileidimo, pabaigoje šokime ir kabinkimės prie kitos ieties. Nusileiskime viena pakopą žemiau, pakelkime šovinius ir pirmosios pagalbos vaistinėlę. Toliau, nusileiskime salėje. Tada šokime į kairę ir bėkime prie laiptų. Kambaryje su svertu, nušaukime šunis. Tada stumkime žetoną iš nišos sienoje prie sverto ir palikime ją tarp dviejų plaktukų. Patraukime svertą, žetonas atsidarys, pakelkite vieną dalį "Ba Kartu Shi". Tada grįžkime į salę, šokime ant virvės, o nuo jos iki oranžinių durų kitoje salės pusėje. Už durų paimkime strėles ir pirmosios pagalbos vaistinėlę (secret 34).

Tada nusileiskime į apačią ir vėl pakilkime laiptais į dešinę. Lipkime į tamsiąją aikštelę. Kairėje yra siauras praėjimas, lįskime ten. Čia taip pat yra žetonai ir plaktukai ir mes jau žinome, ką reikia daryti. Paimkime antrąją "Ba Kartush" dalį.

Leiskimės žemyn. Ten galime pašaudyti į šunis, sudaužyti vazas ir pasiimti keletą naudingų dalykų. Grįžkime į salę ir lipkime laiptais prie ieties. Iš ten į viršų, susirinkime šovinius ir strėles.

Tada eikime žemyn. Sujunkime "Ba Kartush" abi dalis ir atsidarykime duris. Už nugaros atsiras šunys, nušaukime juos ir eikime pro duris. 

Čia rasime šiek tiek sudėtingesnę galvosūkio versiją su žetonu ir plaktukais. Bėkime prie sverto sienoje, nuleiskime jį, tada greitai bėkime į kitą kambario galą, lipkime į viršų ir stumkime žetoną prie plaktukų. Laiko turėtų būti pakankamai. Tada greitai šokime (geriau į šoną) ir paimkime Ra Kartush.

Išeikime prie antrų durų (jei esame apačioje, tada lipkime per landą dešiniau nuo sverto). Atidarykime duris ir eikime į vidų. Ugninė dvasia tuoj pat pradės mus persekioti. 

Yra du būdai jos atsikratyti. Pirmasis - tai bėgti į dešinę, į kitą kambarį, nuspausti svertą ir išleisti ledinę (ar vandeninę?) dvasią ir išsisukti nuo jų abiejų, kol jos sunaikins viena kitą. 

Ir antrasis - bėgti atgal prie pirmųjų durų ir šokti į žemiau esantį vandenį, kas, manau, yra daug lengviau.

Šokinėkime virvėmis į kitą kambario galą, paimkime granatas ir šovinius (secret 35). Tada vėl ant virvės ir į praėjimą dešinėje. Bėkime prie ieties, šaudykime į peles, pakilkime aukščiau ant aikštelės. Šokime ant sverto į kairę ir nuleiskime jį. Tada pakilkime vėl ant šios platformos ir šokime į dešinę. Pasikuiskime langelyje. Numeskime žemyn, surastą deglą ir leiskimės žemyn paskui jį.

Uždekime deglą ir dar du praėjimo sienose. Šokime į atsidariusį liuką grindyse ir bėkime per ašmenis. Per ašmenis galima pereiti be praradimų, jei atsargiai prisiartinti prie jų ir paspausti "kūlverstis". Eikime į kambarį su pirmosios pagalbos vaistinėle, šoviniais ir žvakėmis (secret 36)  ir vabalais.

Beje, vabalai labai greitai bėgioja sienomis, taigi mums reikia labai greitai bėgti. Laimei, nereiks dar kartą šokinėti per ašmenis. Dabar, virvėmis, reikia grįžti į viršų, toliau ietimis ir t.t . Kitoje pusėje šokime į praėjimą ir lįskime į liuką. Už nugaros patraukime svertą ir užlipkime ant iškilusio bloko. Viršuje yra dar vienas liukas. Ten yra šoviniai, strėlės ir didelė pirmosios pagalbos vaistinėlė (secret 37). 

Bėkime toliau koridoriumi ir eikime pro duris. 

 

Karnak

14. Guardian of Semerkhet

Šokime į liuką šalia karsto ir per ašmenis bėkime į kambarį su žemėlapiu ant grindų. Ten į kairę, į praėjimą ir toliau į siaurą landą dešinėje. Pateksime į kambarį, pilną peilių, su "Golden Vreus". Kitame kambario gale yra durys, užsidarančios pusiaukelėje. Pasukime ratą šalia mūsų 6-7 kartus ir greitai bėkime platformomis prie durų, nerkime po jomis ir nedelsdami bėkime toliau, priešingu atveju peiliai mus supjaustys. Paimkime Vreus nuo sienos pusės, nes iš kitos pusės taip pat yra ašmenys. Grįžkime į kambarį su žemėlapiu. Beje, grindų duobėse taip pat yra ašmenys.

Dabar panaudokime Vreus spynoje ant sienos, žemėlapyje atsidarys piramidė, o joje "Guardian Key", pasiimkime jį ir panaudokime kitoje spynoje, šalia. Nusileiskime pro liuką ir bėkime į didelį koridorių. Bėkime dešinėn prie mažos pirmosios pagalbos vaistinėlės,  šalia jos kabinkimės prie lubų ir judėkime atgal prie landos, esančios kairėje. Ten pasikuiskime langeliuose ir palaipiokime per skrynias, ten rasime keletą naudingų daiktų (secret 38). 

Dabar grįžkime į koridorių ir bėkime į kairę. Koridoriaus gale yra durys, šalia svertas, kol kas jo nelieskime. Kai tik prieisime prie durų, iš ten išbėgs milžiniškas jautis - tai Semerkhet sargas. Bėkime į kambarį, iš kurio jis išbėgo. Ten, mažame kambarėlyje, kuriame ant grindų bus pirmosios pagalbos vaistinėlė, pasikuiskime langelyje, ištraukime iš ten fakelą ir tada bėkime ten, kur jį galima užsidegti. Grįžkime atgal į tą pačią patalpą, uždegime ant sienų esančius šviestuvus, šalia atsidarys durys. Už jų rasime šovinius, strėles, pirmosios pagalbos vaistinėlę (secret 39) - ir paslėptas kankinimo priemones. Iš pjedestalų, ant kurių guli daiktai, išlenda ašmenys. Paimti daiktus galima tik stovint priešais sieną, nes iš kitos pusės taip pat yra ašmenys. Kai nušokame nuo pjedestalo, iš viršaus nukrinta spygliuotas rutulys. Tikiuosi, viskas gerai :)

Dabar bėkime į koridorių ir į dešinę. Pabaigoje yra durys, stokime šalia jo ir atšokime, kada atbėgs jautis, jis jas sulaužys. Kitame kambaryje yra trys kolonos, su akies vaizdais. Mes turime padaryti tą patį su kolonomis, kaip padarėme su durimis. Kai jautis jas sudaužys, atsidarys dvi durys. Bėkime į dešines, užlipkime aukštyn. Antrame aukšte esančiame kambaryje pasiimkime naudingus mums daiktus. Atsargiai, spygliuotas rutulys. 

Tada bėkime į kitą pusę. Lubose yra liukas, įlipkime į jį, pažvelkime į lubas, ten kur šviesūs kvadratai, iškris spygliuoti rutuliai. Tai (secret 40). Pagalvokime, ko mums labiausiai reikėtų, nes kai paimsime vieną daiktą, likusieji sudegs. 

Tada leiskimės žemyn ir bėkime pro kaires duris ir lįskime iki lygio pabaigos.

 

Karnak

15. Desert Railroad

Atidarykime vagono duris netoliese esančia svirtimi, ir eikime į kitą vagoną. Kairėje bus trys durys, už jų dėžės. Dėžėse bus naudingi daiktai, išskyrus trečią dėžę. Eikime į priekį, nušaukime samurajų. Peršokime į atvirą vagoną, nušaukime dar du samurajus ir nuo jo lipkime aukščiau. Nušaukime dar du banditus ir šokime į pirmą atsidariusį liuką, ten yra šovinių apkaba, kita bus dėžutėje, bet ten bus ir samurajus. Dabar bėkime toliau, iki vagono su žaliu audeklu. 

Vagono kraštu persikelkime ant paskutinio vagon. Pasikabinkime nuo jo galo, po mumis atsidarys durys. Atleiskime rankas ir griebkimės už  praėjimo krašto. Viduje rasime pirmosios pagalbos vaistinėlę, šovinius ir strėles (secret 41).

Dabar vėl lipkime ant vagono stogo, bėkime iki jo vidurio ir pasikabinkime dabar iš dešinės pusės, lipkime į dar vieną praėjimą, jo viduje paimkime šovinius ir svarbiausia - laužtuvą. Čia pat panaudokime laužtuvą sugadintame sverte. Nušaukime banditą, šokime ant žalio vagono, persikelkime prie kito vagono, lėtai šaudydami į banditus. 

Kairiajame kampe yra durys, kurias galima atidaryti laužtuvu, už jų dėžėse rasime granatsvaidį ir granatas (secret 42). 

Dabar turime grįžti į pirmąjį vagoną. Sutiktus banditus galite tiesiog ignoruoti.

Pirmame vagone atidarykime su laužtuvu dėžę ir paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę (secret 43).

Tada, tuo pačiu laužtuvu,  pasukime sugadintą svertą. 

Bėkime, pro atsidariusias duris, prie lokomotyvo.

 

Alexandria

16. Alexandria

Čia prasideda patys gražiausi lygiai.

Tamsiame kampe nužudykime porą skorpionų ir pasiimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę. Išeikime į aikštę. Kairėje bus banditas, jis nubėgs į mažą patalpėlę dešineje, kur bus dar du jo bendrai. 

Dabar eikime į Aleksandrijos biblioteką (jei apeiti ją iš kairės, galime pasiimti šovinius ir pasigėrėti motociklu (kuriuo vėliau Lara važinėsis). Ten mūsų laukia Jean-Yves. Kai pakalbėsime su juo, pasiimsime strėles, šovinius ir lazerinį taikiklį, o tamsiame kampe, už lentynų, rasime šovinius šautuvui.

Išeikime ant balkono. Kairėje nužudykime du banditus ir dešinėje šokime ant kaimyninio pastato balkono. Prisikabinkime prie stogo krašto, apeikime už kampo ir kabinkimės prie sverto. Dabar eikime į namelį ir nušaukime banditą. Paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlęį ir strėles (secret 44). Vėl pasikalbėkime su Jean, išeikime iš bibliotekos ir eikime į skersgatvį kairėje.

 

Alexandria

17. Coastal Ruins

Bėkime laiptais, dviem žingsniais žemiau, tamsoje, paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę. Toliau, šalia palmės, eikime į praėjimą iki iškabos su užrašu "Egipto nuotykis". Ten dar yra ženklas, kuriame rašoma "No Entry" (na ir kas?  metro, prie išėjimo, taip pat būna parašyta "No Entry", bet kodėl išėjimas - ne įėjimas? :)) Šaudykime į lentas ir užeikime į vidų. Bėkime kambarį su piramide, kairėje prieikime prie sarkofago. Baisu? Nesijaudinkime, jis yra netikras :) Bėkime į praėjimą su mumija, sulaužykime lentas ir eikime į vidų.

Tai pirmas išlikimo atrakcionas. Mums reikia nušokti iki arbaleto, ir nepakliūti ant smaigalių, kurie yra matomi tik veidrodyje. Poto grįžkime atgal prie piramidės, sujunkime arbaletą su taikikliu ir bėkime į dešinį iš dviejų praėjimų. 

Tai antrasis išlikimo atrakcionas. Mums reikia nužudyti visus taikinius. Jei norime, galime pasitreniruoti taiklume, jei nenorime - šaukime sprogstančia strėle ir vienu metu nužudysime visus taikinius. Nušokime žemyn ir pasiimkime Žetoną. Išlįskime praėjimu į kairę. Dabar bėkime į kambarį, šalia to, kuriame paėmėme arbaletą. Įdėkime žetoną į automatą ir pakilkime virve į viršų..

Pakelkime Sulaužytą Rankenėlę, ir jos pagalba, iškrapštykime kablį iš sienos. Dabar išeikime iš kambario ir bėkime į praėjimą dešinėje, ten po grotelėmis paimkime raktą nuo vartų, pasinaudodami kabliu su lazdele (nepamirškime pakelti raktą už nugaros). Dabar bėkime į gatvę su palmėmis ir į dešinę, į dešinį praėjimą prie vandens rezervuaro.

Lįskime į angą sienoje, pakilkime laiptais aukštyn, po poros posūkių atsidursime labai gražioje vietoje, netoli jūros, su šiltu vandeniu, saule ir įėjimu į kelis lygius vienu metu. Apibėkime aplink kalvą ir įeikime į pastatą. Iš priekio atbėgs du skeletai. Juos galima nužudyti viena sprogstama strėle. Bėkime aukštyn ir atidarykime su raktu vartus. Dabar pasiruoškite tam, kad visą laiką reikės bėgioti, po kelis kartus, iš lygio į lygį.

 

Alexandria

18. Catacombs

Bėkime per kambarį su uždarytomis durimis į kambarį, su nusileidžiančiomis grindimis, paspauskime mygtuką ir grįžkime atgal į Coastal Ruins lygį. Tada leiskimės į apačią po kabančiu akmeniu. Mums reikia į praėjimą po akmeniu, tačiau ten dar negalima. Paimkime fakelą ant laiptelių, uždekime jį, prieikime prie virvės, ant kurios kabo akmuo, pašokime, virvė uždegs ir akmuo nukris.

Dabar jau galima. Lipkime į praėjimą, atidarykime groteles ir eikime į Catacombs lygį. Traukime koloną ant tamsaus kvadrato grindyse, tada vėl bėkime į kambarį su nusiledžiančiom grindimis, per Coastal Ruins lygį.

Dabar stumkime "kokį tai daiktą" dešinėje į kambarį, su durelėmis, iki galo. Durys atsivers ir iš to, "kokio tai daikto", išlėks galva ir mus persekios. Bėkime į atsidariusį praėjimą (nepatekime į duobę su poliumi, ten labai gilu). Eikime tiesiai (arba į dešinę) į praėjimą ir atsistokime už paukščio skulptūros, galva į ją įskris ir išnyks.

Dabar, poliumi, leiskimės į apačią ir bėkime prie sverto. Patraukime jį, tuomet pakils sienos. Prieikime prie krašto, apžvelkime viską aplink, paskui įsibėgėkime ir šokime ant virvės. Tada nuo jos iki antrosios, tada į siaurą angą kairėje, po lubomis. Nusileiskime šiek tiek žemiau, paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę, šovinius ir žvakes (secret 45). Tada, neišeidami į salę, eikime laiptais į viršų, sudaužykime ąsočius, paimkime šovinius ir kriskime į vandenį.

Kairėje išlipkime iš vandens, nužudykime skeletą ant platformos. Šokime išilgai sienos prie sverto kampe, nuleiskime jį. Šokime  toliau, sudaužykime vazą, paimkime šovinius. Lubomis pereikime, išilgai lubų, prie antrojo sverto. Kai artėsime prie sverto, išlėks galva. Paukščio figūrėlė bus povandeniniame kambaryje, už nugaros, truputį kairiau. Tik pasistenkime neuždusti, kol galva suksis aplinkui figūrėlę.

Dabar reikia pereiti visą kelią iki sverto. Šokime per centrinę platformą, per naujai atsiradusius blokus, iki praėjimo. Ten ant rankų pereikime už kampo ir bėkime į salę su Trident. Susprogdinkime tris skeletus (skeletus galima sprogdinti, kai jie dar nėra pakilę). Paimkime Trident, šokime į dešinę, šaudykime į vazas. Paimkime, tai kas atsiranda šalia jų. Tada eikime į priešingą pusę, ten pasiimkime didelę pirmosios pagalbos vaistinėlę.

Nužudykime dar tris skeletus ir eikime į tolimiausią praėjimą kairėje, ten nusileiskime žemyn ir susirinkime gėrybes (strėles, šovinius šalia laiptų, kitus šovinius vazoje, kairėje). Pakilkime aukštyn ir praėjime šalimais, taip pat į viršų, į kambarį su antruoju Trident. Pakilkime poliumi į viršų, sudaužykime vazas, paimkime strėles, tada pakilkime dar aukščiau. Bėkime į priekį ir atsidursime beveik pačioje šio lygio pradžioje. Leiskimės poliumi žemyn, nužudykime skeletą, vėliau dar du apačioje.

Šokime ant kopėčių dešinėje ir leiskimės žemyn į praėjimą dešinėje, šalia balos. Įbėkime į koridorių. Kairėje yra praėjimas, bėkime juo toliau, ten dešinėje bus dar vienas. Įeikime į jį, nužudykime skeletą, paimkime Uzi šovinius. Tada bėkime į pirmąjį praėjimą, nužudykime du skeletus ir lipkime aukštyn.

Pakelkime šovinius ir pirmosios pagalbos vaistinėlę dešinėje ir bėkime į tolimiausią, kairį, kambario kampą (dešiniajame kampe yra du šovinių paketai). Lipkime į viršų kopėčiomis ir paimkime trečiąjį Trident. Nusileiskime atgal ir bėkime prie grotelių dešinėje, šalia jų nusileiskime į apačią ir eikime į "liftą". Jis pakels mus į kambarį su ąsočiu, kuriame rasime pirmosios pagalbos vaistinėlę, šovinius ir strėlės (secret 46). Tada, kairėje, nusileiskime žemyn, vėl pakilkime kopėčiomis į viršų, šokime iki virvės, po to toliau ir į praėjimą kolonoje.

Pakilkime ietimi į viršų, nužudykime skeletą, besiilsintį šalia puodų. Toliau laiptais, ten dar yra keletas besideginančių saulės spinduliuose. Tik jų dabar nelieskime ir ketvirtojo Trident, taip pat nelieskime. Kai tik išlysite, priešais mus voliosis kaulai, šiame kambaryje yra penki tokie kauleliai, juos reikia visus sušaudyti. Norint tai padaryti reikia atsistoti šalia jų, išsitraukti šautuvą, pasilenkti ir šaudyti.

Kai tik sutrupinsime visus kaulus, šalia Trident kairėje, atsidarys liukas, ten yra strėlės (secret 47), mums parodys, kai atidarys durys. Bėkime atgal, leiskimės žemyn į kambarį su daugybe platformų ir virve. Šokime į kitą pusę, eikime per duris ir paimkime viską, ką rasime (secret 48). Tada bėkime prie Trident, paimkime jį, lipkime į viršų, atidarykime dvejas duris ir bėkime į Coastal Ruins lygio pradžią. Juo bėkime į Catacombs lygio pradžią ir iki salės su dviem virvėm. Vėl šokime ant kopėčių dešinėje, nusileiskime žemyn ir bėkime į centrinį praėjimą. 

Lygis praeitas.

 

Alexandria

19. Temple of Poseidon

Šalia paukštelio statulos (netrukus mums jos prireiks) leiskimės žemyn  ir bėkimei į pirmą praėjimą kairėje. Ten, į kairę, nuo Poseidon galvos, lipkime į viršų, nužudykime skeletą ir pastatykime pirmąjį Trident ant statulos. Nusileiskime žemyn. Dabar, iš Poseidon burnos, liejasi vanduo  ir matosi joje kažkas baltos spalvos. Tai - galva, kuri išskris, kai tik priartėsime arčiau. Prisiminkime, kur yra paukštelis. Bėkime atgal į apačią pro centrinį praėjimą.

Poliumi pakilkime aukštyn, nužudykime skeletus, dešinėje sudaužykime vazą, paimkime šovinius ir strėles. Tada įdėkite antrą Trident į Poseidon'o lazdą. Tada bėgame į trečiąjį praėjimą, ten kairėje, yra anga sienoje, po ja užsidega ugnis. Reikia atsistoti prie sienos, švelniai judėti į praėjimą ir užsikabinti už pačio krašto, tada pajudėti į dešinę ir pakilti į viršų. Nužudykime skeletus, sudaužykime vazas, uždėkime trečiąjį  Trident.

Eikime į likusį praėjimą. Ten kambaryje su kolonomis nušokime žemyn, dešinėje pusėje, už nugaros rasime strėles ir pirmosios pagalbos vaistinėlę (secret 49). Išlipkime į viršų ir eikime toliau. Lįskime į angą po galva. Dešinėje pusėje esančiame kambaryje, eikime tarp žiburių iki vazų, sudaužykime jas ir paimkime šovinius su strėlėmis. Už nugaros atsiras skeletas, nužudykime jį.

Dabar eikime prie statulos, uždėkime Trident ir grįžkime atgal į kambarį su keturiais praėjimais. Nušokime žemyn. Išnerkime kambaryje su dviem praėjimais. Eikime į bet kurį iš jų, nužudykime skeletą ir judėkime toliau. Neužeidami į kambarį su veidu ant grindų, sudaužykime vieną iš vazų. Joje paukštelis. Nušokime žemyn ir bėkime link jo, dvi pasirodžiusios galvos, išnyks. Tada bėkime pirmyn prie skrynios, ir paimkime LeftThor Gountlet (kairę Thor pirštinę, su ja galima judinti labai didelius daiktus). Šalia atisidarys du praėjimai, bėkime į bet kurį ir lįskime į praėjimą. 

Lygis praeitas.

 

Alexandria

20. The Lost Library

Šis lygis yra pakankamai ilgas. Išbėkime į salę su dideliais vartais ir bėkime į vidurines duris kairėje. Ten yra polius. Juo turime nusileisti į apačią, bet šią užduotį sunkina ašmenys tarp pakopų. Pagal įdėją, reikia leistis žemyn, kada peiliai yra kampe. Tai nelabai padeda, taip kad teks naudoti vaistinėles... Į apačią leistis dar yra vadinamos "gėlytės", bet kai vėliau reikės pakilti į viršų... Taigi nusileiskime (jei neisime kiekvienoje pakopoje pasiimti šovinių ar vaistinėlių, prarasime mažiau sveikatos). Bėkime koridoriumi iki antrojo poliaus. Štai čia reikia lipti per ašmenis, bet, laimei, čia nereikia naudoti poliaus. Įeikime į kambarį, pasirodys geležinis riteris, jį reikia nužudyti, šūviais į kristalą ant jo krūtinės. Tai galima padaryti ir su pistoletais. 

Tada eikime už kairio dantračio, švelniai nusileiskime po juo esančia sienele. Čia yra pirmosios pagalbos vaistinėlė ir šoviniai (secret 50). Tada paimkime Auksinę Žvaigždę.

Laiptų kairėje užlipkime aukštyn, ten nužudykime riterį, eikime toliau ir nužudykime dar vieną. Leiskimės į liuką ir sekančiame kambaryje, mūsų laukia geležinis raitelis. Susidoroti su juo yra gana sunku (jei naudoti pistoletus, o kaip su kitais ginklais, aš nežinau). Mes turime stovėti labai arti (!!!) prie jo žirgo galvos ir šaudyti, atsitraukiant atgal. Kai atsiremsime į sieną, padarykime kūlverstį, didelį šuolį atgal ir vėl judėkime atgal ir šaudykime, kol jis nukris nuo žirgo. Tada iš karto šaudykime jį, kitaip jis atsisės ant arklio ir viską turėsime pradėti iš naujo. Jis pradės persekioti mus, toliau viskas taip pat, kaip ir su riteriais (šaudome į kristalą ant riterio krūtinės). Kai jis prapuls, paimkime Raitelio Akmenį. Bėkime į šalia esantį kambarį. Ten ant sienos yra grotelės, o kairėje - rutulys. Šaudykime į jį - grotelės atsidarys, o už jų yra pirmosios pagalbos vaistinėlė ir įvairūs šoviniai (secret 51). (Galima sukeisti visus  veiksmus vietomis ir šaudyti į raitelį iš paslapties vietos, su strėlėmis į kristalą ant jo krūtinės. Tiesa, po to vistiek turėsime nusileisti į apačią, kad jį pribaigti. Bet sutaupysime daug sveikatos).

Dabar bėkime aukštyn ir panaudokime Raitelio Akmenį spynoje, prie grotelių. Patraukime virvę, atsidarys povandeninės durys. Dabar grįžkime į kambarį, kuriame paėmėme pirmąją žvaigždę, ten bėkime į  kairį praėjimą, šalia grandinių. Atidarykime liuką ir plaukime į kambarį su dviem Auksinėmis Žvaigždėmis. Paimkime jas ir grįžkime į salę su dideliais vartais.

Bėkime į pirmąsias duris, iš dešinės, nuo vartų, papulsime į planetariumą. Į langus įdėkime tris žvaigždes, atsidarys keletas grotelių. Dabar turime perstūmti gaublius ir juos sudėlioti tokia tvarka, kokia planetos tariamai stovėjo, kada žmonės galvojo, kad Žemė yra Visatos centras.

Taigi, mėlynasis gaublys, tai Žemė - stumiame į centrą, tada pilkas - mėnulis, žalias - Venera, raudonas - Marsas, geltonas - Saulė. Atsidarys durys šalia saulės. Bėkime ten, daužykime vazas ir atsidursime kambaryje su galvosūkiu. Priešais yra 7 gyvatės statulos, už kiekvienos iš jų yra svertas. Kiekviena gyvatė yra sujungta juostelėmis, suformuojančiomis septynių kampų žvaigždę, su dviem kitais. Ši žvaigždė ant grindų yra nupiešta taip, tarsi viena lūžtanti linija. Būtina bėgti per šią liniją ir pakeliui paspausti visus svirtus. Pradėkime nuo gyvatės, esančios tiesiai priešais įėjimą.

Jei kažkas nesigavo, dešinėje nuo įėjimo, yra maža platforma, išjungianti visas gyvates. 

Tada užlipkime ant pasirodžiusių blokų ir bėkime į kambarį su ritiniais. Eikime toliau per jį iki mėlynųjų durų, atidarykime jas ir eikime į balkoną. Eikime į dešinę ir toliau į pirmąsias duris.

Šokime ant nusileidimo nosimi į priekį ir užšokime ant kopėčių priekyje. Užlipkime ant liūto galvos (taip, atrodo, kad tai liūtas). Tada šokime tiesiai ant briaunos, ten yra strėlės ir pirmosios pagalbos vaistinėlė (secret 52). Leiskimės žemyn, šokime ant šlaito ir ant sverto. Nuleiskime jį. Užlipkime ant blokų ir šokime į praėjimą, tada ant antrojo liūto galvos. Patraukime virvę, tada atbuli šokime ant liūto veido, kabinkimės rankomis už krašto. Po to griebkimės už liūto burnos krašto ir įlipkime į vidų prie poliaus (kai patenkate į burną, paspauskite "sėdėti", kitaip nukrisime į apačią).

Lipkime poliumi į viršų ir eikime į dešines groteles, ten paimkime Pharos'o Koloną. Jei pasirodys ugninė galva, atidarykime liuką ir paleiskime bėgti iki baseino. Tada eikime pro antrąsias groteles. Paimkime deglą, atsistokime ant apvalių grotelių, ant pjedestalo  užsidegs ugnis, uždekime deglą. Tada kitame kambaryje, meskime jį ant medinių grindų, kai jos sudegs, šokime žemyn. Ant grindų paimkime Muzikinį ritinėlį (Lara pati pažiūrės į jį) ir eikime praėjimu sienoje, iki lygio pradžios. Tada per planetariumą ir kambarį su gyvatėmis, vėl balkonu, iš ten į kairę į kitas duris. Ant pjedestalo panaudokime ritinėlį ir sugrokime arfa. 

Bėkime pro atsidariusias duris iki virvės, traukime ją ir toliau bėkime į atsidariusius vartus.

 

Alexandria

21. Hall of Demetrius

Išeikime į salę su dideliais paveikslais ir dviem praėjimais, kairėje ir dešinėje. Bėkime į dešinę ir paimkime Pharos'o Mazgo viršutinę dalį. Tada eikime į antrąjį praėjimą. Bus trumpas filmukas su Van Croy. Nužudykime tris banditus (geriausiai apnuodytomis strėlėmis) ir bėkime aukštyn. Ant grindų, šalia žibinto matosi pabraižymai. Stumkime žibintą - atsidarys durys, eikime pro jas ir kriskime į vandenį. Tai jau Coastal Ruins lygis. Išlipkime iš vandens ir surinkime strėles, pirmosios pagalbos vaistinėlę ir "Von Kroy" akinius (kodėl jų reikia, lieka paslaptis...) (secret 53).

Išlipkime į viršų tarp kolonų ir bėkime prie vandens.

 

Alexandria

22. Pharos, Temple Of Isis

Plaukime aukštyn atsikvėpti. Paskui mus plaukia ryklys. Jį galima nušauti nuo sausumos, periodiškai lipant į vandenį ir išlipant. Jei viską daryti greitai, jis nespės nukasti Larai kojų. Plaukime į du mažus praėjimus kairėje. Dešinėje, povandeninių rūmų antrajame aukšte, panaudokime Pharos Mazgą ir Pharos Koloną. Po to plaukime į atsidariusius vartus apačioje.

Lipkime laiptais į viršų, nužudykime skeletą, šokime į vandenį ir plaukime į povandeninį kambarį su trimis durimis. Toliau plaukime į dešinį kambarį ir išnerkime kambaryje su trimis praėjimais. Atskris Harpija, nužudykime ją (4-5 šūviai iš šautuvo). Tada sudaužykime dėžes ir surinkime visus gerus dalykus, kurie ten bus dosniai išdėlioti. Bėkime į kairįjį praėjimą ir atsirasime kambaryje su Isidos statula. Pasiruoškime susipažinti su vabalais (brr ...). Dešinėje ir kairėje statulos užlipkime ant blokų ir išlupkime "Juoduosius vabalus" (Skarabėjus). Iš kairės ir dešinės, kambario viduryje yra du praėjimai. Dabar pakilo blokai ir galime ten patekti. Lipkime ant kiekvieno iš jų ir paspauskime mygtukus, prieš statulą atsidarys liukas, nusileiskime ten. Kambaryje šalimais, užlipkime ant bloko kairėje, nušokime ant nusileidimo dešinėje, nuo jo eikime į priekį ant plokščios platformos. Paimkime čia Spiralinį Raktą ir spustelėkime mygtuką. Atsidarys durys kambaryje su Isida, bėkime ten.

Eikime į kambarį su trimis praėjimais ir toliau į praėjimą priešais. Pateksime į Cleopatra's Palaces lygį. Bėkime tiesiai į praėjimą, tada į kairę, atidarykime duris laužtuvu, paskui dar vienas ir nučiuožkime žemyn. Atsidursime benzine (tikriausiai tai jis ir yra :)), nedelsdami eikime į kairę ir užlipkime aukštyn, benzinas užsidegs. Išlaužkime vabalą ir grįžkime atgal į kambarį su trimis praėjimais.

Dabar eikime į likusį praėjimą, sulaužykime dėžes, surinkime viską, ką rasime ir eikime į kitą kambarį. Nužudykime skeletą šalia juodos piramidės ir nuleiskime į kairėje esantį liuką. Čia vėl rasime benziną ir dar 2 skarabėjus. Mums reikalingas tas, kuris viršuje. Tada išlipkime ir  eikime į tokį patį liuką priešais įėjimą. Ten viskas taip pat, tik vienas vabalas. Neikime į trečiąjį liuką, ten nieko nėra. Panaudokime skarabėjus piramidės kraštuose ir paimkime mechaninį skarabėjų.

Vėl bėkime į Cleopatra's Palaces lygį.

 

Alexandria

23. Cleopatra's Palaces

Šokime į fontaną ir plaukime į kambarį su langeliu, pasikuiskime jame ir plaukime atgal. Dabar eikime į praėjimą su kopėčiomis, priešais įėjimą į šį lygį. Daužykime dėžes, rinkime naudingus daiktus ir eikime prie praėjimo su skylėtomis grindimis. Iš šių angų išlenda spygliai. Kad išvengtumėme jų, savo inventoriuje sujunkime spiralinį raktą su mechaniniu skarabėjumi ir panaudokime jį ant grindų, kur pavaizduotas skarabėjus. Šis žaislas veikia tik tris kartus, o po to sprogsta, todėl elkimės atsargiai.

Išeikime iki dviejų praėjimų. Eikime į kairį ir paimkime "Right Thor Gountlet". Nužudykime atsiradusį skeletą ir švelniai grįžkime pro peilius, į antrąjį praėjimą. Eikime į kairę (dešinėje skeletas), peršokime per vandenį ir skarabėjaus pagalba praeikime per spyglius. Kambaryje prie antrųjų spyglių, esančių dešinėje ir kairėje, yra du praėjimai. Lįskime į kairį ir paimkime "DešinęGoro Kelio Apsaugą". Tada išeikime iš kambario ir sukime į dešinę, žemyn, kur nusileido grindys. Sudaužykime dėžę ir paimkime strėles. Eikime į praėjimą šalia dešinėje, ten pamatysime atidarytą kambarį su dėžėmis ir skrynia. Paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę ir strėles stalčiuose, o skrynioje - Pharos'o Koloną.

Tada eikime toliau į priekį, nužudykime Harpiją ir skrynioje pasiimkime mažą pirmosios pagalbos vaistinėlę. Bėkime į kairę. Priešais mus bus du praėjimai (dar vienas kairėje, bet į jį nekreipiame dėmesio). Eikime ten, kur yra spygliai, panaudokime mechaninį skarabėjų ir skrynioje paimkime strėles ir keturias šovinių dėžutes (secret 54). Grįžkime atgal  ir laiptais pakilkime į viršų. Panaudokime Pharos Koloną (keista, bet inventoriuje jis parodytas kaip "Pharos mazgas").

Eikime pro duris ir pasiimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę. Ant tokio pačio bloko, priešais mus, atsiras auksinė Lara Croft (mes negalime šaudyti į ją, nes viskas atsilieps tikroje Laroje). Bėkime į kairę, lipkime ant bloko, lubomis persikelkime į kitą pusę, užlipkime aukštyn ir pasiruoškime šautuvą. Sunaikinkime Harpijų populiaciją, peršokime į kitą pusę ir užlipkime į praėjimą į dešinėje. Nedelsiant bėkime ant platformos ir nužudykime dar vieną Harpiją (jeigu nesuspėti, ji nusileis į apačią ir nužudys auksinę Larą, o tai reiškia, kad tikrą taip pat...).

Tada nedelsiant išsitraukime arbaletą ir už mūsų nugaros, nušaukime skeletą. Dešinėje ir kairėje nuo platformos yra svertai, patraukime juos. (Aplinkui sukasi Harpijos, neleiskime joms nuskristi prie auksinės Laros !!!) Vėl pakilkime į viršų. Dviejuose, atsidariusiuose praėjimuose paimkime "Dekoratyvinę Rankenėlę" ir "Hathoro Įvaizdį". Tada juos sujunkime ir panaudokime stulpelyje prie uždarų durų. Ir morališkai pasiruoškite ilgam šaudymui. Eikime pro duris, nužudykime skeletą, sudaužykime dėžę ir eikime į salę.

Neilgai Lara turėjo jaustis kaip Kleopatra ... Iš pradžių puola "Sargas", kuris yra kairėje, nuo mūsų. Kai jį nužudome, į žaidimą ateina antrasis. Juos nužudyti nėra labai sudėtinga, jei nesijaudinti ir netaupyti šovinių.  Maždaug 30 šūvių iš šautuvo (po 15 kiekvienam) ir vienos mažos pirmosios pagalbos vaistinėlės. Apskritai, tiesiog šokinėdami iš vienos pusės į kitą,  šaudykime. 

Iš skrynios paimkime likusias gėrybes ir nušokime į liuką.

 

Cairo

24. City of the Dead

Nepaisant pavadinimo, gyvųjų šiame mieste yra daugybė. Nušaukime kareivį ant bloko, kairėje pusėje (šaudami, geriau stovėkime ant žemesnio bloko, į kairę nuo jo). Tada paimkime revolverį ir sujunkime jį su optiniu taikiniu. Po to nušaukime snaiperį ant stogo. Tada sušaudykime automatą, stovintį šiek tiek toliau dešinėje (reikia nukreipti raudoną tašką ant jo), jis sprogs.

Sėskimės ant motociklo ir važiuokime į dešinę, toliau vėl į dešinę, už aptvertos teritorijos į kairę. Į mus pradės šaudyti kulkosvaidžiai. 

Nulipkime nuo motociklo ir bėkime pro priešais esančias duris, viduje pašalinkime kareivio lavoną, nuo grotelių ant grindų. Tada grįžkime prie motociklo ir atgal prie aptvertos aikštelės. Šalia jos pasukime į kairę ir lįskime pro plyšį virš pilkojo bloko. Paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę, nuspauskime svertą ir išlįskime pro plyšį virš atviros grotelės. Nuleiskime dar vieną svertą ir grįžkime prie motociklo. 

Dabar, naudodamiesi žemės kalva, šokime ant platformos su aptvaru. Sulaužykime jį ir kriskime į apačią.

Grįžkime atgal į gatvę, iš kitos pusės, tada grįžkime prie sugadinto praėjimo. Lįskime į rausvą kanalą ir kriskime į vandenį. Išlipkime sausumoje ir eikime į kambarį dešinėje. Ten daug šikšnosparnių, šaudykime juos. Paimkime šovinius ir žvakes ir nučiuožkime žemyn į dešinę. Šalia nužudyto kareivio paimkime lazerinį taikiklį. Už kampo kabinkimės prie siauro plyšio ir judėkime į dešinę, paskiau į viršų. Priešais pamatysime siūbuojantį mėlyną indą. Šaukime į jį, išskris ledinė galva. Bėkime į dešinę, laiptais į viršų ir kriskime į vandenį.

Plaukime ten, kur plaukiasi, išlipkime iš vandens ir eikime į tą vietą,  kurioje įkritome į vandenį. Dabar vanduo yra užšalęs ir ledu galime patekti prie sverto. Patraukime svertą ir bėkime į atidarytas duris. Dešinėje laužtuvu atidarykime tamsiai mėlynas duris ir paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę su šoviniais (secret 55). 

Dešinėje, lipkime blokais į viršų, išlįskime pro plyšį, pasikabinkime rankomis į gatvę ir persikelkime į dešinę. Šokime ant sverto netoli vartų, jie atsidarys. Iš granatsvidžio nužudykime kareivį ir grįžkime prie motociklo. Važiuokime pro atvirus vartus, į kairę ant laiptų. Viršuje paspartinkime motociklą ir peršokime į kitą pusę.

Viršutinėje nišoje patraukime svertą ir grįžkime ant laiptų. Pakilusiu bloku užlipkime aukštyn ant stogo prie sugadinto kulkosvaidžio ir eikime pro duris šalia jo. Išeikime ant stogo, kuo toliau nuo kulkosvaidžių, šaudykime į kuro baką šalia sraigtasparnio. Viskas aplink susprogs. Šokime ten kur buvo sraigtasparnis, nuspauskime svirtelę, paimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę ir nušokime į gatvę. Dešinėje, arkoje, paimkime granatsvaidį ir pirmosios pagalbos vaistinėlę, tada grįžkime prie motociklo. Viršuje, ant laiptų, kur mes šokome į kitą pusę, išvažiuokime į gatvę ir važiuokime pro atidarytus vartus. 

Lygis praeitas.

 

Cairo

25. Chambers of Tulun

Išvažiuokime į gatvę. Dešinėje, suvažinėkime kareivį. Nulipkime nuo motociklo ir nušaukime viršuje dar vieną kareivį. Eikime į praėjimą pastate (tai ir yra Chambers Of Tulun) ir šalia įėjimo, lipkime ant bloko. Šokime ant paraėjimo duryse, o iš ten į kairę, iki tarpo, persikelkime per jį į dešinę. Šokime ant kopėčių ir apeikime ją šonu, tada, bėkime į kampe esantį praėjimą. Nusigaukime ant stogo, ten, kairėje, rasime svertą. Nelieskime jo kolkas, bet šokime į dešinę ant platformos, priešais virvę. Panaudokime virvę, kad peršoktumėm į kitą pusę. Nužudykime du didelius vabalus ir pasiimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę su šoviniais (secret 56). 

Šokime žemyn ir dešinėn bėkime į gatvę. Bus didelis praėjimas, o virš jo yra nedidelis langas, įlipkime į jį ir persikelkime į kambarį su gėrybių gausa (secret 57).

Tada grįžkime į gatvę ir bėkime į dešinę. Už kampo pamatysime didelį ratą ir didžiulį monstrą su plaktuku šalia jo. Monstras tuoj pat mus pradės persekioti. Bėkime į Chambers Of Tulun ir užlipkime ant bloko, prie įėjimo 

... apskritai, mes visa tai padarėme pačioje pradžioje, tik dabar tikslas yra paspausti svertą. Kai tik tai padarysime, greitai šokime ant virvės, su ja į dešinę ir įšokime į liuką (geriausia nekreipti dėmesio nei į vabalą ar kareivį, nei, deja, į didelę pirmosios pagalbos vaistinėlę). Sėskime ant motociklo ir važiuokime gatve į dešinę. Peršokime per didelę duobę ir nulipkime nuo motociklo. Bėkime prie rato, tris kartus pasukime, įbėkime pro duris ir lipkime laiptais iki sekančio lygio.

Jei monstras jau sugebėjo išlipti ir daužo savo kūju, taip, kad Lara krenta nuo laiptų, kaip kokosas iš palmės, galime šiek tiek pagudrauti. Turime griebtis už laiptų krašto taip, kad Lara laikytųsi tik rankomis ir neužkeltų kojų ant laiptų. Tokiu būdu galime gana neblogai „nukirsti“ dalį kelio, iki lygio pabaigos, pačioje jo pradžioje :).

 

Cairo

26. Citadel Gate

Eikime į gatvę ir pasikalbėkime su kareiviu. Pakelkime amuniciją ir praeikime gatve pro monstrą (jis neturi kojų, todėl jo nebijokime) į kairę, tada į dešinę, vėl į kairę ir vėl į dešinę, iki siauros landos (kelyje gali praskristi debesis skėrių). Nužudykime du krokodilus ir pakilkime į landą, paimkime šovinius ir strėles. Tada išeikime atgal. 

Po to, užlipkime ant bloko kairėje ir nušokime prie dviejų karstų. Nuleiskime tris žemiau esančias svirtis, pasislinks vienas karstas. Po juo, naudodami laužtuvą, paspauskime kitą svertą. Lipkime į viršų prie ketvirto sverto, nuleiskime jį ir bėkime po antruoju karstu, ten dar vienas svertas ir skėriai (visiškai sadistinė kūrėjų mintis, nekenčiu skėrių :). 

Bėkime į atsidariusias duris.

Bėkime aukštyn, nušaukime šikšnosparnius ir pribėkime iki krašto. 

Gražus kameros vaizdas, parodys, kaip Larą su apetitu valgo skėriai ir nauja šikšnosparnių gauja. Šokime ant virvės, apsisukime ir šokime iki dešinio varpo. Tada atsargiai įlįskime į nišą po varpu. Ten rasime pirmosios pagalbos rinkinį ir strėles - (secret 58). Dar kartą šokime ant virvės ir toliau ant mažo pastato stogo, priešais. Tada į kairę ant dryžuoto tento, toliau, ant balkono. Nušaukime vabalą ir šokime toliau ant tento, ant laiptų, apeikime iš kitos pusės, šokime ant kito balkono ir nušaukime dar vieną vabalą. 

Tada ant balkono, esančio kitoje gatvės pusėje. Nišoje paimkime pirmosios pagalbos rinkinį. Šokime ant tento ir toliau į sienoje esančią skylę.

Bėkime per koridorių į apačią, sušaudykime peles ir šokime į dešinę prie sunkvežimio. Nušaukime vabalus ir paimkime indą su azoto oksidu. Dabar turime grįžti prie sužeisto kareivio, lygio pradžioje. 

Peršokime per duobę prie taksi ir bėkime pro monstrą. 

Pasikalbėkime su kareiviu ir bėkime per Chambers of Tulun lygį, prie motociklo. 

Sėskime ant jo ir įvažiuokime į platų praėjimą.

 

Cairo

27. Trenches

Važiuokime iki pastato su kolonomis. Nulipkime nuo motociklo ir pasiimkime UZI šovinius. 

Tada bėkime į dešinę už palmės. Bėkime gatve ir kairėje esančioje kelio atšakoje, nušaukime kareivį. Paimkime šovinius ir pirmosios pagalbos rinkinį. 

Dabar bėkime į dešinę, kuo arčiau kairiosios sienos. Eikime į kambarį su kulkosvaidžiu ir nedelsdami slėpkimės už dėžių dešinėje. Šliaužkime tiesiai ir į kairę. Pro langelį šaudykime į kulkosvaidį, jis sprogs. 

Ant mažo skydelio, virš dėžių, yra granatos.

Toje vietoje, kur stovėjo kulkosvaidis, lipkime į viršų. Kriskime žemyn ir bėkime į priekį, kol pamatysime kairėje esančią skylę. Įlįskime į ją. Atidžiai eikime pro dujas ir nušaukime kareivį. Paimkime iš jo pirmosios pagalbos rinkinį. 

Sulaužykime dėžę ir paimkime šovinius šautuvui. 

Lipkime ant bloko, esančio kairėje pusėje, susprogdinkime kulkosvaidį ir nušaukime dar vieną kareivį. 

Tada grįžkime atgal ir šliaužkime ten, kur buvo kulkosvaidis. 

Ten yra dar viena skylė, su dujomis, už kurios yra Kodinis Ginklų Raktas.

Tada pakilkime atgal ir griebkimės už plyšio priešais. Persikelkime juo į dešinę. Nušaukime kareivį ir dar vieną prie automobilio. 

Ištraukime ventilio vamzdelį iš variklio. 

Kitoje patalpoje sulaužykime dėžę ir paimkime didelį pirmosios pagalbos rinkinį. 

Grįžkime prie motociklo. Inventoriaus meniu, sujunkime ventilio vamzdelį su azoto oksido kanistra ir panaudokime jį motocikle. 

Sėskime ant jo ir važiuokime per Tulono rūmus į Mirusiųjų miestą.

Nuo vartų važiuokime į dešinę, iki didelės bedugnės. Norėdami ją peršokti, nuo sienos reikia paspartinti motociklą naudojant pagreičio mygtuką. Nedelsiant suvažinėkime kareivį dešinėje. 

Eikime prie dešinėje esančių blokų. Užlipkime ant pačio žemiausio ir šokinėkime, kol atsirasime viršutiniame praėjime. Nušokime žemyn ir pakelkime tai, ko čia atėjome - pirmosios pagalbos rinkinį, strėles ir granatas - (secret 59). 

Tada sėskime vėl ant motociklo ir važiuokime atgal į Tulono rūmus.

Peršokime per bedugnę dešinėje ir laiptais, įsibėgėjus, šokime ant sienos. Eikime į kairę, nušaukime kareivį, bėkime tiesiai į praėjimą, nušaukime kitą kareivį ir pasiimkime deglą.

Tada eikime į ankstesnį kambarį ir į praėjimą dešinėje. Išmeskime deglą ir bėkime į priekį, išvalant kelią priešais save. 

Kairėje išlupkime duris, nušaukime dar vieną kareivį ir bėkime prie deglo. Uždekime jį ir eikime į kambarį su gaisro jutikliais ant lubų. Pridėkime deglą prie  jutiklio, suveiks  pavojaus signalas ir  patalpa "pavirs" dušu. 

Toliau, eikime pro duris šalia ir paspauskime svertą. 

Bėkime į kambarį, kuriame paėmėme deglą ir nuo dėžės šokime ant priešingos sienos. Griebkimės už įtrūkimo ir nulipkime iš kitos pusės. 

Laužykime viską, kas laužosi. Surasime krūvą gėrybių, įskaitant ir duris. Šaudykime į spyną ir langelyje paimkime Raktą nuo Stogo. 

Grįžkime į „The Trenches“ lygį.

Šalia palmės, esančios kairėje sienos pusėje, yra įtrūkimas, kurį blokuoja akmuo. Šaudykime į jį. Po to laiptais kairėje, pakilkime į viršų. 

Nušaukime kareivį ant stogo kairėje, o dešinėje, lubose, atidarykime liuką. Įlįskime į įtrūkimą, pakelkime strėles. 

Sekančiu įtrūkimu, rankomis, pereikime į kitą pusę. Nušaukime eilinį kareivį ir atverkime duris. Peršokime į kitą pusę ir nusigaukime į kairę pusę. Įeikime į praėjimą ir per siaurą langelį, šaudykime į raudoną mygtuką, kol jis pradės rūkti (užtenka vienos paprastos strėlės iš arbaleto). Sėskime ant motociklo ir važiuokime į kairę. 

Įsibėgėjus, užvažiuokime ant dešinių, vienų iš dviejų tamsių laiptų ir peršokime virš bedugnės. Lipkime laiptais į dešinę.

 

Cairo

28. Street Bazaar

Prieikime prie kareivio, pasikalbėkime su juo. Jis duos mums Detonatoriaus Korpusą. Šalia, ant stalo, paimkime Domkrato Rankeną, o už mašinos patį Domkratą. Spustelėkime mygtuką ant sienos ir eikime pro atsidariusias duris. Nišoje paimkime pirmosios pagalbos rinkinį. 

Lipkime į viršų. Lubų kopėčiomis pereikime į dešinę, į kambarį, kuriame yra liukas ir plytos. Sujunkime domkratą su rankena ir panaudokime plytose. Išlipkime ant stogo. 

Apeikime aplink tą vietą, kur trenkia žaibas. Ir atitraukus nedidelę dėžę nuo praėjimo, stumkime didesnę dėžę po žaibu. Žaibas sulaužys tvorą ant tilto. Šokime ant kopėčių ir judėkime į kairę, iki plokščio paviršiaus. Šokime į praėjimą šalia ir bėkime į dešinę. Ten yra pirmosios pagalbos rinkinys, strėlės ir granatos - (secret 60).

Tada grįžkime prie kopėčių ir eikime į kairę. Atsargiai nusileiskime žemyn. Dešinėje, šalia mirusio kareivio, paimkime Mine Detector ir bėkime į kambarį su dėžėmis. Pasirodys didelis bulius.  Priviliokime jį prie dėžių. Ir kada jis jas sudaužys, paimkime šovinius, žvakes ir pirmosios pagalbos rinkinį. 

Tada švelniai priviliokime jį prie medinių dėžių. Jis jas išstumdys. Eikime į atsidariusį praėjimą, nužudykime kareivį kairėje ir nusileiskime į „Trenches“ lygį. 

Bėkime pro palmes prie dviejų tamsių laiptų. Nužudykime ten visus, kas dar gyvas ir užlipkime prie motociklo. 

Pakilkime atgal į Street Bazaar ir tiesiai pro duris.

Išlaužkime duris ir nušaukime kareivį. Bėkime į kairę, nušaukime dar vieną kareivį. Bėkime vėl į kairę. Sujunkime detonatoriaus korpusą su Mine Detector ir panaudokime jį prie tvoros, minos susprogs. Bėkime prie raudono mygtuko ir paspauskime jį (tai nėra "TAS" raudonas mygtukas :))). Atvažiuokime čia su motociklu ir važiuokime į kitą lygį, pralaužkime tvorą, šokime per duobę, bėkime pro monstrą, prie sužeisto kareivio.

 

Cairo

29. Citadel

Eikime į priekį ir išlaisvinkime Jean'ą. Tada bėkime per visus kambarius prie kopėčių, vedančių į kambarį su svertu ir deglu. Nuleiskime svertą ir paimkime deglą. Uždekime jį nuo lempos ir artimiausioje patalpoje su dryžuota kolona, padekime virvę. Bėkime į atsidariusias duris. Už jų paimkime UZI šovinius ir nusileiskime į grindyse atsidariusį praėjimą.

Kambaryje su baseinu nušaukime banditą, eikime į kairę. Nelieskime kol kas didelio pirmosios pagalbos rinkinio, bet šokime į kairę, ant kopėčių ir lubomis nusigaukime iki landos sienoje. Ten yra didelis pirmosios pagalbos rinkinys ir granatos - (secret 61). 

Kriskime į vandenį ir plaukime į tunelį dešinėje. Išlipkime iš vandens ir šokime prie kopėčių. Patalpoje, kurioje buvome secret 61, kabinkimės už krašto, nusileiskime ant rankų ir užkabinkime už žemiau esančio plyšio. Nusigaukime į dešinę, kabinkimės už kito plyšio.  Nusigaukime iki siauros landos ir įlįskime į ją. Pakelkime šovinius ir lįskime toliau. Nusileiskime ant pasvirusios platformos, ir iš karto šokime, tada vėl  kabinkimės už plyšio krašto ir nusigaukime į kairę, prie pirmosios pagalbos rinkinio. 

Šokime į kitą pusę ir nužudykime banditą. Pakilkime kopėčiomis ir dar nužudykime kitą banditą (jei to nepadarėme pradžioje). 

Eikime prie sverto, už nugaros atsiras dar vienas banditas. 

Nuleidus svertą, šokime žemyn. Paimkite pirmosios pagalbos rinkinį ir eikime į priekį.

Įeisime į kambarį su keturiais pjedestalais, kuriuos reikia išdėstyti pagal pasaulio kryptis. "S" - kairiajame kampe, yra šalia įėjimo, "N" - priešais, "W" - kairėje, "E" - dešinėje. Atsidarys trys praėjimai. 

Eikime į kairę - „W“. Kairėje paimkime žvakes ir šokime į vandenį. Plaukime į kairę, iki kambario su svertu lubose. Patraukime jį ir plaukime atgal į kambarį su virve. Išlipkime iš vandens, paimkime šovinius ir išbėkime į kambarį su pjedestalais. 

Eikime į „E“ kanalą, nušaukime du banditus ir patraukime svertą. 

Praėjimu „N“ plaukime į kambarį su oru, dešinėje, patraukime svertą. 

Grįžkime prie virvės, patraukime ją, nušaukime banditą ir eikime pro atsidariusias duris.

Tada pralįskime į nišą. Ten mus užpuls du riteriai-zombiai. 

Bėkime per medinę platformą į viršų ir atsistokime netoli medinės konstrukcijos nišoje (arba, geriau, atsistokime ant visų keturių). Riteriai sulaužys šią konstrukciją su savo kalavijais ir viršuje atsidarys liukas. Lipkime tenai. Susirinkime visus naudingus daiktus, tada nušokime žemyn. 

Kairėje yra šulinys. Vienoje iš jo sienų, yra niša. Lįskime į ją ir šliaužkime į priekį. 

Eikime į kambarį su krūva gerų daiktų ir su dviem riteriais - (secret 62). Čia galime be nuostolių viską susirinkti. 

Grįžkime atgal į kambarį su deglais ir eikime tiesiai.

 

Pyramids of Giza

30. Sphinx Complex

Eikime tiesiai ir nušaukime du banditus. Pas vieną iš jų, rasime Silver Key raktą. Atidarykime su juo dešines duris. Nušaukime dar du banditus. Paspauskime svertus dešinėje ir kairėje. Pasirodys dar vienas banditas, nušaukime jį ir bėkime į atsidariusias duris. Dešiniau nuo jų, paimkime šovinius ir eikime į vidų.

Šokime per dešiniąją duobę. Po to, kitoje duobėje, paimkime pirmosios pagalbos rinkinį, nušaukime banditą ir šokime prie durų su langeliu. Išdaužkime jį. 

Daužykime dėžes, paimkime šovinius. 

Stumkime didelę spintą. Už jos sulaužykime groteles ir šliaužkime į nišą. Iš jos išeisime į kambarį su banditu, dėžėmis ir spintomis. Nušaukime banditą, sudaužykime dėžes, pakelkime kastuvo metalinę dalį, stumkime spintas, pakelkime šautuvą - (secret 63). 

Atidarykime vartus ir nušaukime du banditus. Šokime per duobę į kairę ir prieikime prie balto akmens šalia Sfinkso. Lara perskaitys, kas ten parašyta, ir tada bus galima eiti toliau.

Priartėkime prie duobės. Paimkime arbaletą su nuodingomis strėlėmis ir nušaukime du banditus kitoje pusėje, šalia vartų. Šokime ten, daužykime dėžes ir paimkime kastuvo medinę rankeną. Panaudojant mažą bloką kairėje, eikime per Sfinkso leteną ir sujungę abi kastuvo dalis, atsikaskime perėjimą į kitą lygį.

 

Pyramids of Giza

31. Underneath Sphinx

Eikime į kambarį su dviem didžiuliais buliais. Nepriėjus arti jų, eikime į kairę ir pasiimkime popierių ir žvakes. Tada atsargiai eikime aplink bulius (jei buliai pradės persekioti, įviliokime juos į dešinėje ir kairėje esančius narvus šalia įėjimo ir uždarykime juos svirtimis). Paspauskime mygtukus už jų: dešinę, kairę, centrą. Eikime kairėn į atsidariusį praėjimą. Peršokime per dvi duobes, nušaukime peles ir bėkime į kambarį su statulomis, spalvotais nusileidimais ir spynomis. Pažiūrėkime per lazerio akį į spalvotus nusileidimus. Ten tolumoje  parašyta kiekvieno iš jų mygtukų paspaudimo tvarka.

 

Mėlyna - kairė, centrinė, dešinė.

Raudona - dešinė, centrinė, kairė.

Rožinė - centrinė, dešinė, kairė.

Žalia - centrinė, kairė, dešinė.

 

Grįžkime prie mygtukų ir suspauskime mėlyną nusileidimo seką. 

Eikime į atsidariusį praėjimą dešinėje. Peršokime per duobę į kambarį su devyniais langeliais. Dešiniajame lange paimkime Akmenį Re. Kairiajame dešiniajame lange, atidarykite groteles.

 

Toliau, grįžkime prie mygtukų (buliai vis dar sėdi, uodegomis mojuoja :) ... na, gerai, užrakinti narvuose... :) Suspauskime rožinio nusileidimo seką. Dešinėje atsidarys dar vienas praėjimas. Bėkime ten ir šokime į vandenį.

 

Plaukime žemyn, dešinėn, žemyn, kairėn, dešinėn, tiesiai, žemyn, dešinėn, aukštyn. Nuleiskime svertą. 

Vėl grįžkime į vandenį.

 

Žemyn, tiesiai, aukštyn, kairėn, kairėn, tiesiai, dešinėn, aukštyn. Nuleidžiame kitą svertą. 

Ir vėl į vandenį.

 

Plaukime žemyn, tiesiai, kairėn, aukštyn. Nuleiskime dar vieną svertą. 

Šokimei į vandenį.

 

Žemyn, kairėn, kairėn, aukštyn, kairėn, dešinėn, kairėn, į priekį, dešinėn, aukštyn, dešinėn, aukštyn. Nuleiskime sekantį svertą.

Šokimei į vandenį.

 

Žemyn, tiesiai, žemyn, kairėn, kairėn, aukštyn, tiesiai, aukštyn. Paimkime Atum Stone, nuleiskime svertą. 

Šokime į vandenį.

 

Žemyn, tiesiai, žemyn, tiesiai, aukštyn ir vėl prie mygtukų. 

Suspauskime  žalio nusileidimo seką. 

Kairėje atsidarys grotelės. 

Pasiruoškime šautuvą. Nušaukime keturis krokodilus prie baseino. 

Pasikuiskime keturiuose langeliuose. Paimkime Kepri Stone, nuleiskime svertą ir vėl grįžkime prie mygtukų.

 

Paspauskime raudonojo nusileidimo seką. Eikime į praėjimą, peršokime per griovį. Atsidursime prie trijų landų. 

Šliaužkime į kairę.  Pasukime kairiau ir pasiimkime „Maat Stone“. 

Tada šliaužkime į vidurnę landą. Pasisukame į dešinę, ant lentų. Nukrisime žemyn. Ten rasime granatsvaidį (secret 64). 

Šliaužkime į likusią landą. Toliau į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę :). Nuleiskime svertą ir grįžkime į kambarį su spalvotais nusileidimais. 

Įkiškime akmenis į spynas, atsidarys grotelės. Ten, virš duobės, užsikabinkime už kopėčių ir nusigaukime į  kambarį su Keturiais Šventais Raštais kampuose. Greitai juos surinkime ir bėkime į praėjimą. 

Lipkime lubomis į kitą lygį.

 

Pyramids of Giza

32. Menkaures Pyramid

Kairėje ir dešinėje, paimkime UZI šovinius. Tada lipkime į liuką kairėje. Atidarykime jį ir išlipkime į viršų. 

Dabar vėl atėjo laikas paimti arbaletą su sprogstamosiomis strėlėmis. Tuoj pat nusileis milžiniškas skorpionas, nušaukime jį ir judėkime toliau. 

Kairėje skorpionas nužudys kareivį, o mes nužudysime skorpioną. Kaip atlygį už tai, gausime  šovinių dėžutę. 

Eikime į priekį ir pasiimkime pirmosios pagalbos rinkinį. Tada šokime per duobę dešinėje, nušaukime dar vieną skorpioną ir šokime prie piramidės. Nužudykime vabzdžius ir voragyvius. Bėkime į dešinę, šokime prie pastato ir atsidarykime duris. Viduje skorpionas žudo kareivį. 

Štai šis kareivis turi būti išgelbėtas, kitaip nerasime paslapties (secret). 

Kareivis duos mums Ginkluotės Raktą ir Sargybos Raktus.

Patalpoje susirinkime viską, kas naudinga ir grįžkime prie piramidės (nuo durų į kairę, kabinkimės prie bloko, nusigaukime per duobę į kairę). 

Nedelsdami lįskime į piramidę ir šokinėkime plokščiomis platformomis į kairę, o po to į dešinę prie durų, pakeliui šaudydami vabalus, kad nenustumtu mūsų į apačią. 

Atidarykime duris, bet kol kas, į vidų dar neikime. 

Šokime nuo vartų į dešinę, tada į viršų. Virš vartų paimkime pirmosios pagalbos rinkinį ir revolverį  - (secret 65). 

Nušokime žemyn ir bėkime pro duris.

 

Pyramids of Giza

33. Inside Menkaures Pyramid

Bėkime žemyn, šaudydami į peles ir pro ašmenis išbėkime į kambarį su kopėčiomis. Viršuje paimkime žvaigždę ir eikime į kambarį su akmenine vonia. Nušaukime mumijas, pasiimkime šovinius ir šokime į vonią, ten šokime į liuką. 

Bėkime prie virvės ir nušokime prie dviejų praėjimų. Nušaukime mumijas. Šokinėkime virvėmis dešiniame praėjime. Nuleiskime svertą. 

Tada šokime per kairįjį praėjimą, užlipkime į viršų, nužudykime sargybinį ir iškrapštykime Vakarų kasyklos raktą. 

Grįžkime į kambarį su kopėčiomis. Dešinėje atsidarė praėjimas. Eikime juo žemyn, užsidekime žvakę ir šliaužkime į priekį. Virš mūsų pralėks ašmenys. 

Tada atsidarykime liuką ir išlipkime į gatvę. Ten nušaukime du didžiulius skorpionus. 

Tarp piramidžių paspauskime mygtuką. Viena iš jų atsidarys. Lįskime ten ir per sieną, švelniai, nusileiskime žemyn.

Bėkime į priekį ir peršokime per duobę. Lubomis nusigaukime į kitą pusę. 

Peršokime per tris duobes su ašmenimis ir kairėje patraukime virvę. 

Grįžkime atgal, peršokime per vieną duobę ir kopėčiomis lubose, nusigaukime į dešinę. Nuo grotelių, šokime ant dešiniojo šlaito ir kriskime į duobę su spygliais. Pasiimkime UZI šovinius - (secret 66).

 Išlipkime prie liuko, kriskime į jį ir bėkime į viršų. Išlipkime į praėjimą prie Sfinkso (kurį patys ir iškasėm anksčiau). 

Eikime į dešinę, pro duobę, prie vartų. Atidarykime juos Sargybos Raktais ir eikime į tamsą.

 

Pyramids of Giza

34. The Mastabas

Bėkime prie užkalto praėjimo. Kairėje nušaukime šunį ir bėkime į praėjimą. Nušaukime peles ir atidarykime liuką grindyse (taip, jis ten yra, tik reikia gerai paieškoti :)). Apačioje yra didelis pirmosios pagalbos rinkinys - (secret 67).

Po to išbėkime į gatvę. Bėkime į kairę ir nužudę šunį, prie degalinių. Ten pakelkime kanistrą. Tada grįžkime atgal ir į kairę. Išstumkime duris ir atidarykime liuką grindyse. Bėkime išilgai koridoriumi, pasukime į kairę ir kambaryje su trimis veidais, jų burnose, sudaužykime kristalus. Atsidarys durys, ten pasirodys dvi mumijos. Už jų paimkime Mažą Kolbą, o kambaryje su veidais - strėles ir pirmosios pagalbos rinkinį. 

Bėkime koridoriumi į kairę ir išbėkime į šviesą. Bėkime į praėjimą kairėje, po to į dešinę. Atsiras šuo. Šokime per duobę, sulaužykime lentas ir išmuškime duris. Viduje šuo ir šikšnosparniai. Atidarykime liuką ir nušokime žemyn.

Kelio atšakoje bėkime į dešinę. Nušaukime du šunis ir skubėkite į kambarį su trimis veidais. Čia viskas aišku, kristalai, mumijos ir Smėlio Maišelis. Tada atgal koridoriumi ir į kitą kelią. Kairėje nušaukime šunį ir pakelkime pirmosios pagalbos rinkinį bei šovinius. 

Tada išbėkime į gryną orą. Atidarykime duris, sulaužykime lentas ir šokime į dešinę. Atidarykime liuką, nušokime žemyn. 

Kelio atšakoje sukime į dešinę. Nušaukime šunį ir pasiimkime deglą. 

Tada bėkime į kairę, nušaukime visus, ką sutiksime. 

Sudaužykime kristalus ir įeikime į kambarį su trimis dubenėliais.

Baloje, už dubenėlių, pasisemkime vandens į Mažą Kolbą ir supilkime į kairįjį dubenį. 

Į vidurinį pilkime benziną iš kanistro ir uždekime jį su deglu. 

Į dešinį pripilkime smėlio iš maišelio. 

Kairėje atidarys durys. Ten nušaukime mumijas ir iškrapštykime raktą nuo Šiaurinės Šachtos. Atsidarys antrosios durys, bėkime tenai, susirinkime visą gėrį ir išbėkime į koridorių. 

Kairėje, paimkime pirmosios pagalbos rinkinį ir nušaukime du šunis. Dešinėje, išbėkime į gatvę. Peršokime per duobę į kairę, o iš ten tiesiai.

Atidarykime duris, po to liuką. Apačioje nušaukime keletą skorpionų, paimkime šovinius ir išlipkime. 

Bėkime toliau, sulaužykime lentas, atidarykime duris. Šokime į eilinį liuką. 

Čia kiekviename žingsnyje yra kažkokios gyvos ir agresyviai nusiteikusios būtybės, todėl būkime labai  atsargūs. 

Dešinėje yra pirmosios pagalbos rinkinys, kairėje - kambarys su liūto galvomis.

Už jų yra kambarys su trimis beždžionių statulomis: „Nematau“, „Negirdžiu“, „Nekalbu“. 

Ta, kuri nekalba, dar ir nesikandžioja, todėl aktyvuojame prieš ją esantį svertą. Pasirodys tikra beždžionė, gera, bet sklerozikė. Ji ilgai bandys prisiminti, kodėl ji čia yra... Tada ji pakils aukštu bloku į viršų ir patrauks svertą. Atsidarys durys pas mumijas ir prie rakto nuo Pietinės Šachtos. 

Kai jį iškrapštysime, atsidarys į lygio pabaigą.

 

Pyramids of Giza

35. The Great Pyramid

Pakilkime į viršų, susirinkime reikalingus daiktus ir išeikime į gatvę. Dešinėje, nušaukime banditą, dar vieną kairėje, kitoje gatvės pusėje. Šokime į kairę ir nušaukime dar vieną baditą kitoje pusėje. 

Eikime pro  duris, šaudykime į priešus ir atidarykime nematomą liuką į grindyse. Apačioje laukia granatsvaidis - (secret 68). Bėkime toliau, sulaužykime lentas. Nušaukime visus kitoje patalpoje. Ignoruokime grindyse esantį  liuką ir išbėkime į gatvę. Už durų nušaukime du vabalus ir susirinkime  visą gėrį (po liuku didelis pirmosios pagalbos rinkinys). 

Dabar eikime prie piramidės. Peršokime duobę ir pradėkime atsargiai judėti į dešinę per plokščias ir trapias platformas (pradedant nuo tos, kurioje buvo vabalas). 

Saugokimės krintančių nuolaužų. Jų galime išvengti taip: prieiti prie priekinio platformos krašto ir atsitūpti. 

Kai jau niekur kitur nebus kur šokti, įsibėgėjus šokime į priekį ir nusiriskime žemyn ant platformos, tada dar žemiau. Nuo jos, šokime per duobę, į kairę, iki vabalo ir vėl per duobę. Dabar atsargiai judėkime aukštyn ir į kairę, periodiškai nusiritant žemyn, kol pasieksime ilgą nusileidimą iki lygio pabaigos.

 

Pyramids of Giza

36. Knufu's Queens Pyramid

Bėkime tiesiai ir į dešinę. Ten kareiviai kovoja su skorpionais. Palaukime, kol jie išsiaiškins tarpusavyje.Ppribaikime likusius ir eikime toliau. Kairėje yra du praėjimai į slėptuves su visokiomis "gėrybėmis". 

Pirmajame praėjime viskas yra laisvai prieinama, bet antrajame su savimi reikia turėti raktą, kurį mums turėjo duoti išgelbėtas kareivis. 

Jei turime raktą, tada, susirinkime visas "gėrybes" - (secret 69) - ir eikime prie didelės duobės. Dešinėje pusėje šokime ant platformos. Tada pakilkime ant platformos aukščiau ir šokime į kairę, o tada tiesiai ir žemyn. Iš čia į kitą pusę ir tiesiai iki aikštelės tarp piramidžių. 

Ten nušaukime vabaliuką ir didžiulį skorpioną. Paimkime pirmosios pagalbos rinkinį ir stumkime akmeninį bloką ant sutrūkinėjusios plokštės, kairėje atsidarys praėjimas, eikime tenai. Atsidarykime liuką, eikime žemyn ir išbėkime iki trijų praėjimų. 

Bėkime į dešinę, pasikuiskime pirmajame lange, ten pirmosios pagalbos vaistinėlė. Kituose praėjimuose tik vabalai. 

Visą laiką sukime dešinėn, šaudydami skorpionus, kol pasieksime kambarį su Sargybiniu ir Rytinės Šachtos raktu. Paklajokime po labirintą, kol atsidursime prie įėjimo. 

Išeikime į gatvę. 

Peršokime per duobę, tada į kairę ir ropokime piramide į viršų, iki durų. 

Atidarykime jas ir eikime į  kitą lygį.

 

Pyramids of Giza

37. Inside the Great Pyramid

Bėkime tiesiai ir šokime per duobę. Nušaukime banditą, tada dar vieną. Bėkime į praėjimą dešinėje, ten dar vienas banditas. 

Atsargiai pereikime per judančiais blokais į kambarį su dideliu akmeniniu konteineriu ir trimis šunimis. 

Konteineryje paimkime deglą ir uždekime  visus neuždegtus deglus ant sienų. Atsidariusiame praėjime paimkite šovinius ir nuleiskime svertą. 

Tada išeikime iš kambario, nušovę dar du šunis ir eikime į atsidariusį praėjimą.

Įdėkime raktus nuo šachtų į tam numatytas skyles ir nuleiskime svertą. 

Vėl nubėkime į kambarį su akmeniniu konteineriu. Dešinėje nuleiskime svertą ir paimkime pirmosios pagalbos rinkinį. 

Dabar bėkime į koridorių, kuriame buvome lygio pradžioje. Bėkime žemyn, nušaukime  kelis banditus ir peršokime per dvi duobes. 

Po antrosios duobės,  apsisukime ir eikime prie krašto, nušokime žemyn ir nišoje paimkime arbaletą - (secret 70). Tada tęskime šokinėjimus per duobes žemyn. 

Kambaryje su spinduliu, per sieną nusileiskime į skylę grindyse ir šoniniu koridoriumi bėkime iki lygio pabaigos.

 

Pyramids of Giza

38. Temple of Horus

Įbėkime į pirmąjį kambarį. Kairėje didelis narvas su krokodilu. Taigi, jei darai kažką negerai, šis krokodilas išeis ir pradės mus valgyti. Ir labai sunku bus jį nužudyti. 

Pakelkime Big Jar (didelę gertuvę) ir pažvelkime į sieną. Išlenktų juostų skaičius yra lygus litro vandens kiekiui, kurį turime užpilti ant svarstyklių.

Taigi: stovime iki kelių vandenyje ir pradedame praktikuoti matematiką. 

Čia viskas yra paprasta. Pasemkime vandens į didelę kolbą, supilkime į mažą 3 litrus, lieka 2 litrai. 

Supilkite į indą ant svarstyklių ir bėkime į atidarytą liuką. 

Bėkime prie karties, šaudykime į peles, nusileiskime  žemyn, vengiant ašmenų ir eikime į kitą kambarį, kuriame yra krokodilas ir svarstyklės.

Čia reikalingi 4 litrai. Į mažą kolbą pasemkime vandens, supilkime į didelę kolbą, tada dar kartą. Mazoje kolboje liekas 1 litras. Išpilkime vandenį iš didelės kolbos ir supilkime šį litrą. 

Tada į mažą pasemkime 3  litrus ir supilkime jį į didelę kolbą.

Supilkime 4 litrus ant svarstyklių ir toliau kartimi eikime į priekį, per ašmenis į kitą kambarį su svarstyklėmis.

Čia reikalingas tik 1 litras. Na, mes jau jį gavome, išpilkime ant svarstyklių ir nusileiskime žemyn. Tada per šachtą, į kambario apačią su Horo statula. 

Ten turime labai atidžiai nusileisti. O geriausiai įsibėgėti ir šokti apačion, į vandenį. 

Plaukime prie statulos ir įdėkime  Šventus Raštus ant 4 stulpelių, aplink statulą. 

Tada uždėkime šarvus ant statulos.

Ir štai čia gavosi nedidelis akibrokštas... Horo vietoje, pasirodo yra Seth... Ir tai Larai nieko gero nežada... 

Pirmiausiai, vandenyje, suraskime Horo amuletą. Jis yra tiesiai už statulos. 

Tada bėkime į atsidariusias groteles sienoje ir nuleiskime svertą. 

Kitos grotelės atsidarys priešingoje pusėje. Ten taip pat yra svertas, nuleiskime ir jį. 

Dabar nuo pirmųjų grotelių šokime į kairę, tada ant mažos platformos sienoje, o tada toliau ir toliau, aukščiau ir aukščiau iki šachtos, su spinduliu. Toliau išilgai per šachtą iki kambario su spyna, su kuria Lara uždarys Seth amžinai. 

Bėkime iš kambario, šokime per judančius blokus, tada bėkime į priekį, nuleiskime šlaitais, šokinėkime, kabinkimės prie plyšių, saugantis krentančių blokų. 

Bėkime koridoriumi į tamsą. 

Žaidimas baigtas.